W sprawie:
wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walim

Data uchwały:
2016-12-29

Numer uchwały:
XXIV/137/2016

Podjęta przez:
Rada Gminy Walim

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia