Zamknij okno Drukuj dokument

Druki do pobrania

Załączniki

Deklaracja o wysokości dochodów (46kB)    
Oświadczenie o stanie majątkowym członków gospodarstwa domowego (41kB)    
Wniosek dot. dzierżawy lub najmu nieruchomości (31kB)    
Wniosek do Gminnej Komisji ds. Przeciwdziałania i Rozwiązywania Prblemów Alkoholowych (22.5kB)    
Wniosek o nabycie lokalu (45.5kB)    
Wniosek o nadanie numeru porządkowego nieruchomości (38kB)    
Wniosek o przydział lokalu zamianę lokalu (68kB)    
Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (36kB)    
Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (30kB)    
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI (nieruchomości niezamieszkałe) (636.3kB)    
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI (nieruchomości zamieszkałe i w części zamieszkałe) (638.5kB)    
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI Z NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ DOMKI LETNISKOWE, LUB Z INNYCH NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANYCH NA CELE REKREACYJNO-WY (617.5kB)    
Deklaracja na podatek leśny -DL1 (51.5kB)    
Deklaracja na podatek od nieruchomości - DN1 (73.5kB)    
Deklaracja na podatek rolnu - DR1 (63.7kB)    
Informacja o gruntach - IR1 (49kB)    
Informacja o lasach - IL1 (42.4kB)    
Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych - IN1 (62.1kB)    
Załacznik do informacji o lasach - dane pozostałych podatników - ZIL3 (32.2kB)    
Załącznik do deklaracji na podatek leśny - przedmioty podlegające opodatkowaniu - ZDL1 (32.6kB)    
Załącznik do deklaracji na podatek leśny - przedmioty zwolnione z opodatkowania - ZDL2 (32.5kB)    
Załącznik do Deklaracji na podatek od nieruchomości -przedmioty podlegające opodatkowaniu - zdn1 (38.1kB)    
Załącznik do Deklaracji na podatek od nieruchomości -przedmioty zwolniowe z opodatkowania - zdn2 (38kB)    
Załącznik do deklaracji na podatek rolny - przedmioty podlegające opodatkowaniu - ZDR1 (35.2kB)    
Załącznik do deklaracji na podatek rolny - przedmioty zwolnione z opodatkowania - ZDR2 (34.1kB)    
Załącznik do informacji o gruntach - Dane pozostałych podatników - ZIR3 (32.2kB)    
Załącznik do informacji o gruntach - przedmioty podlegacjęce opodatkowaniu - ZIR1 (34.8kB)    
Załącznik do informacji o gruntach - przedmioty zwolnione z opodatkowania - ZIR2 (33.8kB)    
Załącznik do informacji o lasach - przedmioty podlegające opodatkowaniu - ZIL1 (32.3kB)    
Załącznik do informacji o lasach - przedmioty zwolnione z opodatkowania - ZIL2 (32.2kB)    
Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - przedmioty podlegające opodatkowaniu - ZIN1 (36.7kB)    
Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - przedmioty zwolnione z opodatkowania - ZIN2 (36.6kB)    
Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych -dane pozostałych podatników - ZIN3 (32.2kB)    
Pełnomocnictwo (15.4kB)    
WNIOSEK O WPISANIE DO REJESTRU WYBORCÓW (16kB)    
wniosek o wydanie zaświadczenia+pełnomocnictwo (18.1kB)    
wniosek o wymeldowanie (15.3kB)    
druk opłaty za wypis i wyrys z MPZP (128.5kB)    
druk opłaty za wypis z MPZP (127.8kB)    
wniosek o wydanie decyzji o warukach zabudowy (47kB)    
Wniosek o zmianę decyzji o warunkach zabudowy (29kB)    
wniosek_o_przeniesienie_warunkow_zabudowy (87.4kB)    
wniosk o wypis z MPZP lub studium (25.5kB)    
wniosk o zaświadczenie rewitalizacja (29kB)    
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 (19.5kB)    
INFORMACJA O PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ O SYTUACJI FINANSOWEJ (34kB)    
Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego (1.8MB)    
Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego (1.8MB)    
Zgłoszenie pobytu czasowego (1.7MB)    
Zgłoszenie pobytu stałego (1.7MB)    
Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice RP trwającego dłużej niż 6 miesięcy (1.8MB)    
Zgłoszenie wyjazdu poza granice RP (1.8MB)    
Wniosek o nadanie numeru PESEL (623.8kB)    
Wniosek_o_przekazanie_danych_kontaktowych_do_rejestru_danych_kontaktowych (907.6kB)    
wniosek o wydanie dowodu osobistego (159.9kB)    
Wniosek o rozłożenie na raty,umorzenie zaległości (63kB)    

Metadane

Źródło informacji:Administrator
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Administrator
Data wprowadzenia:2020-05-05 13:49:35
Opublikował:Administrator
Data publikacji:2020-05-05 13:51:12
Ostatnia zmiana:2020-08-21 09:04:13
Ilość wyświetleń:954