Walim, dnia 20 maja 2010 r.
 
 
I N F O R M A C J A
 
Wójt Gminy Walim działając na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2108 ze zmianami), podaje do publicznej wiadomości wynik II przetargu ustnego nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 12 maja 2010 r. na sprzedaż działki nr 326/1 o powierzchni 0,3009 ha, położonej w Walimiu:
 
  1. Data przetargu – 12 maja 2010 rok
  2. Miejsce przetargu – Urząd Gminy w Walimiu, ul. Boczna 9
  3. Rodzaj przetargu – II przetarg ustny nieograniczony
  4. Oznaczenie nieruchomości – działka nr 326/1 o powierzchni 0,3009 ha w Walimiu, dla której prowadzona jest w SĄdzie Rejonowym w Wałbrzychu księga wieczysta SW1W/00030204/8
  5. ilość osób dopuszczonych do przetargu – 1
  6. Osób nie dopuszczonych - brak
  7. Cena wywoławcza – 47 000 złotych
  8. najwyższa cena osięgnięta w przetargu – 47 470 złotych

Nabywca: Małgorzata Janik i Dariusz Janik