Lista

oczekujących na przydział lokalu z zasobu gminy

aktualizowana  po posiedzeniu Społecznej Komisji Mieszkaniowej

w dniu 4 kwietnia 2016 r.

Lp.

Nazwisko i imię

Miejsce zamieszkania

Kategoria lokalu

1

Jolanta Śledzińska

Dziećmorowice

socjalny

2

Wiesława Śliwka

Dziećmorowice

socjalny

3

Marta Niewiadomska

Dziećmorowice

przeznaczony do najmu na czas nieoznaczony

4

Ewa Prątkielewicz

Dziećmorowice

przeznaczony do najmu na czas nieoznaczony

5

Leszek Słowik

Walim

przeznaczony do najmu na czas nieoznaczony

6

Tomasz Kopp

Walim

przeznaczony do najmu na czas nieoznaczony

7

Anna Olejniczak

Jugowice

socjalny

8

Mariusz Kubisa

Ostatnio zamieszkały w Walimiu

socjalny

9

Kamila Dudek

Jugowice

socjalny

10

Małgorzata Tomkiewicz

Walim

socjalny

11

Klaudia Wojewoda

Dziećmorowice

przeznaczony do najmu na czas nieoznaczony

12

Robert Pokora

Walim,

socjalny

13

Natalia Pietryga

Walim

socjalny

14

Jan Karankiewicz

Niedźwiedzica

socjalny

15

Jan Beczek

Jugowice

socjalny

16

Sylwia Śmiałowska

Walim

przeznaczony do najmu na czas nieoznaczony

17

Tomasz Młynarczyk

Walim

przeznaczony do najmu na czas nieoznaczony

18

Adam Ramut

Zagórze Śląskie

socjalny                                                               

19

Edyta Przerwa

Glinno 28

socjalny

20

Angelika Drost

Zagórze Śląskie

socjalny

21

Jan Kononowicz

Walim

socjalny

22

Patrycja Byrska

Walim

socjalny

23

Rafał Schab

Walim

socjalny

24

Paulina Kolasa

Walim

socjalny

25

Anna Stachura

Walim

przeznaczony do najmu na czas nieoznaczony

26

Jesica Ćwikła

Jugowice

socjalny

27

Cezary Szczęsny

Walim,

socjalny

28

Marlena Kuna

Walim

socjalny

29

Mateusz Łuczak

Walim

przeznaczony do najmu na czas nieoznaczony

30

Anna Staszczyk

Walim

socjalny

31

Aneta Prokopowicz

Walim

przeznaczony do najmu na czas nieoznaczony

32

Krzysztof Gołębiowski

Jugowice

socjalny

33

Krystian Urbaniec

Walim

socjalny

34

Kamila Wąsik

Walim

socjalny

Z listy zatwierdzonej w dniu 17 grudnia 2015 r  skreślono 9 rodzin i zaopiniowano 2 wnioski

  1. 4 rodziny skreślono w związku z otrzymaniem propozycji przydziału i podpisaniem umowy najmu na lokale.: Bożena Słojewska, Arletta Szymkiewicz, Agnieszka Marczak, Beata Tomczyk
  2. 5 rodzin skreślono na mocy § 12 ust 9 pkt 2 załącznika do Uchwały Nr V/21/2011  Rady Gminy Walim z dnia 28.02.2011 w sprawie Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Walim ;tj. nie dostarczenie zweryfikowanego wniosku na żądanie: Ewa Siwińska, Tadeusz Szymański, Grzegorz Bolewski, Karolina Firlej, Marzena Karankiewicz. Osobom wymienionym w pkt 2 przysługuje prawo odwołania się do Wójta w terminie  30 dni od daty doręczenia zawiadomienia o skreśleniu z listy (§12 ust 10 załącznika do wyżej cytowanej Uchwały)
  3. 2 wnioski zostały zaopiniowane pozytywnie. Wnioskujących umieszczono  na kolejnych pozycjach od nr 33 i 34