Nazwa jednostki:

Gminny Ośrodek Kultury

58-320 Walim

Ul. Tadeusza Kościuszki 2

Tel. (074) 84 57 230

Dyrektor:

 

Konto e-mail:

 

 

Plan finansowy jednostki 2003:

 

 

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

 

GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W WALIMIU

NA 2003 R.

 

 

Plan przychodów na 2003 r.

 

259.500

Dotacje z budżetu gminy

Wpływy z usług

215.000

44.500

 

Plan rozchodów na 2003 r.

 

259.500

Zużycie materiałów i energii

Usługi obce

Podatki i opłaty

Wynagrodzenia

Ubezpieczenia społeczne i inne

świadczenia na rzecz pracowników

Pozostałe koszty rodzajowe

 

38.500

18.600

1.000

159.400

38.000

4.000

 

Walim, dnia 03. 04. 2003 r.

 

Załącznik

do planu przychodów i rozchodów Gminnego Ośrodka kultury

w Walimiu na 2003 r.

 

 

 

Plan przychodów Gminnego Ośrodka Kultury w Walimiu stanowi kwotę 259.500,00 zł, z tego 215.000,00 zł to dotacja z budżetu gminy oraz 44.500,00 zł to wpływy z usług z podziałem na:

 

 

   

 • wynajem lokali użytkowych i mieszkalnych w Walimskim Ośrodku Kultury i Wiejskim Domu Kultury w Dziećmorowicach

 

- 28.700

   

 • wynajem sali na uroczystości rodzinne i zabaw

- 5.500

   

 • przychody z zabaw i dyskotek

- 2.500

   

 • wpływy z siłowni

- 1.000

   

 • wstęp do Sowio-Górskiej Galerii Wystawowej

- 1.800

   

 • prowizja ze sprzedaży biletów na targowisko

- 4.500

   

 • prowizja od biletów wstępu do kina

- 500

 

Na plan rozchodów w kwocie 259.500,00 zł składa się:

 

 

Zużycie materiałów i energii w wysokości 38.500,00 zł zaplanowano na:

 

 • zakup opału w WOK 24 t.

- 10.800

   

 • opał do WDK Dziećmorowice 8 t.

- 3.600

   

 • opał do Remizy Strażackiej w Zagórzu ĹŚl. 12 t.

- 5.400

   

 • opał do świetlicy w Jugowicach 2 t.

- 800

   

 • Świetlica w Niedźwiedzicach "węgiel 1 t., drewno do kominka 10 mp.

- 900

   

 • drewno do kominka do świetlicy w Olszyńcu 10mp.

- 500

   

 • zakup środków czystości

- 1.000

   

 • artykuły biurowe

- 800

   

 • materiały do kółek zainteresowaĹ?

- 500

   

 • koszty związane z imprezami i festynami (Walimska Jesień, Przeględ Teatrzyków, festyny, itp.)

 

- 2.500

   

 • energia elektryczna we wszystkich placówkach

- 7.200

   

 • woda i ścieki w WOK i WDK w Dziećmorowicach

- 2.400

   

 • wymiany butli gazowych w Świetlicach i gaz ziemny w WOK

- 600

 • pozostałe materiały: częśi do naprawy sprzętu, żarówki, miotły, wiadra, itp.

- 1.500

 

Usługi obce w kwocie 18.600,00 zł to:

 

   

 • wywóz nieczystości stałych i płynnych

- 2.700

   

 • opłaty telefoniczne w WOK, świetlicy w Zagórzu ĹŚl. I WDK Dziećmorowice

 

- 4.800

   

 • usługi transportowe

- 800

 • naprawa sprzętu muzycznego i RTV

- 700

   

 • obsługa muzyczna zabaw, festynów, imprez (Walimska Jesień, zabawy dla seniorów, sylwestrowa, karnawałowa)

 

- 4.500

   

 • wymiany instalacji elektrycznej w kuchni w Dziećmorowicach

- 2.300

   

 • naprawa pieca CO w WOK

- 1.000

   

 • opłaty radiofoniczne

- 400

   

 • prowizje bankowe

- 700

   

 • opłaty pocztowe

- 400

   

 • legalizacja gaśnic

- 300

 

Podatki i opłaty w kwocie 1.000,00 zł, tantiemy dla ZAIKS-u za organizowanie zabaw i imprez muzycznych oraz za posiadanie urządzeń mechanicznych.

 

Wynagrodzenie w wysokości 159.400,00 zł to wynagrodzenie osobowe pracowników (wynagrodzenie miesięczne 10.970 ¡12 miesięcy = 131.640 zł, premie kwartalne do 8,5% - 11.160 zł, nagroda jubileuszowa 30 lat pracy " 2.850 zł, palenie w piecu CO w WOK " 6.000 zł, zatrudnienie konserwatora na ½ etatu " 5.250 zł oraz umowa- zlecenie za naukę tańca w WOK " 2.500 zł.

 

Ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników w kwocie 38.000 zł przeznaczono na:

 

   

 • składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy

- 32.400

   

 • fundusz świadczeń socjalnych (37,5% średniej krajowej dla każdego pracownika)

 

- 4.900

   

 • szkolenie pracowników i badania okresowe

- 700

 

Pozostałe koszty rodzajowe w wysokości 4.000,00 zł to:

 

   

 • podróże służbowe krajowe, przejazdy lokalne ryczałtowe w ilości 220 km miesięcznie oraz pozostałe wyjazdy służbowe

 

- 2.800

   

 • nagrody za Przeględ Teatrzyków Dzieciących

- 800

   

 • nagrody za konkursy plastyczne

- 400

 

 

Walim, dnia 03. 04. 2003 r.

