Informujemy wszystkich zainteresowanych Wykonawców, iż Gmina Walim korzysta z elektronicznego narzędzia służącego do realizacji zamówień publicznych. Platforma obejmuje postępowania podlegające przepisom ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.Dostęp do platformy dla Wykonawców jest bezpłatny i znajduje się pod adresem:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania?ContractingEntityName=gmina%20walim