CENTRUM SPORTU I REKREACJI 
W WALIMIU
UL. BOCZNA 8A
58-320 WALIM

Tel.74 8423033 email: sport@walim.pl 
NIP 8862961368, REGON 021431726

Konto bankowe: PKO BP SA  23 1020 5095 0000 5202 0137 2580

Zapraszamy na stronę www.sport.walim.pl