Walim, dnia    02.02.2016 r.

Informacja

Wójt Gminy Walim, podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Walimiu ul. Boczna nr 9, został wywieszony na okres od  04.02.2016 r. do       25.02.2016 r. wykaz Nr 4/2016 z dnia  04.02.2016 r. nieruchomości gminnych przeznaczonych do  dzierżawy.

Wykaz Nr  4/2016 z dnia   04 lutego 2016  roku nieruchomości gminnych przeznaczonych

do oddania w najem, dzierżawę.

 

Lp

Numer KW

Położenie nieruchomości numer obrębu

Numer ewidencyjny

Pow. działki

Powierzchnia

do  dzierżawy,

najmu. 

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

 Wysokość czynszu i termin płatności

1

SW1W/000

 72314/8

 Zagórze Śląskie

0010

249

o pow.

589 m2

40 m2

Działka niezabudowana

oznaczona  symbolem  PsV.

Droga wewnętrzna

dojazd  do działki nr 250/6

Stawka czynszu  0,30 zł. za 1 m2 

+ 23% VAT

Czynsz płatny do  15  maja każdego roku.

2

SW1W/000

32183/8

Walim

0009

419/11

o pow.

0,2226 m2

 7 m 2

Działka w części zabudowana

 budynkami gospodarczymi,

 oznaczona  symbolem Bp.

Tereny zabudowy mieszkaniowo- usługowej.

  Pomieszczenie gospodarcze o pow. 7 m2

Stawka czynszu  0,55 zł. za 1 m2  

+ 23 % VAT

Czynsz płatny do 10 -go każdego miesiąca .

Czynsz podlega waloryzacji.

3

SW1W/000

32347/6

Walim

0009

376/28

 o pow.

1241 m2

21,70 m2

Działka w części zabudowana

 budynkami gospodarczymi,

 w części ogródki przydomowe oznaczona  symbolem Bi.

Tereny zabudowy mieszkaniowo- usługowej.

  Pomieszczenie gospodarcze o pow. 21,70 m2

Stawka czynszu  0,55 zł. za 1 m2

 + 23 % VAT

Czynsz płatny do 10 -go każdego miesiąca .

Czynsz podlega waloryzacji.

4

SW1W/000

26291/3

Walim

0009

491

o pow.

1900 m2

50,25 m2

Działka w części zabudowana

 budynkami gospodarczymi,

 w części ogródki przydomowe oznaczona  symbolem Ps IV.

Tereny zabudowy mieszkaniowo- usługowej.

  Pomieszczenia gospodarcze o pow.  40 m2 i 10,25 m2

Stawka czynszu  0,55 zł. za 1 m2

  + 23 % VAT

Czynsz płatny do 10 -go każdego miesiąca .

Czynsz podlega waloryzacji.