Walim dnia 29.11.2007
 
 
O G Ĺ? O S Z E N I E
 
 
                   Wójt Gminy Walim ogłasza I przetarg nieograniczony na najem lokalu przeznaczonego do adaptacji na cele mieszkalne położonego na
2-gim piętrze (poddaszu) budynku w Walimiu przy ul. Samorządowej 1/9.
Lokal powyższy składa się z czterech pomieszczeń o łącznej powierzchni użytkowej 77,8 m2.
W budynku znajduję się instalacje : wodna, elektryczna, kanalizacyjna
i gazowa.
Wyjściową stawkę czynszu ustala się na 1,41 zł. za 1m2 powierzchni, postępienie przetargowe 0,30 zł.
Przetarg odbędzie się w dniu 19 grudnia 2007 r. o godz. 10.00
w siedzibie Urządu Gminy w Walimiu ul. Boczna 9.
 W stosunek najmu może wstąpić jedynie mieszkaniec Gminy Walim nie będący właścicielem lub współwłaścicielem innego lokalu mieszkalnego, lub domu jednorodzinnego, jak również najemcę innego lokalu mieszkalnego.
 
 
  
 
Wójt Gminy Walim