Wykaz zarządzeń Wójta Gminy Walim

Rok 2002

Listopad

 1. nr 1 z dnia 28 listopada 2002 w sprawie zmian budżetu gminy Walim na 2002 r

Grudzień

 1. nr 2 z dnia 9 grudnia 2002 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości nie rolnych przeznaczonych do sprzedaży
 2. nr 3 z dnia 9 grudnia 2002 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości rolnych przeznaczonych do sprzedaży
 3. nr 4 z dnia 9 grudnia 2002 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych na realizację zadań inwestycyjnych i opracowania projektów o wartości do 30.000 EURO oraz powyżej 30.000 EURO
 4. nr 5 z dnia 20 grudnia 2002 w sprawie uporządkowania gospodarki sprzętem obrony cywilnej
 5. nr 6 z dnia 20 grudnia 2002 w sprawie sprostowania Uchwały Nr 178/258/2002 Zarządu Gminy Walim z dnia 13 listopada 2002 r
 6. nr 7 z dnia 30 grudnia 2002 w sprawie odwołania dyrektora Samorządowej Instytucji Kultury pn. Gminna Biblioteka Publiczna w Walimiu
 7. nr 8 z dnia 30 grudnia 2002 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Samorządowej Instytucji Kultury pn. Gminna Biblioteka Publiczna
 8. nr 9 z dnia 31 grudnia 2002 w sprawie ogłoszenia wyborów sołtysów wsi i rad sołeckich
 9. nr 10 z dnia 31 grudnia 2002 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
 10. nr 11 z dnia 31 grudnia 2002 w sprawie zmian w budżecie gminy Walim na 2002 r

Rok 2003

Styczeń

 1. nr 12 z dnia 3 stycznia 2003 w sprawie powołania Zastępcy Wójta
 2. nr 13 z dnia 6 stycznia 2003 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
 3. nr 14 z dnia 10 stycznia 2003 w sprawie ustalenia ceny za parkowanie na parkingu gminnym
 4. nr 15 z dnia 23 stycznia 2003 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gminnych
 5. nr 16 z dnia 23 stycznia 2003 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych na realizację zadań inwestycyjnych i opracowania projektów o wartości do 30.000 EURO oraz powyżej 30.000 EURO
 6. nr 17 z dnia 28 stycznia 2003 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości nie rolnych przeznaczonych do sprzedaży

Luty

 1. nr 18 z dnia 3 lutego w sprawie polecenia Pełnomocnikowi Ochrony Informacji Niejawnych przeprowadzenie zwykłego postępowania sprawdzającego
 2. nr 19 z dnia 5 lutego 2003 w sprawie przejęcia na własność Gminy Walim w drodze komunalizacji nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa w administrowaniu Starosty Wałbrzyskiego
 3. nr 20 z dnia 7 lutego 2003 w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych
 4. nr 21 z dnia 14 lutego 2003 w sprawie stawek za najem lokali użytkowych i garaży będących w zasobach komunalnych gminy Walim
 5. nr 22 z dnia 17 lutego 2003 w sprawie zmian w składach Obwodowych Komisji Wyborczych powołanych dla przeprowadzenia przedterminowych wyborów do rady powiatu wałbrzyskiego zarządzonych na dzień 23 lutego 2003
 6. nr 23 z dnia 28 lutego 2003 w sprawie obniżenia ceny nieruchomości do drugiego przetargu

 

 

 

Marzec

 1. nr 24 z dnia 3 marca 2003 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gminnych
 2. nr 25 z dnia 4 marca 2003 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gminnych
 3. nr 26 z dnia 10 marca 2003 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości rolnych przeznaczonych do sprzedaży
 4. nr 27 z dnia 10 marca 2003 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości nie rolnych przeznaczonych do sprzedaży
 5. nr 28 z dnia 14 marca 2003 w sprawie przekazania w administrowanie Administracji Budynków Komunalnych w Walimiu ul. Długa 8 nieruchomości zabudowanych położonych w Walimiu
 6. nr 29 z dnia 17 marca 2003 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gminnych
 7. nr 30 z dnia 19 marca 2003 w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały nr 65/106/2000 Zarządu Gminy Walim z dnia 20.03.2000
 8. nr 31 z dnia marca 2003 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gminnych
 9. nr 31/I z dnia 31 marca 2003 w sprawie zmian budżetu gminy Walim na rok 2003

  Kwiecień

  1. nr 32 z dnia 4 kwietnia 2003 w sprawie ustalenia liczby Zastępców Wójta w Gminie Walim
  2. nr 33 z dnia 4 kwietnia 2003 w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
  3. nr 34 z dnia 4 kwietnia 2003 w sprawie powołania Zastępcy Wójta Gminy Walim
  4. nr 35 z dnia 4 kwietnia 2003 w sprawie powierzenia przez Wójta Gminy Walim określonych spraw gminy do prowadzenia w swoim imieniu Zastępcy Wójta
  5. nr 36 z dnia 14 kwietnia 2003 w sprawie układu wykonawczego budżetu na rok 2003
  6. nr 37 z dnia 14 kwietnia 2003 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2003 r
  7. nr 38 z dnia 22 kwietnia 2003 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości nie rolnych przeznaczonych do sprzedaży
  8. nr 39 z dnia 28 kwietnia 2003 w sprawie obniżenia ceny nieruchomości do drugiego przetargu
  9. nr 40 z dnia 30 kwietnia 2003 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości nie rolnych przeznaczonych do sprzedaży

