Uchwała XIII/71/2015 z dnia 21.12.2015 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Walim na rok 2016

Uchwała XIII/72/2015 z dnia 21.12.2015 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walim.

Uchwała XII/62/2015 z dnia 25.11.2015 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok.

Uchwała XII/63/2015 z dnia 25.11.2015 w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na rok 2016

Uchwała XII/64/2015 z dnia 25.11.2015 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatku rolnego , leśnego i od nieruchomości

Uchwała XII/66/2015 z dnia 25.11.2015 w sprawie opłaty targowej

Uchwała XII/67/2015 z dnia 25.11.2015 w sprawie opłaty miejscowej