W sprawie:
uchwalenia budżetu Gminy Walim na rok 2020.

Data uchwały:
2019-12-17

Numer uchwały:
XIII/115/2019

Podjęta przez:
RADA GMINY WALIM

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 roku i podlega
ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.