Maj

 1. nr 41 z dnia 5 maja 2003 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gminnych
 2. nr 42 z dnia 6 maja 2003 w sprawie sprzedaży nieruchomości w formie bezprzetargowej
 3. nr 43 z dnia 6 maja 2003 w sprawie sprzedaży nieruchomości w formie bezprzetargowej
 4. nr 44 z dnia 6 maja 2003 w sprawie sprzedaży nieruchomości w formie bezprzetargowej
 5. nr 45 z dnia 6 maja 2003 w sprawie sprzedaży nieruchomości w formie bezprzetargowej
 6. nr 46 z dnia 13 maja 2003 w sprawie obniżenia ceny nieruchomości do drugiego przetargu
 7. nr 47 z dnia 13 maja 2003 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu na 2003 r
 8. nr 48 z dnia 13 maja 2003 w sprawie zmian budżetu gminy Walim na rok 2003

   

 9. nr 49 z dnia 19 maja 2003 w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin pedagoga szkolnego zatrudnionego na terenie gminy Walim
 10. nr 50 z dnia 21 maja 2003 w sprawie przejęcia na własność gminy Walim w drodze komunalizacji nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu Spółdzielni Kółek Rolniczych w Jugowicach
 11. nr 51 z dnia 23 maja 2003 w sprawie powołania Obwodowych Komisji do spraw Referendum
 12. nr 52 z dnia 28 maja 2003 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gminnych
 13. nr 53 z dnia 28 maja 2003 w sprawie przeniesienia własności działki oznaczonej numerem geodezyjnym 515/8 o powierzchni 196m2 położonej w Walimiu, stanowiącej własność Gminy Walim, wykazanej w księdze wieczystej Nr 40389, zabudowanej garażem wybudowanym ze środków własność przez Państwo Krystynę i Franciszka małż. Kuczyńskich zam. Walim ul. Kościuszki 39/7
 14. nr 54 z dnia 28 maja 2003 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości nie rolnych przeznaczonych do sprzedaży

Czerwiec

 1. nr 55 z dnia 3 czerwca 2003 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w imieniu gminy Walim
 2. nr 56 z dnia 5 czerwca 2003 w sprawie przeniesienia własności działki oznaczonej numerem geodezyjnym 109/7 o powierzchni 37 m2 położonej w Zagórzu Śląskim, stanowiącej własność Gminy Walim, wykazanej w księdze wieczystej Nr 48304, zabudowanej garażem wybudowanym ze środków własność przez Państwo Edwarda i Wandę małż. Gąsior zam. w Zagórzu Śląskim przy ul. Głównej 29/5
 3. nr 57 z dnia 18 czerwca 2003 w sprawie zmian w budżecie Gminy Walim na 2003 r
 4. nr 58 z dnia 24 czerwca 2003 w sprawie obniżenia ceny nieruchomości do drugiego przetargu
 5. nr 59 z dnia 26 czerwca 2003 w sprawie przeprowadzenia kontroli dora?nej w Administracji Budynków Komunalnych w Walimiu
 6. nr 60 z dnia 27 czerwca 2003 w sprawie powołania Obwodowej Komisji Wyborczej dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających do rady Gminy w Walimiu
 7. nr 61 z dnia 27 czerwca 2003 w sprawie przekazania w administrowanie Administracji Budynków Komunalnych w Walimiu ul. Długa 8 nieruchomości zabudowanej położonej w Walimiu
 8. nr 62 z dnia 27 czerwca 2003 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego
 9. nr 63 z dnia 27 czerwca 2003 w sprawie powołania komisji odbioru zadania realizowanego w ramach programu SAPARD p.n. "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla przysiółka Nowa Wie? w Dziećmorowicach"
 10. nr 63/1 z dnia 30 czerwca 2003 w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2003 r

Lipiec

 1. nr 64 z dnia 2 lipca 2003 w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 4 w Dziećmorowicach powołanej dla przeprowadzenia przedterminowych wyborów do rady powiatu wałbrzyskiego
 2. nr 65 z dnia 9 lipca 2003 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości nie rolnych przeznaczonych do sprzedaży

  Sierpień

  1. nr 66 z dnia 13 sierpnia 2003 w sprawie racjonowania wody
  2. nr 66/I z dnia 18 sierpnia 2003 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gminnych
  3. nr 67 z dnia 20 sierpnia 2003 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości nie rolnych przeznaczonych do sprzedaży
  4. nr 68 z dnia 22 sierpnia 2003 w sprawie zbycia w formie zamiany działki stanowiącej własność Gminy Walim na działkę stanowiącą własność Pana Dariusza, Józefa Paul zam. Wrocław ul. Przestrzenna 46/22
  5. nr 69 z dnia 29 sierpnia 2003 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, dzierżawy, najmu nieruchomości gminnych

Wrzesień

 1. nr 70 z dnia 2 września 2003 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości nie rolnych przeznaczonych do sprzedaży oraz dzierżawy
 2. nr 71 z dnia 4 września 2003 w sprawie przejęcia na rzecz gminy Walim nieruchomości za zadłużenia podatkowe
 3. nr 72 z dnia 9 września 2003 w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Walim za I półrocze 2003
 4. nr 73 z dnia 12 września 2003 w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej
 5. nr 74 z dnia 15 września 2003 w sprawie opracowania projektu budżetu Gminy Walim na 2004 r
 6. nr 75 z dnia 18 września 2003 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, dzierżawy , najmu, nieruchomości gminnych
 7. nr 76 z dnia 22 września 2003 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy na cele rolne nieruchomości gminnych
 8. nr 77 z dnia 24 września 2003 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gminnych
 9. nr 78 z dnia 24 września 2003 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości nierolnych przeznaczonych do sprzedaży
 10. nr 79 z dnia 24 września 2003 w sprawie wysokości stawek czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej za najem lokali mieszkalnych obowiązujących na terenie Gminy Walim
 11. nr 80 z dnia 24 września 2003 w sprawie zmian budżetu gminy Walim na 2003 r

