Zamknij okno Drukuj dokument

2014-03-31, Wójt Gminy Walim ogłasza nabór na stanowisko Koordynatora Projektu, Specjalistę ds technicznych, Księgowa projektu.

 

pobranenazwaunia

 

 

 

 

 

Walim 31.03.2014r.

Wójt Gminy Walim

ogłasza nabór na stanowisko Koordynatora Projektu, Specjalistę ds technicznych, Księgowa projektu

- Praca na umowę zlecenie

Wynagrodzenie współfinansowane przez UE w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 8. Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki,

Działanie 8.3: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion

Nazwa projektu: "Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Walim"

Okres realizacji zlecenia do 31.12.2015

Wymagania stawiane kandydatom:

Koordynatora Projektu - będzie, m.in. odpowiadał za sprawną realizację przedsięwzięcia zgodnie z zaplanowanym harmonogramem, zapewni koordynację i weryfikację wszystkich zaplanowanych działań oraz będzie odpowiedzialny za korespondencję z instytucjami zewnętrznymi;

Specjalista ds. Technicznych- będzie, m.in. odpowiedzialny za kontrolę i nadzór nad właściwym wdrażaniem części informatycznej, zarządzanie kontraktem na dostawę sprzętu komputerowego oraz koordynacją działań związanych z przeprowadzeniem szkoleń w zakresie obsługi komputerów i korzystania z Internetu;

Księgowa projektu- będzie odpowiedzialna za prawidłowy przebieg dokumentacji księgowej związanej z realizacją inwestycji, księgowanie na kontach, opisywanie faktur, dekretacje, weryfikację dokumentów księgowych pod względem rachunkowym oraz dokonywanie przelewów i obsługę konta projektu.

               

Koordynatora Projektu - wymagania niezbędne:

Zakres wykonywanych zadań:

 

Księgowa projektu - niezbędne:

Zakres wykonywanych zadań

 

 

Specjalistę ds technicznych - wymagania niezbędne:

Zakres wykonywanych zadań:

 

Wymagane dokumenty:

 

Na zgłoszenie oczekujemy w terminie do dnia 7 kwietnia 2013r. (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy w Walim) pod adresem:

Urząd Gminy w Walimiu

58-320 Walim ul. Boczna 9

 

Dodatkowe Informacje:

Renata Świerszczak - Inspektor ds. kancelaryjno-technicznych i kadr

tel. 74 84 94 340

                                                                                                                                             Wójt Gminy Walim

                                                                                                                                                 Adam Hausman

 

 

Załączniki

Oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane z ogłoszonym naborem (72.7kB)    

Metadane

Źródło informacji:Administrator
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Administrator
Data wprowadzenia:2014-04-01 10:11:48
Opublikował:Administrator
Data publikacji:2014-04-01 10:23:24
Ostatnia zmiana:2014-04-01 11:01:46
Ilość wyświetleń:1550