W sprawie:
uchwalenia budżetu Gminy Walim na rok 2017

Data uchwały:
2016-12-29

Numer uchwały:
XXIV/136/2016

Podjęta przez:
Rada Gminy Walim

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz w
Biuletynie Informacji Publicznej.