Pa?dziernik

 1. nr 81 z dnia 6 października 2003 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości nie rolnych przeznaczonych do sprzedaży
 2. nr 82 z dnia 10 października 2003 w sprawie zmiany zarządzenia nr 81/2003 Wójta Gminy Walim z dnia 6 października 2003
 3. nr 83 z dnia 10 października 2003 w sprawie ustalenia wysokości opłat za wywóz nieczystości stałych w budynkach administrowanych przez ABK Walim
 4. nr 84 z dnia 10 października w sprawie zmiany opłat za CO i CWU w budynkach mieszkalnych Długa 3-5 w Walimiu oraz CO w budynku mieszkalnym ul. Długa 10
 5. nr 85 z dnia 30 października 2003 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości nie rolnych przeznaczonych do sprzedaży
 6. nr 86 z dnia 30 października 2003 w sprawie zmian budżetu gminy Walim na 2003 r

Listopad

 1. nr 87 z dnia 4 listopada 2003 w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 2. nr 88 z dnia 12 listopada 2003 w sprawie ustalenia czynszu miesięcznego do przetargu za najem nieruchomości zabudowanej położonej w Zagórzu Śląskim określonej numerem geodezyjnym działki 95/1, 95/2 oraz części działki 95/9 o powierzchni 1015 m2
 3. nr 89 z dnia 18 listopada 2003 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości nie rolnej przeznaczonej do najmu

Grudzień

 1. nr 90 z dnia 11 grudnia 2003 w sprawie przekazania w administrowanie Administracji Budynków Komunalnych w Walimiu ul. Długa nr 8 części nieruchomości zabudowanej położonej w Walimiu ul. Kościuszki nr 2
 2. nr 91 z dnia 15 grudnia 2003 w sprawie projektu budżetu Gminy Walim na rok 2004
 3. nr 92 z dnia 16 grudnia 2003 w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2003 r
 4. nr 93 z dnia 17 grudnia 2003 w sprawie ustalenia ceny za parkowanie na parkingu w Rzeczce na działce gminnej 150 oraz w pasie drogi powiatowej 3356D przy działkach 153 i 154
 5. nr 94 z dnia 17 grudnia 2003 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
 6. nr 95 z dnia 17 grudnia w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gminnych
 7. nr 96 z dnia 18 grudnia w sprawie zwrotu bonifikaty udzielonej nabywcy w przypadku zbycia nieruchomości lokalowej przed upływem 5 lat lub wykorzystania nieruchomości na cele inne niż lokalne
 8. nr 97 z dnia 22 grudnia 2003 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
 9. nr 98 z dnia 23 grudnia 2003 w sprawie ustalenia wysokości czynszu dzierżawnego z tytułu dzierżawy nieruchomości położonej w Walimiu przy ul.3-go Maja 26, określonej numerem geodezyjnym 743 o pow. 0,6582 ha, 712/3 o pow. 0,62 ha, 712/5 o pow. 0,09 ha, 677/2 o pow.0,56 ha stanowiącej własność gminy Walim
 10. nr 99 z dnia 31 grudnia 2003 w sprawie zmian w budżecie gminy Walim na 2003 r

 

Rok 2004

Styczeń

 1. nr 100 z dnia 5 stycznia 2004 w sprawie wyborów sołtysa wsi Zagórze Śląskie
 2. nr 101 z dnia 7 stycznia 2004 w sprawie ustalenia wysokości stawki wyjściowej czynszu za 1 m2lokalu użytkowego położonego w Walimiu ul.Wyszyńskiego 12
 3. nr 102 z dnia 9 stycznia 2004 w
 4. nr 103 z dnia 27 stycznia 2004 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gminnych

Luty

 1. nr 104 z dnia 5 lutego 2004 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
 2. nr 105 z dnia 18 lutego 2004 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gminnych
 3. nr 106 z dnia 23 lutego 2004 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
 4. nr 107 z dnia 25 lutego 2004 w sprawie przejęcia na własność gminy Walim w drodze komunalizacji nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa

Marzec

 1. nr 108 z dnia 10 marca 2004 w sprawie stawek za najem lokali użytkowych i garaży będących w zasobach komunalnych gminy Walim
 2. nr 109 z dnia 25 marca 2004 w sprawie przeprowadzenia kontroli w Publicznej Szkole Podstawowej w Jugowicach
 3. nr 110 z dnia 30 marca 2004 w sprawie uznania lecznicy dla zwierząt - Olszyniec ul. świdnicka 7 za działalność preferencyjną
 4. nr 111 z dnia 31 marca 2004 r w sprawie odwołania Dyrektora Samorządowej Instytucji Kultury pn. "Muzeum Sztolni Walimskich"

Kwiecień

 1. nr 112 z dnia 1 kwietnia 2004 w sprawie obniżenia ceny nieruchomości do drugiego przetargu
 2. nr 113 z dnia 1 kwietnia 2004 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gminnych
 3. nr 114 z dnia 1 kwietnia 2004 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
 4. nr 115 z dnia 5 kwietnia 2004 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora samorządowej Instytucji Kultury pn. "Muzeum Sztolni Walimskich"
 5. nr 116 z dnia 8 kwietnia 2004 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2004
 6. nr 117 z dnia 8 kwietnia 2004 w sprawie układu wykonawczego budżetu na rok 2004
 7. nr 118 z dnia 16 kwietnia 2004 w sprawie powołania komisji konkursowej dla przeprowadzenie konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Jugowicach
 8. nr 119 z dnia 22 kwietnia 2004 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
 9. nr 120 z dnia 26 kwietnia 2004 w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz zatwierdzenia jej regulaminu
 10. nr 120/1 z dnia 26 kwietnia 2004 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych na realizacje zadań inwestycyjnych i opracowania projektów o wartości do 60.000 EURO oraz powyżej 60.000 EURO
 11. nr 121 z dnia 29 kwietnia w sprawie upoważnienia kierownika OPS w Walimiu do wykonywania decyzji w indywidualnych sprawach w zakresie świadczeń rodzinnych

