Uchwała XXIV/137/2016 z dnia 29.12.2016 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walim

Uchwała XXIV/136/2016 z dnia 29.12.2016 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Walim na rok 2017