Numer sprawy:
1.

Data założenia:
2021-01-11

Temat:
Petycja w sprawie równego traktowania wszystkich
obywateli przez władze publiczne oraz masowe szczepienia przeciwko wirusowi SARS-CoV-2


Status sprawy:
Sprawa niezakończona

Uwagi:

10.12.2020r. - Petycja wpłynęła do Urzędu Gminy
11.12.2020r. - Skierowana do opinii prawnej
14.12.2020r. - Otrzymano opinię prawną.
15.12.2020r. - Odczytano na XXIII Sesji Rady Gminy Walim.
21.12.2020r. - Przekazana pod obrady Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Gminy
05.01.2021r. - Rozpatrzenie petycji przez Komisję.
26.01.2021r. - Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji. Rada Gminy Walim uznaje petycję za nie zasługującą na pozytywne rozpatrzenie i nie uwzględnia petycji.
28.01.2021r. - Przesłanie odpisu uchwały w celu zawiadomienia podmiotu wnoszącego petycję o sposobie jej
załatwienia.