Maj

 1. nr 122 z dnia 13 maja 2004 w sprawie zmian budżetu gminy na 2004 r
 2. nr 123 z dnia 19 maja 2004 w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie z toalety publicznej
 3. nr 124 z dnia 19 maja 2004 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
 4. nr 125 z dnia 19 maja 2004 w sprawie ustalenia wartości jednego punktu Tabeli Punktowych Rozpiętości dla Poszczególnych Kategorii Zaszeregowania dla gminnych jednostek organizacyjnych
 5. nr 126 z dnia 21 maja 2004 w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego
 6. nr 127 z dnia 28 maja 2004 w sprawie rozpatrzenia wniosków złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Walim dla obszaru wsi Zagórze Śląskie
 7. nr 128 z dnia 31 maja 2004 w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na Dyrektora Samorządowej Instytucji Kultury pn.Muzeum Sztolni Walimskich w Walimiu

Czerwiec

 1. nr 129 z dnia 7 czerwca 2004 w sprawie zezwolenia na dzierżawę budynku nieczynnego dworca PKP w Jugowicach
 2. nr 130 z dnia 8 czerwca w sprawie odwołania Członka Obwodowej Komisji Wyborczej
  nr 4 w Dziećmorowicach powołanej dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego
 3. nr 131 z dnia 9 czerwca 2004 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gminnych.
 4. nr 132 z dnia 9 czerwca 2004 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
 5. nr 133 z dnia 9 czerwca 2004 w sprawie zmian budżetu
 6. nr 134 z dnia 21 czerwca 2004 w sprawie powołania pełnomocnika i zespołu ds. opracowania Planu Rozwoju Lokalnego dla Gminy Walim
 7. nr 135 z dnia 24 czerwca 2004 w sprawie powołania Dyrektora Samorządowej Instytucji Kultury pn.:" Muzeum Sztolni Walimskich"
 8. nr 136 z dnia 28 czerwca w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego
 9. nr 137 z dnia 30 czerwca 2004 w sprawie obniżenia ceny nieruchomości do drugiego przetargu
 10. nr 138 z dnia 30 czerwca 2004 w sprawie zmian budżetu na 2004 r

Lipiec

 1. nr 139 z dnia 8 lipca 2004 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
 2. nr 140 z dnia 26 lipca 2004 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Sierpień

 1. nr 141 z dnia 5 sierpnia 2004 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy na cele rolne nieruchomości gminnych
 2. nr 142 z dnia 16 sierpnia 2004 w sprawie wprowadzenia instrukcji postępowania w przypadku podejrzenia wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych śródeł
 3. nr 143 z dnia 17 sierpnia 2004 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Walimiu
 4. nr 144 z dnia17 sierpnia 2004 w sprawie Gminnego Zespołu Reagowania
 5. nr 145 z dnia 17 sierpnia 2004 w sprawie powołania Komisji ds. Kontroli Rzetelności oświadczeń podatkowych
 6. nr 146 z dnia 30 sierpnia 2004 w sprawie opracowania projektu budżetu Gminy Walim na 2005r
 7. nr 147 z dnia 30 sierpnia 2004 w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Walim za pierwsze półrocze 2004 r
 8. nr 148 z dnia 30 sierpnia 2004 w sprawie zmian budżetu gminy Walim na 2004 r

Wrzesień

 1. nr 149 z dnia 7 września 2004 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
 2. nr 150 z dnia 7 września 2004 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
 3. nr 151 z dnia 9 września 2004 w sprawie zmian w Budżecie Gminy Walim na 2004 r
 4. nr 152 z dnia 21 września 2004 w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej
 5. nr 153 z dnia 24 września 2004 w sprawie powołania Komisji Odbioru zadania realizowanego w ramach programu SAPARD pn: Przebudowa ulicy Kościelnej w Olszyńcu
 6. nr 154 z dnia 27 września 2004 r w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2004 r

Pa?dziernik

 1. nr 155 z dnia 20 października 2004 w sprawie przyjęcia do użytku służbowego cenników na drewno pozyskiwane w lasach i z terenów zieleni będących własnością gminy Walim
 2. nr 156 z dnia 20 października 2004 w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu dokumentacji dotyczącej gospodarki leśnej i obrotu drewnem pochodzącym z lasów i z terenów zieleni będących własnością gminy Walim oraz przeprowadzenia przetargu na sprzedaż drewna i jego warunkach
 3. nr 157 z dnia 25 października 2004 w sprawie naliczania stałej opłaty za wodomierz w budynkach będących w zarządzie ABK Walim

Listopad

 1. nr 158 z dnia 2 listopada 2004 w sprawie powołania zespołu ds. przeprowadzenia konsultacji
 2. nr 159 z dnia 2 listopada 2004 w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2004 r
 3. nr 160 z dnia 24 listopada 2004 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
 4. nr 161 z dnia 24 listopada 2004 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego zadania: "Odbudowa drogi gminnej - ul. Strumykowa w Dziećmorowicach - I etap"
 5. nr 162 z dnia 30 listopada 2004 w sprawie zmian Budżetu Gminy Walim na 2004 r
 6. nr 163 z dnia 30 listopada 2004 w sprawie powołania Dyrektora Samorządowej Instytucji Kultury pn. Gminna Biblioteka Publiczna

Grudzień

 1. nr 164 z dnia 7 grudnia 2004 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
 2. nr 165 z dnia 17 grudnia 2004 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gminnych
 3. nr 166 z dnia 22 grudnia 2004 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
 4. nr 167 z dnia 22 grudnia 2004 w sprawie zmian w budżecie gminy Walim
 5. nr 168 z dnia 22 grudnia 2004 w sprawie ustalenia wysokości stawki wyjściowej czynszu za 1 m2lokalu użytkowego położonego w Walimiu ul Wyszyńskiego 1
 6. nr 169 z dnia 22 grudnia 2004 w sprawie ustalenia wysokości stawki wyjściowej czynszu za 1 m2lokalu użytkowego położonego w Walimiu ul Długa 8
 7. nr 170 z dnia 30 grudnia 2004 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
 8. nr 171 z dnia 31 grudnia 2004 w sprawie funkcjonowania Klubu Integracji Społecznej w Walimiu
 9. nr 172 z dnia 31 grudnia 2004 w sprawie uporządkowania gospodarki materiałowo-technicznej sprzętu OC i przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu w magazynie obrony cywilnej w Urzędzie Gminy w Walimiu
 10. nr 173 z dnia 31 grudnia 2004 w sprawie zmian budżetu gminy Walim na 2004 r

