Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Jugowicach 
ul. Główna 34
58-321 Jugowice

Telefon: (074)845-33-85
Fax: (074)845-33-85
email: pspjug@poczta.onet.pl

 

Zapraszamy na stronę BIP www.pspjugowice.walim.pl