Zamknij okno Drukuj dokument

2013-08-29, Wójt Gminy Walim, podaje do publicznej wiadomości informację o wywieszeniu wykazu nr 17/2013 nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży.

Walim, 29.08.2013 r.

I N F O R M A C J A

Wójt  Gminy Walim podaje do publicznej wiadomości, że w Urzędzie Gminy w Walimiu ul. Boczna nr 9 został  wywieszony  na okres od 29 sierpnia 2013 r. do  19 września 2013 r. wykaz  numer 17/2013 z dnia  28 sierpnia 2013 r.  nieruchomości gminnych     przeznaczonych sprzedaży.

Wykaz Nr 17/2013 z 28 sierpnia 2013 roku nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży.

Lp

Numer KW

Położenie nieruchomości numer obrębu

Numer ewidencyjny

Powierzchnia działki- udział

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Cena nieruchomości

1

SW1W000 23903/6

Dziećmorowice Nowa Wieś Nr obrębu 0001

działka numer 536/3

2550 m2

Działka niezabudowana, położona w sąsiedztwie użytków zielonych, nieuzbrojona w urządzenia infrastruktury technicznej.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona jest symbolem MN i przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Sposób zagospodarowania ustala się zgodnie z przeznaczeniem.

47 000 zł. + 23 % VAT

2

SW1W000 23903/6 SW1W000 87413/0

Dziećmorowice Nowa Wieś Nr obrębu 0001

działka numer 536/5 oraz działka numer 536/6 w udziale 1/4

2095 m 2 oraz 569 m2

Działka 536/5 niezabudowana, położona w sąsiedztwie użytków zielonych, nieuzbrojona w urządzenia infrastruktury technicznej. Sprzedaż działki nastąpi wraz z udziałem 1/ 4 w działce nr 536/6 stanowiącej drogę wewnętrzną.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka 536/5 oznaczona jest symbolem MN i przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Działka nr 536/6 pełni rolę sięgacza dojazdowego- droga wewnętrzna. Sposób zagospodarowania ustala się zgodnie z przeznaczeniem.

50 000 zł. + 23 % VAT

3

SW1W000 23903/6 SW1W000 87413/0

Dziećmorowice Nowa Wieś Nr obrębu 0001

działka numer 536/8 oraz działka numer 536/6 w udziale 1/4

2091 m 2 oraz 569 m2

Działka 536/8 niezabudowana, położona w sąsiedztwie użytków zielonych, nieuzbrojona w urządzenia infrastruktury technicznej. Sprzedaż działki nastąpi wraz z udziałem 1/ 4 w działce nr 536/6 stanowiącej drogę wewnętrzną.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka 536/8 oznaczona jest symbolem MN i przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Działka nr 536/6 pełni rolę sięgacza dojazdowego- droga wewnętrzna. Sposób zagospodarowania ustala się zgodnie z przeznaczeniem.

50 000 zł. + 23 % VAT

4.

SW1W/000 71914/7

Dziećmorowice Nowa Wieś Nr obrębu 0001

działka numer 267/10

2289 m2

Działka niezabudowana, położona w sąsiedztwie użytków zielonych, nieuzbrojona w urządzenia infrastruktury technicznej.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona jest symbolem MN i przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Sposób zagospodarowania ustala się zgodnie z przeznaczeniem.

39 000 zł. + 23 % VAT

5.

SW1W/000 71914/7

Dziećmorowice Nowa Wieś Nr obrębu 0001

działka numer 267/11

2397 m2

Działka niezabudowana, położona w sąsiedztwie użytków zielonych, nieuzbrojona w urządzenia infrastruktury technicznej.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona jest symbolem MN i przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Sposób zagospodarowania ustala się zgodnie z przeznaczeniem.

37 000 zł. +23 % VAT

6.

SW1W/000 71375/6

Dziećmorowice Nowy Julianów Nr obrębu 0001

działka numer 8/2

1897 m 2

Działka niezabudowana, nieuzbrojona w urządzenia infrastruktury technicznej, położona przy drodze o nietrwałej nawierzchni w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej oraz terenów rolnych.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona jest symbolami : MN/U, ZIU i przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową oraz usługową, w części tereny zieleni izolacyjnej. Sposób zagospodarowania ustala się zgodnie z przeznaczeniem.

63 000 zł. + 23 % VAT

7.

SW1W/000 71375/6

Dziećmorowice Nowy Julianów Nr obrębu 0001

działka numer 8/5

1619 m 2

Działka niezabudowana, nieuzbrojona w urządzenia infrastruktury technicznej, położona przy drodze o nietrwałej nawierzchni w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej oraz terenów rolnych.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona jest symbolem MN/U i przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową oraz usługową. Sposób zagospodarowania ustala się zgodnie z przeznaczeniem.

54 000 zł. + 23 % VAT

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości zgodnie z art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U.z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zmianami) mogą złożyć wniosek o nabycie w/w nieruchomości w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. od 29 sierpnia 2013 roku.

 

Metadane

Źródło informacji:Bogumiła Kruk
Data utworzenia:2013-08-29 14:01:42
Wprowadził do systemu:Bogumiła Kruk
Data wprowadzenia:2013-08-29 14:01:56
Opublikował:Bogumiła Kruk
Data publikacji:2013-08-29 14:03:27
Ostatnia zmiana:2013-08-29 14:03:35
Ilość wyświetleń:1536