Rok 2005

Styczeń

 1. nr 174 z dnia 11 stycznia 2005 w sprawie przekazania w administrowanie Administracji Budynków Komunalnych w Walimiu ul. Długa 8 lokalu użytkowego o pow.243,90 m2 położonego w Walimiu przy ul.Wyszyńskiego nr 12
 2. nr 175 z dnia 17 stycznia 2005 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy
 3. nr 176 z dnia 18 stycznia 2005 w sprawie ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych w zakresie sportu i kultury fizycznej
 4. nr177 z dnia 18 stycznia 2005 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych w zakresie sportu i kultury fizycznej
 5. nr 178 z dnia 18 stycznia 2005 w sprawie powołania komisji konkursowej na wyłonienie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie sportu i kultury fizycznej
 6. nr 179 z dnia 18 stycznia 2005 w sprawie powołania zespołu ds. przeprowadzenia konsultacji
 7. nr 180 z dnia 26 stycznia 2005 w sprawie przeprowadzenia badania w ABK Walim w zakresie sprzedaży energii cieplnej oraz ciepłej wody w budynkach przy ul. Długa 3 i Długa 5

Luty

 1. nr 181 z dnia 11 lutego 2005 w sprawie stawek za najem lokali użytkowych i garaży będących w zasobach komunalnych Gminy
 2. nr 182 z dnia 23 lutego 2005 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gminnych
 3. nr 183 z dnia 23 lutego 2005 w sprawie przystąpienia do sporządzenia inwentaryzacji powierzchni szkicowej lokali
 4. nr 184 z dnia 23 lutego 2005 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy
 5. nr 185 z dnia 24 lutego 2005 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości do drugiego przetargu
 6. nr 186 z dnia 24 lutego 2005 w sprawie powołania koordynatora i zespołu ds. przeprowadzenia akcji społecznej "Przejrzysta Polska"

Marzec

 1. nr 187 z dnia 3 marca 2005 w sprawie przeprowadzenia kontroli dora?nej w miejscowościach Rzeczka i Zagórze Śląskie w zakresie pobierania opłaty miejscowej
 2. nr 188 z dnia 3 marca 2005 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
 3. nr 189 z dnia 14 marca 2005 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania postępowań przetargowych dotyczących Sprzedaży drewna z lasów komunalnych i terenów zieleni gminy Walim
 4. nr 190 z dnia 16 marca 2005 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 184/2005 z dnia 23 lutego2005
 5. nr 191 z dnia 21 marca 2005 w sprawie układu wykonawczego budżetu na rok 2005
 6. nr 192 z dnia 21 marca 2005 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2005
 7. nr 193 z dnia 24 marca 2005 w sprawie przyjęcia do użytku służbowego cennika na drewno pozyskiwane w lasach i z terenów zieleni będących własnością Gminy Walim
 8. nr 194 z dnia 31 marca 2005 w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na rok 2005
 9. nr 195 z 31 marca 2005 w sprawie rozdysponowania środków finansowych na realizacje zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu

Kwiecień

 1. nr 196 z dnia 4 kwietnia 2005 w sprawie wprowadzenia na terenie gminy Walim ograniczenia sprzedaży napojów alkoholowych w dniach 5-8 kwietnia 2005
 2. nr 197 z dnia 6 kwietnia 2005 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży
 3. nr 198 z dnia 12 kwietnia 2005 w sprawie powołania Gminnej Komisji przyznawania stypendiów i zasiłków szkolnych
 4. nr 199 z dnia 15 kwietnia 2005 w sprawie przyjęcia do użytku służbowego cennika drewna

Maj

 1. nr 200 z dnia 16 maja 2005 r w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu "Wzorowa Posesja"
 2. nr 201 z dnia 16 maja 2005 w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu planu zagospodarowania przestrzennego
 3. nr 202 z dnia 17 maja 2005 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gminnych
 4. nr 203 z dnia 17 maja 2005 w sprawie zmian budżetu na rok 2005
 5. nr 204 z dnia 25 maja 2005 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
 6. nr 205 z dnia 30 maja 2005 w sprawie przyjęcia do użytku służbowego cennika drewna

Czerwiec

 1. nr 206 z dnia 2 czerwca 2005 w sprawie przeprowadzenia ewidencji zaangażowanych środków budżetowych
 2. nr 207 z dnia 8 czerwca 2005 w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na rok 2005
 3. nr 208 z dnia 15 czerwca 2005 w sprawie przeprowadzenia kontroli w zakresie wycinki i sprzedaży drzewa w lasach gminnych
 4. nr 209 z dnia 23 czerwca 2005 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego
 5. nr 210 z dnia 27 czerwca 2005 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
 6. nr 211 z dnia 27 czerwca 2005 w sprawie opracowania corocznego informatora budżetowego dla mieszkańców
 7. nr 212 z dnia 29 czerwca 2005 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
 8. nr 213 z dnia 29 czerwca 2005 w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2005

  Lipiec

  1. nr 214 z dnia 13 lipca 2005 w sprawie ustalenia ceny za dzierżawę gruntu zabudowanego wyciągiem narciarskim oraz stanicą narciarską
  2. nr 215 z dnia 13 lipca 2005 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy
  3. nr 216 z dnia 25 lipca 2005 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2005

Sierpień

 1. nr 217 z dnia 5 sierpnia 2005 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy na cele rolne nieruchomości gminnych
 2. nr 218 z dnia 29 sierpnia 2005 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości do drugiego przetargu
 3. nr 219 z dnia 31 sierpnia 2005 w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2005

