Sołtys: Zdzisława Wasilewicz - Pietrzyk, tel.  74 845 39 49