Walim, dnia 25.02. 2014 r.

 

I N F O R M A C J A

 

Wójt Gminy Walim, podaje do publicznej wiadomości, że w Urzędzie Gminy w Walimiu ul. Boczna 9, został wywieszony na okres od dnia 26 lutego 2014 r. do dnia 19 marca 2014 r. wykaz Nr 5/2014 z dnia 25 lutego 2014 roku nieruchomości gminnej przeznaczonej do dzierżawy.

 

 Wykaz Nr 5 /2014 z 25 lutego 2014 roku nieruchomości gminnej przeznaczonej do wydzierżawienia

 na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.

 

 

Lp

 

Położenie

Numery

ewidencyjne

działek

Powierzchnia do wydzierżawienia

 

Opis nieruchomości

 i jej przeznaczenie

Wysokość czynszu

(w kwintalach żyta)

Terminy wnoszenia opłat

1.

Dziećmorowice, obręb Rusinowa

65 i 75

0,56 ha

Użytki rolne oznaczone w ewidencji klasoużytkiem rola IVb, przeznaczenie rolnicze.

 

1,12            kwintala żyta

do 15 maja