Zamknij okno Drukuj dokument

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu przeznaczonego do adaptacji na cele mieszkalne, położonego na parterze budynku w Walimiu przy ulicy Samorządowej 1/ 3

 

Walim, dnia   9.03.2005 r.

   

OGŁOSZENIE  Nr  7/2005

Wójt Gminy Walim   o g ł a s z a

      Pierwszy   przetarg  ustny  nieograniczony na  sprzedaż  lokalu  przeznaczonego do adaptacji na cele mieszkalne, położonego na  parterze budynku w Walimiu przy ulicy Samorządowej 1/ 3 złożonego z  czterech  pomieszczeń o powierzchni  użytkowej  39,00  m 2 wraz z udziałem  w częściach wspólnych  budynku i jego urządzeniach  oraz działki  numer  262/1 o pow.  1109 m 2  wynoszącym 641/10 000 .

Nieruchomość stanowi własność Gminy Walim , wolna jest od obciążeń i  praw osób trzecich

oraz  wykazana jest w księdze wieczystej  Nr 54 550  prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu .

Cena  wywoławcza       -       8 000,00 zł,-

                                  Wadium                              -            800,00 zł,-

                    Przetarg  odbędzie się w  dniu  11 kwietnia  2005 r. o godzinie 11 20

w siedzibie Urzędu Gminy w Walimiu ul .Boczna nr 9 .

Warunkiem  przystąpienia do przetargu  jest dokonanie  wpłaty wadium . Wadium można wpłacać gotówką w  kasie Agencji PKO w  Walimiu  lub realizować płatność w formie  przelewu  bankowego lub elektronicznego  na  konto  Gminy  Walim  nr  konta  62 1020 5095 0000 5802 0011 2524   PKO BP S.A.I Oddział  Wałbrzych , nie pó?niej niż  do dnia

5 kwietnia  2005 r. Za termin potwierdzający dokonanie wpłaty na konto  uznaje się datę lokacji środków  na rachunku Gminy .

Wadium  wpłacone przez uczestnika  przetargu , który przetarg  wygrał  zalicza się na poczet ceny nabycia .Cena  lokalu osiągnięta w przetargu  płatna jest  jednorazowo  nie pó?niej niż  do dnia  zawarcia umowy notarialnej , przy czym za termin potwierdzający dokonanie  wpłaty  na konto  uznaje się  datę   lokacji środków na rachunku  Gminy .

Termin  umowy notarialnej  zostanie wyznaczony  w ciągu 21 dni od dnia  rozstrzygnięcia  przetargu .

Nie przystąpienie  do zawarcia umowy powoduje  przepadek  wadium , a przetarg czyni  niebyłym .

Przetarg jest ważny bez względu na  liczbę uczestników, jeżeli chociaż  jeden uczestnik zaoferuje co najmniej  jedno postąpienie  powyżej ceny wywoławczej.

O wysokości  postąpienia decydują uczestnicy przetargu, przy czym nie może ono wynosić mniej niż 1%  ceny wywoławczej , z zaokrągleniem  w górę do pełnych  dziesiątek złotych .

Wójt Gminy  Walim  może  odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych  powodów , przy czym informacja  o odwołaniu przetargu musi być niezwłocznie podana  do  publicznej wiadomości .

Sprzedawca  zobowiązuje  kupującego do terminowego uiszczania opłat podatkowych  oraz  do pokrycia  kosztów  związanych  z nabyciem nieruchomości  :

-          zwrot kosztów  wyceny  w kwocie  193,40 złotych ,

-          zwrot części kosztów projektu adaptacji  budynku na  cele mieszkalne

w  kwocie  1208  złotych

      -    opłata  sadowa i notarialna .

 Termin do złożenia wniosku  przez osoby , którym przysługuje pierwszeństwo

w nabyciu  nieruchomości  zgodnie  z art. 34 ust.1 pkt 1  i pkt 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o  gospodarce nieruchomościami  upłynął  3.VI.2004 r.       

 Wszelkich  informacji udziela się w pokoju nr 7 Urzędu Gminy w Walimiu   lub telefonicznie pod numerem  8494 ?350 .

 Ogłoszenie  podlega opublikowaniu na stronie internetowej  walim.bip.net.pl  

 

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Administrator
Data wprowadzenia:2005-03-09 09:40:44
Opublikował:Administrator
Data publikacji:2005-03-09 09:42:51
Ostatnia zmiana:2011-05-07 19:25:25
Ilość wyświetleń:1420