W sprawie:
wprowadzenia zmian budżetu na 2018 r.

Data uchwały:
2018-02-27

Numer uchwały:
XXXVII/237/2018

Podjęta przez:
Rada Gminy Walim

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia