Szanowni mieszkańcy.

W dniu 1 stycznia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw.

Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami gmina przejmuje odpowiedzialność za gospodarkę odpadami oraz ustalenie stawek opłat dla mieszkańców za osbiór i zagospodarowanie odpadów.

Poniżej prezentujemy ulotkę informacyjną dotyczącą zmian wprowadzonych znowelizowaną ustawą.

WIECEJ INFORMACJI W ZAKŁADCE - GOSPODARKA ODPADAMI