Walim, dnia 07.01.2016 r.

Informacja

Wójt Gminy Walim, podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Walimiu ul. Boczna nr 9, został wywieszony na okres

 od 07.01.2016 r. do     28.01.2016 r. wykaz Nr 1/2016 z dnia  07.01.2016 r. nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy, najmu.

Wykaz Nr  1/2016 z dnia  07 stycznia 2016  roku nieruchomości gminnych przeznaczonych

do dzierżawy, najmu.

 

Lp

Numer KW

Położenie nieruchomości numer obrębu

Numer ewidencyjny

Pow. działki

Powierzchnia

do  dzierżawy,

najmu. 

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

 Wysokość czynszu i termin płatności

1

SW1W/000

36154/4

Walim

0009

482/1 o pow. 407 m2

9 m2

Działka oznaczona  symbolem Br/PsIV.

Tereny zabudowy mieszkaniowo- usługowej.

Część garażu na rzecz dotychczasowego użytkownika.

Stawka czynszu 2,52 zł. za 1 m2  .

Czynsz płatny do 10 -go każdego miesiąca .

Czynsz podlega waloryzacji.

2

SW1W/000

69997/5

Walim

0009

494/2 o pow.

0,3106 ha

46,60 m2

Działka oznaczona  symbolem Bp.

Tereny zabudowy mieszkaniowo- usługowej oraz tereny zieleni urządzonej.

 Działka w części zabudowana

wiatą garażową.

Stawka czynszu 6, 00 zł. za 1 m2  + 23 % VAT

Czynsz płatny do 15  maja każdego roku.

3

SW1W/000

64324/2

Dziećmorowice nr 2

0007

185

opow.

0,03 ha

15 m2

Działka oznaczona  symbolem - użytek rolny Ps IV.

Ogródek.

Czynsz roczny 12 zł.

Czynsz płatny do 15 maja każdego roku.

4

SW1W/000

71230/8

Walim

0009

152/2 o pow. 393 m2

 76 m2

Działka oznaczona  symbolem Bi.

Ogródek.

Czynsz roczny 12 zł.

Czynsz płatny do 15 maja każdego roku.

5

SW1W/000

73203/4

Walim

0009

538/1 o pow.

 206 m2

 170 m 2

Działka oznaczona  symbolem - użytek rolny Ps V.

Ogródek .

Czynsz roczny 15 zł.

Czynsz płatny do 15 maja każdego roku.