Sołtys: Agnieszka Madej - tel. 604-929-825, 748453335