Walim dnia, 16 marca 2005 r.

 

 

 

Ogłoszenie

 

Wójt Gminy Walim ogłasza przetarg pisemny nieograniczony i oferuje do sprzedaży drewno z lasów komunalnych i terenów zieleni Gminy Walim

 

 

  1. Asortyment drewna przeznaczony do sprzedaży:

o       dąb wielkowymiarowy                              (W)      300 m³

o       dąb średniowymiarowy                             (S2b)   450 m³

o       brzoza wielkowymiarowa              (W)        90 m³

o       brzoza średniowymiarowa             (S2b)     60 m³

o       osika, wierzba, lipa wielkowymiarowa       (W)      100 m³

o       osika, wierzba, lipa średniowymiarowa      (S2b)   60 m³

o       klon, jawor wielkowymiarowy                   (W)      70 m³

o       klon, jawor średniowymiarowy                  (S2b)   30 

o       buk wielkowymiarowy                              (W)      40 m³

o       buk średniowymiarowy                             (S2b)   50 m³

o       olcha wielkowymiarowa                            (W)      50 m³

o       olcha średniowymiarowa                           (S2b)   30 m³

  1. Drewno będzie pozyskiwane staraniem i na koszt nabywcy.
  2. Oferty cenowe muszą być wyższe niż w załączonym do specyfikacji cenniku na drewno pozyskane z lasów i terenów zieleni Gminy Walim oraz musza dotyczyć zakupu całości asortymentu wymienionego w punkcie 1. Minimalny wzrost ceny wynosi 5%.
  3. Specyfikacje wraz z wzorem umowy oraz obowiązującymi cennikami można pobierać w pokoju nr 8 Urzędu Gminy w Walimiu, ul. Boczna 9
  4. Oferty należy składać do godziny 11°° w dniu 23 marca 2005 r. w sekretariacie

      Urzędu Gminy w Walimiu, ul. Boczna 9, 58-320 Walim.

  1. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 23 marca 2005 r. o godz. 12°°.
  2. Warunkiem uczestniczenia w przetargu jest:

-wpłata wadium w kwocie 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych), którą należy wpłacić do godziny 11°°

23 marca 2005 r. na rachunek podany w specyfikacji, wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zatrzymuje się jako zabezpieczenie wykonania umowy.

Uchylenie się od podpisania umowy powoduje przepadek wadium.

  1. Ogłaszający przetarg zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
  2. Informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Walimiu lub telefonicznie.

Nr tel. 84-94-351 w godz. 10°° do 12°°.