 

Wrzesień

 1. nr 220 z dnia 1 września 2005 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gminnych
 2. nr 221 z dnia 1 września 2005 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
 3. nr 222 z dnia 2 września 2005 w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych
 4. nr 223 z dnia 6 września 2005 w sprawie ogłoszenia wyborów uzupełniających sołtysa wsi Walim
 5. nr 224 z dnia 6 września 2005 w sprawie opracowania projektu budżetu gminy na 2006 r
 6. nr 225 z dnia 9 września 2005 w sprawie zmian w budżecie Gminy Walim na rok 2005
 7. nr 226 z dnia 12 września 2005 w sprawie powołania Obwodowej Komisji Wyborczej
 8. nr 227 z dnia 16 września 2005 w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych
 9. nr 228 z dnia 16 września 2005 w sprawie zatwierdzenia regulaminu Gminnego Centrum Informacji w Walimiu
 10. nr 229 z dnia 16 września 2005 w sprawie ustalenia cennika usług w gminnym Centrum Informacji w Walimiu
 11. nr 230 z dnia 23 września 2005 w sprawie zmian budżetu gminy Walim na rok 2005
 12. nr 231 z dnia 29 września 2005 w sprawie wprowadzenia zmian w zarządzeniu nr 10 z dnia 27 września 2002 w sprawie Zakładowego planu kont dla budżetu gminy i Urzędu Gminy
 13. nr 232 z dnia 29 września 2005 w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na rok 2005

Pa?dziernik

 1. nr 233 z dnia 4 października 2005 w sprawie przekazania dokumentacji i obowiązków leśnika oraz sporządzenie spisu z natury w lasach gminnych gminy Walim
 2. nr 234 z dnia 7 października 2005 w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2005
 3. nr 235 z dnia 20 października 2005 w sprawie ustalenia wysokości stawki wyjściowej czynszu za 1 m2 lokalu użytkowego

Listopad

 1. nr 236 z dnia 3 listopada 2005 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gminnych
 2. nr 237 z dnia 3 listopada 2005 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 204/2005 z dnia 25 maja 2005
 3. nr 238 z dnia 7 listopada 2005 w sprawie wysokości stawek czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej za najem lokali mieszkalnych obowiązujących na terenie gminy Walim
 4. nr 239 z dnia 7 listopada 2005 w sprawie ustalenia wysokości opłat za wywóz nieczystości stałych w budynkach administrowanych przez ABK w Walimiu
 5. nr 240 z dnia 7 listopada 2005 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości lokalowej do rokowań
 6. nr 241 z dnia 15 listopada 2005 w sprawie projektu budżetu Gminy Walim na rok 2006
 7. nr 242 z dnia 17 listopada 2005 w sprawie przejęcia na rzecz gminy Walim nieruchomości za zadłużenia podatkowe
 8. nr 243 z dnia 16 listopada 2005 w sprawie przyjęcia do użytku służbowego cennika na sprzedaż drewna z lasów i terenów zieleni Gminy Walim
 9. nr 244 z dnia 17 listopada 2005 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży
 10. nr 245 z dnia 22 listopada 2005 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości lokalowej do drugiego przetargu
 11. nr 246 z dnia 22 listopada 2005 w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2005 r
 12. nr 247 z dnia 23 listopada 2005 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy na cele rolne nieruchomości gminnych

  Luty

  1. nr 181 z dnia 11 lutego 2005 w sprawie stawek za najem lokali użytkowych i garaży będących w zasobach komunalnych Gminy
  2. nr 182 z dnia 23 lutego 2005 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gminnych
  3. nr 183 z dnia 23 lutego 2005 w sprawie przystąpienia do sporządzenia inwentaryzacji powierzchni szkicowej lokali
  4. nr 184 z dnia 23 lutego 2005 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy
  5. nr 185 z dnia 24 lutego 2005 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości do drugiego przetargu
  6. nr 186 z dnia 24 lutego 2005 w sprawie powołania koordynatora i zespołu ds. przeprowadzenia akcji społecznej "Przejrzysta Polska"

  Marzec

  1. nr 187 z dnia 3 marca 2005 w sprawie przeprowadzenia kontroli dora?nej w miejscowościach Rzeczka i Zagórze Śląskie w zakresie pobierania opłaty miejscowej
  2. nr 188 z dnia 3 marca 2005 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
  3. nr 189 z dnia 14 marca 2005 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania postępowań przetargowych dotyczących Sprzedaży drewna z lasów komunalnych i terenów zieleni gminy Walim
  4. nr 190 z dnia 16 marca 2005 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 184/2005 z dnia 23 lutego2005
  5. nr 191 z dnia 21 marca 2005 w sprawie układu wykonawczego budżetu na rok 2005
  6. nr 192 z dnia 21 marca 2005 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2005
  7. nr 193 z dnia 24 marca 2005 w sprawie przyjęcia do użytku służbowego cennika na drewno pozyskiwane w lasach i z terenów zieleni będących własnością Gminy Walim
  8. nr 194 z dnia 31 marca 2005 w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na rok 2005
  9. nr 195 z 31 marca 2005 w sprawie rozdysponowania środków finansowych na realizacje zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu

  Kwiecień

  1. nr 196 z dnia 4 kwietnia 2005 w sprawie wprowadzenia na terenie gminy Walim ograniczenia sprzedaży napojów alkoholowych w dniach 5-8 kwietnia 2005
  2. nr 197 z dnia 6 kwietnia 2005 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży
  3. nr 198 z dnia 12 kwietnia 2005 w sprawie powołania Gminnej Komisji przyznawania stypendiów i zasiłków szkolnych
  4. nr 199 z dnia 15 kwietnia 2005 w sprawie przyjęcia do użytku służbowego cennika drewna

