Walim, dnia  18.05.2016 r.

OGŁOSZENIE  o odwołaniu przetargu

  na sprzedaż  działki niezabudowanej, numer   397/6 o pow. 3373 m 2 położonej w Jugowicach,

obręb  Jugowice, jednostka ewidencyjna Walim. 

Wójt Gminy Walim informuje, iż działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce  nieruchomościami (Dz.U.

 z 2015 poz. 1774 ) odwołuje ogłoszony na dzień 31 maja 2016 roku o godz. 12 00 przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej, numer   397/6 o pow. 3373 m 2 położonej w Jugowicach, obręb  Jugowice, jednostka ewidencyjna Walim wykazanej w księdze wieczystej nr  SW1W/00039073/3 prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu, w związku z wejściem w życie  ustawy  z dnia

14 kwietnia 2016 roku o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości  Zasobu Własności Rolnej Skarby Państwa  oraz o zmianie  niektórych ustaw, w tym zmieniającą  ustawę o kształtowaniu  ustroju  rolnego.

Wszelkich  informacji udziela się w pokoju nr 7 Urzędu Gminy w Walimiu   lub telefonicznie pod numerem   74 8494 350.

Ogłoszenie  podlega zamieszczeniu  na  tablicy ogłoszeń w siedzibie  Urzędu Gminy Walim, ul. Boczna nr 9, 58-320 Walim i na tablicy ogłoszeń w  Jugowicach   oraz   na stronie internetowej w Biuletynie  Informacji Publicznej (www.bip.walim.pl  ) i na stronie  Urzędu Gminy  Walim

- ( www.walim.pl : menu Dla inwestora - Przetargi i ogłoszenia ).