Zamknij okno Drukuj dokument

STANOWISKO D/S INWESTYCJI I TRANSPORTU

 

Wójt  Gminy  Walim

OGŁASZA  NABÓR  NA

 STANOWISKO  D/S  INWESTYCJI I TRANSPORTU

 

1. WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 

2. WYMAGANIA DODATKOWE:

            - ustawa o samorządzie gminnym

            - ustawa o finansach publicznych

            - ustawa o pracownikach samorządowych

            - Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Walim, Statut Gminy Walim,

 

3. ZAKRES WYKONYWANIA ZADAŃ NA STANOWISKU:

            .          współpraca i korespondowanie ze wszystkimi uczestnikami procesu

                        inwestycyjno - remontowego,

            .          sporządzanie sprawozdań w zakresie swoich obowiązków,

            .          zakup i rozliczanie materiałowe wykonywanych prac budowlanych,

            .          prowadzenie wydatków związanych z funduszem sołeckim,

            .          opisywanie i zatwierdzanie faktur do zapłaty w zakresie funduszu sołeckiego,

            .          współpraca z innymi referatami i jednostkami organizacjami gminy

                        w zakresie swoich obowiązków,

            .          rozliczanie rzeczowe i materiałowe wykonywanych zadań w ramach

                        robót publicznych,

            .          koordynacja , nadzór i rozliczanie pojazdów gminy,

            .          organizacja transportu publicznego na terenie gminy Walim,

            .          wydawanie zezwoleń na wykonywanie transportu publicznego osób na terenie

                        gminy Walim lub w jej granicach administracyjnych,

            .          opiniowanie na wniosek innych urzędów wydawania zezwoleń na

                        wykonywanie transportu publicznego osób lub ich zmian,

            .          kontrola wykonywania przewozów w krajowym transporcie publicznym

                        osób, wykonywanych na terenie gminy Walim,

 

4. WYMAGANE DOKUMENTY:

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia (listopad 2017r) wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi 6,54%. 

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać (lub przesłać pocztą) w zamkniętej kopercie osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Walim w sekretariacie Urzędu przy ulicy Bocznej 9 pok.1,

 

z dopiskiem:

Dotyczy naboru na stanowisko  d/s inwestycji i transportu do dnia 20.12.2017r do godz. 12.00.

 

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej / www .bip.walim.pl/ oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Bocznej 9.

 

Procedura naboru zostanie przeprowadzona zgodnie z zarządzeniem Nr 267/2006 Wójta Gminy Walim z dnia 15 marca 2006r w sprawie ustalenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Walimiu.

 

Kandydat zostanie zatrudniony zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie mich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016r , poz.922) oraz Ustawą z dnia 21.11.2008 o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008r Nr 223, poz. 1458).

 

 

Walim 06.12.2017r

 

Wójt Gminy Walim

                                                                                              Adam Hausman

 

Metadane

Źródło informacji:Renata Świerszczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Renata Świerszczak
Data wprowadzenia:2017-12-06 10:59:34
Opublikował:Renata Świerszczak
Data publikacji:2017-12-06 11:01:10
Ostatnia zmiana:2017-12-06 11:01:28
Ilość wyświetleń:57