INFORMACJA

Gminnej j Komisji Wyborczej

w Walimiu

 

 

Na podstawie § 3 ust.2 pkt 3  załącznika nr 1 Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 sierpnia 2014 r w sprawie regulaminów terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic miasta st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast podaje się do publicznej wiadomości:

 

  • Skład Gminnej Komisji Wyborczej  w Walimiu od dnia wejścia w życie Postanowienia Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 26 września 2014 w sprawie
  1. Joanna Sidor              - Przewodniczący                  
  2. Tomasz Sakowski       - Zastępca Przewodniczącego
  3. Renata Rajca              - członek
  4. Roman Gawryś          - członek
  5. Iwona Janosik            - członek
  6. Lucyna Młot               - członek
  7. Marek Kubasiewicz    - członek

 

Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Walimiu sprawie dyżurów

 

Komisja pełni dyżury w następujących dniach i godzinach:

- 15 listopada 2014 r. (sobota) dyżur telefoniczny pod nr telefonu Przewodniczącej Komisji tj. 607 156 900, która jest zobowiązana

 poinformować pozostałych członków komisji i zwołania posiedzenia

w razie zaistnienia takiej potrzeby

- 16 listopada 2014 r (niedziela)  - od godz. 0700 do zakończenia wyborów

w dniu 17.11.2014r.

 

 

Przewodnicząca

Gminnej Komisji Wyborczej

Joanna Sidor