  Maj

  1. nr 200 z dnia 16 maja 2005 r w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu "Wzorowa Posesja"
  2. nr 201 z dnia 16 maja 2005 w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu planu zagospodarowania przestrzennego
  3. nr 202 z dnia 17 maja 2005 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gminnych
  4. nr 203 z dnia 17 maja 2005 w sprawie zmian budżetu na rok 2005
  5. nr 204 z dnia 25 maja 2005 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  6. nr 205 z dnia 30 maja 2005 w sprawie przyjęcia do użytku służbowego cennika drewna

  Czerwiec

  1. nr 206 z dnia 2 czerwca 2005 w sprawie przeprowadzenia ewidencji zaangażowanych środków budżetowych
  2. nr 207 z dnia 8 czerwca 2005 w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na rok 2005
  3. nr 208 z dnia 15 czerwca 2005 w sprawie przeprowadzenia kontroli w zakresie wycinki i sprzedaży drzewa w lasach gminnych
  4. nr 209 z dnia 23 czerwca 2005 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego
  5. nr 210 z dnia 27 czerwca 2005 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
  6. nr 211 z dnia 27 czerwca 2005 w sprawie opracowania corocznego informatora budżetowego dla mieszkańców
  7. nr 212 z dnia 29 czerwca 2005 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  8. nr 213 z dnia 29 czerwca 2005 w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2005

   Lipiec

   1. nr 214 z dnia 13 lipca 2005 w sprawie ustalenia ceny za dzierżawę gruntu zabudowanego wyciągiem narciarskim oraz stanicą narciarską
   2. nr 215 z dnia 13 lipca 2005 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy
   3. nr 216 z dnia 25 lipca 2005 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2005

  Sierpień

  1. nr 217 z dnia 5 sierpnia 2005 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy na cele rolne nieruchomości gminnych
  2. nr 218 z dnia 29 sierpnia 2005 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości do drugiego przetargu
  3. nr 219 z dnia 31 sierpnia 2005 w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2005

   

  Wrzesień

  1. nr 220 z dnia 1 września 2005 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gminnych
  2. nr 221 z dnia 1 września 2005 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  3. nr 222 z dnia 2 września 2005 w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych
  4. nr 223 z dnia 6 września 2005 w sprawie ogłoszenia wyborów uzupełniających sołtysa wsi Walim
  5. nr 224 z dnia 6 września 2005 w sprawie opracowania projektu budżetu gminy na 2006 r
  6. nr 225 z dnia 9 września 2005 w sprawie zmian w budżecie Gminy Walim na rok 2005
  7. nr 226 z dnia 12 września 2005 w sprawie powołania Obwodowej Komisji Wyborczej
  8. nr 227 z dnia 16 września 2005 w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych
  9. nr 228 z dnia 16 września 2005 w sprawie zatwierdzenia regulaminu Gminnego Centrum Informacji w Walimiu
  10. nr 229 z dnia 16 września 2005 w sprawie ustalenia cennika usług w gminnym Centrum Informacji w Walimiu
  11. nr 230 z dnia 23 września 2005 w sprawie zmian budżetu gminy Walim na rok 2005
  12. nr 231 z dnia 29 września 2005 w sprawie wprowadzenia zmian w zarządzeniu nr 10 z dnia 27 września 2002 w sprawie Zakładowego planu kont dla budżetu gminy i Urzędu Gminy
  13. nr 232 z dnia 29 września 2005 w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na rok 2005

  Pa?dziernik

  1. nr 233 z dnia 4 października 2005 w sprawie przekazania dokumentacji i obowiązków leśnika oraz sporządzenie spisu z natury w lasach gminnych gminy Walim
  2. nr 234 z dnia 7 października 2005 w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2005
  3. nr 235 z dnia 20 października 2005 w sprawie ustalenia wysokości stawki wyjściowej czynszu za 1 m2 lokalu użytkowego

  Listopad

  1. nr 236 z dnia 3 listopada 2005 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gminnych
  2. nr 237 z dnia 3 listopada 2005 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 204/2005 z dnia 25 maja 2005
  3. nr 238 z dnia 7 listopada 2005 w sprawie wysokości stawek czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej za najem lokali mieszkalnych obowiązujących na terenie gminy Walim
  4. nr 239 z dnia 7 listopada 2005 w sprawie ustalenia wysokości opłat za wywóz nieczystości stałych w budynkach administrowanych przez ABK w Walimiu
  5. nr 240 z dnia 7 listopada 2005 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości lokalowej do rokowań
  6. nr 241 z dnia 15 listopada 2005 w sprawie projektu budżetu Gminy Walim na rok 2006
  7. nr 242 z dnia 17 listopada 2005 w sprawie przejęcia na rzecz gminy Walim nieruchomości za zadłużenia podatkowe
  8. nr 243 z dnia 16 listopada 2005 w sprawie przyjęcia do użytku służbowego cennika na sprzedaż drewna z lasów i terenów zieleni Gminy Walim
  9. nr 244 z dnia 17 listopada 2005 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży
  10. nr 245 z dnia 22 listopada 2005 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości lokalowej do drugiego przetargu
  11. nr 246 z dnia 22 listopada 2005 w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2005 r
  12. nr 247 z dnia 23 listopada 2005 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy na cele rolne nieruchomości gminnych
  13. nr 248 z dnia 30 listopada 2005 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gminnych

   Grudzień

   1. nr 250 z dnia 5 grudnia 2005 w sprawie ustalenia stawki wyjściowej czynszu za 1m2 lokalu użytkowego położonego w Walimiu ul. Długa 8
   2. nr 251 z dnia 7 grudnia 2005 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia rokowań
   3. nr 252 z dnia 8 grudnia 2005 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży oraz dzierżawy
   4. nr 253 z dnia 8 grudnia 2005 w sprawie uporządkowania gospodarki materiałowo-technicznej sprzętu OC i przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu w magazynie obrony cywilnej w Urzędzie Gminy w Walimiu
   5. nr 254 z dnia 8 grudnia 2005 w sprawie inwentaryzacji
   6. nr 255 z dnia 8 grudnia 2005 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego zadania "Odbudowa drogi gminnej ul.Górna w Jugowicach - I etap
   7. nr 256 z dnia 29 grudnia 2005 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
   8. nr 257 z dnia 30 grudnia 2005 w sprawie zmian w budżecie gminy Walim na 2005 r

