Walim, dnia 18.02.2016 r.

Informacja

Wójt Gminy Walim, podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Walimiu ul. Boczna nr 9, został wywieszony na okres od   18.02.2016 r. do   10.03.2016 r. wykaz Nr 5/2016 z dnia 18.02.2016 r. nieruchomości gminnych przeznaczonych do  oddania w dzierżawę, najem.

Wykaz Nr  5/2016 z dnia  18 lutego 2016  roku nieruchomości gminnych przeznaczonych

do oddania w  dzierżawę, najem.

 

Lp

Numer KW

Położenie nieruchomości numer obrębu

Numer ewidencyjny

Pow. działki

Powierzchnia

do  dzierżawy,

najmu. 

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

 Wysokość czynszu i termin płatności

1

SW1W/000

 29596/2

  Walim

0009

 407/2

o pow.

  0,1492 ha

 370 m2

Działka niezabudowana

oznaczona  symbolem RIVb

 Ogródek

Przydomowy

   20 zł.

Czynsz roczny płatny do  15  maja każdego roku.

2

SW1W/000

71230/8

Walim

0009

151/4

o pow.

0,27 ha

97 m 2

Budynek 

zawierający pomieszczenia gospodarcze o łącznej pow. 97 m2

Pomieszczenia gospodarcze

Stawka czynszu

0,55 zł. za 1m2  +23 % VAT

Czynsz podlega waloryzacji.

Czynsz płatny do 10 - każdego miesiąca.

  3

SW1W/000

71230/8

Walim

0009

151/4

o pow.

0,27 ha

38,90 m2

Działka

zabudowana

oznaczona symbolem Bp

Pomieszczenia gospodarczo- garażowe o pow.  19,80 m2

i 19,10 m2

Stawka czynszu

 1,12 zł. za 1m2  +23 % VAT

Czynsz podlega waloryzacji.

Czynsz płatny do 10 - każdego miesiąca.

  4

SW1W/000

69997/5

Walim

0009

494/2

o pow.

0,3196 ha

 39,40 m2

Działka

zabudowana

oznaczona symbolem Bp.

1/Pomieszczenie gospodarczo- garażowe o pow. 16,80 m2

2/Garaż o pow. 22,60 m2

Stawka czynszu pom. gosp. garażowe

 1,12 zł.

garaż 1,94 zł.

za 1m2  +23 % VAT

Czynsz podlega waloryzacji.

Czynsz płatny do 10 - każdego miesiąca.

5

SW1W/000

37659/7

Walim

0009

88/1

o pow.

0,0709 ha

19,25 m2

Działka zabudowana

oznaczona symbolem Ps V

 Garaż blaszany

Stawka czynsz

 2,52 zł. za 1m2  +23 % VAT

Czynsz podlega waloryzacji.

Czynsz płatny do 10 - każdego miesiąca.

6

SW1W/000

32347/6

Walim

0009

376/23

o pow.

01550 ha

 36,00 m2

Działka

zabudowana

oznaczona symbolem   B.

Pomieszczenia gospodarczo- garażowe o pow. 26,40 m2

i 9, 60 m 2

Stawka czynszu

1,12 zł. za 1m2  +23 % VAT

Czynsz podlega waloryzacji.

Czynsz płatny do 10 - każdego miesiąca.

 7

SW1W/000

78253/4

Walim

0009

609/1

 o pow.

0,13 ha

46,06

Działka

zabudowana

oznaczona symbolem  B.

Pomieszczenie

gospodarczo- garażowe o pow. 16,56 m2,

Garaże o pow. 13,25 m2

i 16,25 m2

Stawka czynszu pom. gosp. garażowe

 1,12 zł.

garaż 1,94 zł.

za 1m2  +23 % VAT

Czynsz podlega waloryzacji.

Czynsz płatny

do 10 - każdego miesiąca.

8

SW1W/000

40655/7

Jugowice

0003

86/2

o pow.

0,1928 ha

12,60 m2

Działka

zabudowana

oznaczona symbolem  Br/RIVb

Garaż

Stawka czynszu 

1,94 zł. za 1m2  +23 % VAT

Czynsz podlega waloryzacji.

Czynsz płatny do 10 - każdego miesiąca.

  9

SW1W/000

 42501/7

 Jugowice

0003

 236/4

o pow.  0,0223 ha

 17,70 m2

Działka

zabudowana

oznaczona symbolem  Br/PsV.

Pomieszczenie gospodarczo- garażowe o pow. 17,70 m2

Stawka czynszu

 1,12 zł. za 1m2  +23 % VAT

Czynsz podlega waloryzacji.

Czynsz płatny do 10 - każdego miesiąca.

10

SW1W/000

32183/8

 Zagórze Śl.

0010

 236 o pow.

1,0009 ha

42  o pow.

0,4779 ha

62 o pow.

1,4697 ha

1,0009 ha

0,4779 ha

0,1945 ha

ogółem

  1,6733 ha

 Użytki rolne

 Rolnicze

 2,2 kwintala

żyta rocznie.

Czynsz   płatny do  15  maja każdego roku.

11

SW1W/000

64324/2

Dziećmorowice

Nr 2

0007

185 o pow.

0,03 ha

 27,60 m2

  Działka zabudowana oznaczona symbolem Ps IV.

1/Pomieszczenie gospodarcze o pow. 9,60 m2

2/ garaż o pow.

18 m2

Stawka czynszu :

1/ pom. gosp. 0,55 zł.

2/ garaż

2,52 zł.

za 1m2  +23 %VAT

Czynsz podlega waloryzacji.

Czynsz płatny do 10 - każdego miesiąca.