URZĄD GMINY WALIM

58-320 WALIM UL. BOCZNA 9

  

LISTA KANDYDATÓW

SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

Podinspektor ds. księgowości budżetowej

   

 Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone
w ogłoszeniu:

 

 

 

 

 

 

 

Lp.

Imię i nazwisko

Miejsce zamieszkana

1.

Teresa Jaworska

Jedlina Zdrój

2.

Anna Rubka

Walim

3.

Małgorzata Senator

Walim

  

 

 

Renata Świerszczak – Sekretarz Komisji

 Walim 2006.09.15

 

 

 

Na to stanowisko nie ma wprowadzonych kandydatów.