W sprawie:
podatku od środków transportowych na 2012r.

Data uchwały:
2011-11-16

Numer uchwały:
XII/61/2011

Podjęta przez:
Rada Gminy Walim

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2012 roku.