W sprawie:
wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walim.

Data uchwały:
2015-12-21

Numer uchwały:
XIII/72/2015

Podjęta przez:
Rada Gminy Walim

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia