Zamknij okno Drukuj dokument

Uchwała XV/91/07 z dnia 2007-12-18 - w sprawie: odwołania Sekretarza Gminy Walim.

w sprawie: odwołania Sekretarza Gminy Walim.


 

Uchwała Nr XV/91/2007
Rady Gminy Walim
z dnia 18 grudnia 2007 r.

 

 
w sprawie: odwołania Sekretarza Gminy Walim.

 
Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 08.03.1990r. o samorządzie gminnym (tj. z 2001r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) na wniosek Wójta Gminy Walim
Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

 
§ 1

 
Odwołuje się z dniem 31grudnia 2007r. Sekretarza Gminy Walim – Panią
Hubertą Tytko

 

 
§ 2

 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

 

 
§ 3

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2007r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Przewodnicząca Rady Gminy
Zuzanna Bodurka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Uzasadnienie

 
do Uchwały Nr XV/ 91 /2007 Rady Gminy Walim z dnia 18 grudnia 2007r.

 
Pani Huberta Tytko złożyła wniosek do Wójta Gminy Walim o odwołanie ze stanowiska Sekretarz Gminy z dniem 31 grudnia 2007 r. na zasadzie porozumienia stron w związku z przejściem na emeryturę. Wójt Gminy Walim zaakceptował wniosek pozytywnie, a następnie zwrócił się z wnioskiem o odwołanie Sekretarza Gminy Walim Huberty Tytko do Rady Gminy w dniu 3 grudnia 2007 r.
W związku z powyższym podjącie uchwały uważa się za zasadne.

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Ewa Jurczewska
Data wprowadzenia:2007-12-20 11:12:21
Opublikował:Ewa Jurczewska
Data publikacji:2007-12-18 00:00:00
Ostatnia zmiana:2011-05-07 19:25:35
Ilość wyświetleń:1493