Zamknij okno Drukuj dokument

Uchwała XXIV/129/04 z dnia 2004-09-15 - Uchwała Nr XXIV/129/2004

Uchwała Nr XXIV/129/2004


UCHWAŁA Nr XXIV/129/2004

Rady Gminy w Walimiu

Z dnia 15 września 2004 r.

w sprawie wystąpienia o zmianę urzędowej nazwy wsi Niedświedzice na Niedświedzica Na podstawie art.8 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz. U. z 2003 r Nr 166poz.1612) oraz art.18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r Nr 142 poz.1591 z pó?niejszymi zmianami) Rada Gminy w Walimiu uchwala co następuje

§ 1

Występuje się o zmianę urzędowej nazwy wsi Niedświedzice na Niedświedzica.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Rudnicki

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Renata
Data wprowadzenia:2005-09-13 09:12:42
Opublikował:Renata
Data publikacji:2004-09-15 00:00:00
Ostatnia zmiana:2011-05-07 19:25:30
Ilość wyświetleń:1627