Walim, dnia  27.11.2018 r.

 Informacja  o odwołaniu przetargu Nr 23/2018 z dnia 19 listopada 2018 roku

  na sprzedaż  działki niezabudowanej,   położonej w  Dziećmorowicach,

obręb Dziećmorowice nr 1, jednostka ewidencyjna Walim, oznaczonej numerem 513/2 o pow. 1869 m2 .

Wójt Gminy Walim informuje, iż działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce  nieruchomościami (Dz.U.

 z 2018 poz. 121 ze zm. ) odwołuje ogłoszony na dzień  11 stycznia 2019 roku na godz. 10 00 przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej   numer  513/2 o pow. 1869 m 2 położonej w  Dziećmorowicach, obręb Dziećmorowice nr 1,  jednostka ewidencyjna Walim,

 wykazanej w księdze wieczystej nr  SW1W/00040656/4 prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu .

Powodem odwołania przetargu jest zmiana przebiegu granic przedmiotowej  działki.

Wszelkich  informacji udziela się w pokoju nr 7 Urzędu Gminy w Walimiu   lub telefonicznie pod numerem   74 8494 350.

Ogłoszenie  podlega zamieszczeniu  na  tablicy ogłoszeń w siedzibie  Urzędu Gminy Walim, ul. Boczna nr 9, 58-320 Walim i na tablicy ogłoszeń w Dziećmorowicach oraz   na stronie internetowej w Biuletynie  Informacji Publicznej (www.bip.walim.pl  ) i na stronie  Urzędu Gminy  Walim

- ( www.walim.pl : menu Dla inwestora - Przetargi i ogłoszenia ).