    

   Styczeń

   1. nr 258 z dnia 3 stycznia 2006 r w sprawie ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych w zakresie sportu i kultury fizycznej
   2. nr 259 z dnia 3 stycznia 2006 r w sprawie zatwierdzenia regulaminu Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych w zakresie sportu i kultury fizycznej
   3. nr 260 z dnia 3 stycznia 2006 r w sprawie powołania komisji konkursowej na wyłonienie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie sportu i kultury fizycznej
   4. nr 261 z dnia 18 stycznia 2006 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży nych w zakresie sportu i kultury fizycznej
   5. nr 262 z dnia 26 stycznia 2006 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i dzierżawy nieruchomości gminnych
   6. nr 263 z dnia 26 stycznia 2006 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży oraz dzierżawy

     Luty

         1.    nr 264 z dnia 2 lutego 2006 w sprawie stawek za najem lokali użytkowych i garaży będących w zasobach komunalnych gminy Walim

Marzec

 1. nr 265 z dnia 1 marca 2006 r w sprawie przyjęcia do użytku służbowego cennika na sprzedaż drewna z lasów i terenów zieleni Gminy Walim cena "loco las bez pozyskania i zrywki
 2. nr 266 z dnia 6 marca 2006 r w sprawie ustalenia wysokości czynszu za dzierżawę nieruchomości zabudowanej położonej w Jugowicach określonej numerem działki 85/2 o powierzchni 2188m 2
 3. nr 267 z dnia 15 marca 2006 r w sprawie ustalenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Walimiu
 4. nr 268 z dnia 15 marca 2006 r w sprawie rozdysponowania środków finansowych na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu
 5. nr 269 z dnia 24 marca 2006 r w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gminnych
 6. nr 270 z dnia 30 marca 2006 r w sprawie układu wykonawczego budżetu na 2006 rok
 7. nr 271 z dnia 30 marca 2006 r w sprawie planu finansowego z zakresu administracji rządowej na 2006 r
 8. nr 272 z dnia 31 marca 2006 r w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2006 r

Maj

 1. nr 273 z dnia 8 maja 2006 r w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gminnych
 2. nr 274 z dnia 11 maja 2006 r w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości do drugiego przetargu
 3. nr 275 z dnia 16 maja 2006 r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży
 4. nr 276 z dnia 22 maja 2006 r w sprawie ustalenia wartości jednego punktu tabeli stawek zaszeregowania oraz stawek dodatku funkcyjnego dla gminnych jednostek organizacyjnych
 5.    nr 277 z dnia 23 maja 2006 r w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2006 r
   
  Czerwiec
   
  1.      nr 278 z dnia 7 czerwca 2006 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gminnych
  2.      nr 279 z dnia 7 czerwca 2006 w sprawie określenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, prowadzenia działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt
  3.      nr 280 z dnia 12 czerwca 2006 w sprawie przeprowadzenie kontroli dora?nej w Administracji Budynków Komunalnych w Walimiu
  4.      nr 281 z dnia 29 czerwca 2006 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego
  5.      nr 282 z dnia 30 czerwca 2006 w sprawie zmian budżetu gminy Walim na rok 2006
   
  Lipiec
   
  1.      nr 283 z dnia 12 lipca 2006 r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży
  2.      nr 284 z dnia 19 lipca 2006 r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży
  3.      nr 285 z dnia 26 lipca 2006 r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży
  Sierpień
   
  1.      nr 286 z dnia 9 sierpnia 2006 r w sprawie powołania Komisji do szacowania szkód powstałych na terenie Gminy Walim w wyniku powodzi w dniach 7-8 sierpnia 2006 r
  2.      nr 287 z dnia 11 sierpnia 2006 r w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Pracy
  3.      nr 288 z dnia 16 sierpnia 2006 r w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2006 r
  4.      nr 289 z dnia 28 sierpnia 2006 r w sprawie opracowania projektu budżetu Gminy Walim na 2007 r
  5.      nr 290 z dnia 29 sierpnia 2006 r w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Walim za I półrocze 2006 r
   
  Wrzesień
   
  1.      nr 291 z dnia 15 września 2006 w sprawie przekazania w administrowanie Administracji Budynków Komunalnych w Walimiu ul. Długa 8 nieruchomości zabudowanej położonej w Walimiu przy ulicy Słowackiego nr 3
  2.      nr 292 z dnia 18 września 2006 w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2006 r
  3.      nr 293 z dnia 22 września 2006 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży dzierżawy nieruchomości gminnych
  4.      nr 294 z dnia 22 września 2006 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, najem lub dzierżawę
  5.      nr 295 z dnia 29 września 2006 w sprawie powołania Komisji Przetargowej na dzień 29 września 2006 r
Pa?dziernik
 
1.    nr 297 z dnia 19 października 2006 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży
2.    nr 298 z dnia 27 października 2006 w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2006r
3.    nr 299 z dnia 27 października w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 143/2004 Wójta Gminy Walim z dnia 16 sierpnia 2004 w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Walimiu
4.    nr 300 z dnia 30 października 2006 w sprawie zmian w rachunkowości
 
Listopad
 
 1. nr 301 z dnia 15 listopada 2006 w sprawie projektu budżetu Gminy Walim
 2. nr 301 z dnia 15 listopada 2006 w sprawie zmian budżetu na 2006 r
 3. nr 302 z dnia22 listopada 2006 w sprawie przeznaczenia