Walim dnia, 11 kwietnia 2005 r.

 

 

 

Ogłoszenie

 

Wójt Gminy Walim ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na świadczenie usług w zakresie wycinki i cięć pielęgnacyjnych drzew na terenie gminy Walim

 

 

 

1.      Przedmiotem oferty jest wykonywanie prac związanych z usuwaniem drzew i pielęgnowaniem zadrzewień  na terenie gminy Walim, będących w zasobach komunalnych gminy.

  1. Termin realizacji umowy-29. 04. 2005 r. do 31. 03. 2007 r.
  2. Specyfikacje wraz z wzorem umowy można pobierać w pokoju nr 8 Urzędu Gminy w Walimiu, ul. Boczna 9
  3. Oferty należy składać do godziny 11ºº w dniu 29 kwietnia 2005 r. w sekretariacie Urzędu Gminy w Walimiu, ul. Boczna 9. 58-320 Walim.
  4. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 29 kwietnia 2005 r. o godz 11ºº.
  5. Informacje można uzyskać w urzędzie Gminy w Walimiu lub telefonicznie.

Nr tel. 74 / 84-94-351 w godz. od 10ºº do 12 º.