KONSULTACJE SPOŁECZNE

w sprawie zmiany rodzaju urzędowych nazw miejscowości

na terenie Gminy Walim

 

 

Wójt Gminy Walim ogłasza konsultacje społeczne w sprawie zmiany rodzaju urzędowych nazw miejscowości na terenie Gminy Walim, tj.:

1)      miejscowości Podlesie (część wsi Olszyniec) – na Podlesie (przysiółek),

2)      miejscowości Nowa Wieś (część wsi Dziećmorowice) – na Nowa Wieś (przysiółek),

3)      miejscowości Nowy Julianów (część wsi Dziećmorowice) – na Nowy Julianów (przysiółek),

4)      miejscowości Stary Julianów (część wsi Dziećmorowice) – na Stary Julianów (przysiółek).

Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w terminie od 03.01.2022r. do 21.01.2022r.

Konsultacje będą przeprowadzone w formie pisemnej poprzez wypełnienie, podpisanie i złożenie ankiet konsultacyjnych.

Formularze ankiet konsultacyjnych zostaną dostarczone mieszkańcom miejscowości Podlesie, Nowa Wieś, Nowy Julianów i Stary Julianów listem poleconym ze zwrotnym poświadczeniem odbioru.

Wypełnione i podpisane ankiety można złożyć w Urzędzie Gminy Walim, wysłać pocztą tradycyjną lub przesłać skan podpisanej ankiety pocztą elektroniczną na adres e-mail: urzad@walim.pl.

Ankiety, które wpłyną do Urzędu Gminy Walim po wyznaczonym wyżej terminie, nie będą brane pod uwagę przy ustalaniu wyników konsultacji.

Informacje dotyczące konsultacji można uzyskać pod numerem telefonu 748494353.

 

 

 

Wójt Gminy Walim

Adam Hausman