MG/2/2007
Walim, 2007-01-15
 
 
 
 
 
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
 
 
 
Gmina Walim informuje, że postępowanie o zamówienie publiczne:
?świadczenie usług w zakresie inwentaryzacji i wyceny nieruchomości Gminy Walim?,
oznaczone MG/2/2007,
zostało unieważnione na podstawie: art. 93, ust 1, pkt. 7) Prawa zamówień publicznych.
 
 
Uzasadnienie faktyczne: postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.
 
 
 
 
 Wójt Gminy Walim Adam Hausman
 
_________________________________
podpis przedstawiciela zamawiającego