W sprawie:
uchwalenia budżetu Gminy Walim na rok 2021

Data uchwały:
2020-12-15

Numer uchwały:
XXIII/195/2020

Podjęta przez:
RADA GMINY WALIM

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 roku i podlega
ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej