Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Walim za 2017 rok