 

 

 

PLAN INWESTYCYJNY

GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W WALIMIU NA 2003 R.

 

 

 

Świetlica wiejska w Jugowicach

ul. Główna 27 a - 70.000

 

 

Program działań 2003

 

KALENDARZ IMPREZ GOK

2003 ROK

 

 

_____________________________________________

 

STYCZEŃ

*XI FINAŁ ,,WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY\'\' - (koncerty, kwesty. Wszystkie placówki GOK)

*WIECZĂ?R KOLĘD

*DZIEŁ BABCI I DZIADKA

*ZABAWY KARNAWAŁOWE

LUTY

*FERIE ZIMOWE \'2003 (blok imprez)

(współ organizacja - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - Koło Szkolne,

Gminna komicja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych )

*II TURNIEJ W DŁUBANIU SŁONECZNIKA

*WALENTYNKI

*ZABAWY KARNAWAŁOWE (wszystkie placówki GOK)

MARZEC

*POWITANIE WIOSNY

(współ organizacja -Szkoła Podstawowa w Walimiu)

KWIECIEŃ

*WYSTAWA WIELKANOCNA

*V PRZEGLĄD TEATRZYKÓW DZIECIĘCYCH

,, SOWA \'2003,,

 

(współ organizacja - Starostwo Powiatowe Wałbrzych)

*OTWARCIE SEZONU WYSTAW W

,,SOWIO-GĂ?RSKIEJ GALERII WYSTAWOWEJ ,,

*MAJOWY FESTYN FAMILIJNY

(Walim, Jugowice, Dziećmorowice)

* DZIEŁ MATKI - Akademia

(współ organizacja - Szkoła Podst. w Walimiu)

*,,VI RAJD SZLAKIEM MARTYROLOGII,,

(współ organizacja -Starostwo Powiatowe Wałbrzych

Szkoła Podstawowa w Walimiu)

*DZIEĹ? DZIAŁACZA KULTURY

 

CZERWIEC

*DZIEŁ DZIECKA (festyn dla dzieci )

*ZABAWA/WYCIECZKA (spotkania Klubu Seniora)

*UDZIAŁ W TURNIEJACH ZWIĄZKOWYCH

*FESTYNY Walim. Jugowice, Dziećmorowice

LIPIEC/SIERPIEŃ

*WAKACJE 2003 (BLOK IMPREZ)

(blok imprez skierowany do dzieci i młodzieży pozostających

w miejscu zamieszkania)

*II WYBORY MAŁEJ MISS

*FESTYNY/ZABAWY PLENEROWE

*ROCK POD WIELKĄ SOWÄ?

WRZESIEŃ

*WALIMSKA JESIEŃ

(doroczny festyn gminny)

* V MARATON TAŃCA

(ponadregionalna impreza taneczna )

PAĹąDZIERNIK

*PASOWANIE NA UCZNIA

(współ organizacja - Szkoła Podstawowa w Walimiu)

*DZIEŁ EDUKACJI NARODOWEJ

*Turniej szkolny - Szkoła uczy, bawi, wychowuje

(współ organizacja - Pedagog szkolny)

LISTOPAD

*KONKURS ,,SZKOŁA UCZY,BAWI, WYCHOWUJE,,

*III INTEGRACYJNY TURNIEJ W TENISA

(współ org. - OĹśr. Szkolno - Wych. w Walimiu )

*KONKURS PLASTYCZNY- Jesienny

*ZABAWY ANDRZEJKOWE

(organizacja we wszystkich placówkach GOK)

GRUDZIEŁ

*MIKOŁAJKI

( organizacja we wszystkich placówkach GOK)

*WIGILIA-WIECZĂ?R WIGILIJNY

*BETLEJEMSKIE Ĺ?WIATEŁKO POKOJU

*WIECZĂ?R KOLĘD I PASTORAŁEK

 

(współ organizacja - Szkoła Podstawowa w Walimiu)

*BAL SYLWESTROWY

(organizacja we wszystkich placówkach GOK

 

 

 STAŁE ZAJĘCIA

 

W WALIMSKIM OŚRODKU KULTURY

 

 

-SEKCJA TAŃCA DISCO(grupa starsza)

-SEKCJA TANECZNA ( dzieci 4 -7 lat)

-ZESPĂ?Ĺ? MUZYCZNY(biesiada)

-SEKCJA TAŃCA BREAK/DANCE

-KLUB SENIORA

-KLUB PASJONATÓW (zbieracze minerałów, rzeźbiarze, malarze, fotograficy)

-SIŁOWNIA ,,HEROS,,

-KLUB GIER TV- PLAY STATION

-KAWIARENKA INTERNRTOWA

-STAŁE ZAJĘCIA OGĂ?LNODOSTÄ?PNE

 

 

 ORGANIZUJEMY:

 

 IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE,

 PRZYJĘCIA WESELNE, IMIENINOWE, URODZINOWE ITP.

( z obsługÄ? muzyczną i gastronomiczną)

 

 FESTYNY

 ZABAWY

 DYSKOTEKI

 WYSTAWY

 SPOTKANIA

 PROJRKCJE FILMOWE - kino ,,Wrzos,,

        WYNAJEM SPRZĘTU NAGŁAĹ?NIAJÄŚCEGO

 WYNAJEM ESTRADY

 POMOC W ORGANIZACJI IMPREZ

 KONFERANSJERKA