PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W JUGOWICACH, TEREN BYŁEJ STACJI  PKP