Zamknij okno Drukuj dokument

2011-11-21, Wójt Gminy Walim podaje do publicznej wiadomości, wykazy nieruchomości gminnych przznaczonych do dzierzawy.

 

 

Walim, 21.11.2011 rok

 

 

I n f o r m a c j a

Wójt Gminy Walim, podaje do publicznej wiadomości, że w Urzędzie Gminy w Walimiu ul. Boczna 9, zostały wywieszone na okres 21 dni tj. od 21 listopada 2011 r. do 13.12.2011 r. wykazy nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy, zgodnie z Zarządzeniami: Nr 98/2011 i 99/2011 Wójta Gminy Walim z dnia 18 listopada 2011 r.

Załącznik 1 do Zarządzenia Nr 98/2011 Wójta Gminy Walim z dnia 18 listopada 2011 r.

Wykaz Nr 1 nieruchomości gminnych przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat.

 

Lp.

położenie

numer działki

powierzchnia do wydzierżawienia

opis nieruchomości i przeznaczenie

wysokość rocznego czynszu( w kwintalach żyta, złotych)

terminy wnoszenia opłat

1

Dziećmorowice

482

0,5420

użytek rolny

0,82 kwintala

do 15 maja

2

Jugowice

część 170/10

900 m2

ogródki

do 100 m2 - 10 zł

do 15 maja

3

Jugowice

86/2

0,1928 ha

ogródki

do 100 m2 - 10 zł

do 15 maja

4

Jugowice

część 58/5

70 m2

ogródek

10 zł

do 15 maja

5

Michałkowa

30/7

0,1400 ha

ogródek

54 zł

do 15 maja

6

Michałkowa

106/8, 106/9 i 111

1,2046

użytki rolne

2,3052 kwintala

do 15 maja i 15 września

7

Michałkowa

172/5

0,2429

użytek rolny

16,60 zł

do 15 maja

8

Zagórze Śląskie

część 109/12

700 m2

ogródki

do 100 m2 - 10 zł

do 15 maja

9

Zagórze Śląskie

304/12

1375 m2

ogródki

do 100 m2 - 10 zł

do 15 maja

10

Zagórze Śląskie

304/10

25 m2

pod wiatę garażową

4 zł za 1 m2 + VAT

do 15 maja

11

Zagórze Śląskie

304/11

32 m2

pod wiatę garażową

4 zł za 1 m2 + VAT

do 15 maja

12

Zagórze Śląskie

322

0,4332 ha

użytek rolny

0,78 kwintala

do 15 maja

13

Zagórze Śląskie

146

0,06 ha

ogródki

do 100 m2- 10 zł

do 15 maja

14

Olszyniec

część 23/2, 59/2, 123 i część 95/4

0,69 ha

użytki rolne

0,91 kwintala

do 15 maja

15

Olszyniec

część 168/4

0,18 ha

ogródki

do 100 m2 - 10 zł

do 15 maja

16

Olszyniec

10/3

137 m2

ogródek

11,48 zł

do 15 maja

17

Glinno

232/2

0,20 ha

użytek rolny

0,40 kwintala

do 15 maja

18

Walim

część 409/1

2000 m2

ogródki

do 100 m2 - 10 zł

do 15 maja

19

Walim

część 605/2

2000 m2

ogródki

do 100 m2 - 10 zł

do 15 maja

20

Walim

część 630

5000 m2

ogródki

do 100 m2 - 10 zł

do 15 maja

21

Walim

część 467

3000 m2

ogródki

do 100 m2 - 10 zł

do 15 maja

22

Walim

część 627

1500 m2

ogródki

do 100 m2 - 10 zł

15 maja

23

Walim

784/3

23 m2

pod garażem

54 zł + VAT

do 15 maja

24

Walim

748/10

27 m2

pod garażem

108 + VAT

do 15 maja

25

Walim

748/12

25 m2

pod garażem

100 zł + VAT

do 15 maja

26

Walim

748/15

37 m2

pod garażem

148 zł + VAT

do 15 maja

27

Walim

748/9

19 m2

pod garażem

76 zł + VAT

do 15 maja

28

Walim

część 748/21

60 m2

pod garażem

240 zł + VAT

do 15 maja

29

Walim

część 590

1600 m2

ogródki

do 100 m2 - 10 zł

do 15 maja

30

Walim

część 142/5

0,17 ha

użytek rolny

0,24 kwintala

do 15 maja

31

Walim

część 422/5

50 m2

miejsca parkingowe

150 zł + VAT

do 15 maja

32

Walim

482/1

400 m2

ogródki

do 100 m2 - 10 zł

do 15 maja

33

Walim

563/1

1000 m2

ogródki

do 100 m2 - 10 zł

do 15 maja

34

Walim

376/28

0,12 ha

ogródki

do 100 m2 - 10 zł

do 15 maja

35

Walim

646

0,72 ha

użytek rolny

1,10 kwintala

do 15 maja

36

Walim

306, 309 i 305/2

0,92 ha

użytki rolne

1,21 kwintala

do 15 maja

37

Walim

część 273/2, część 281, część 297 i część 282/2

3,28 ha

użytki rolne

4,83 kwintala

do 15 maja i 15 września

38

Walim

część 631/1 i 631/2

2,50 ha

użytki rolne

1,70 kwintala

do 15 maja

39

Walim

432 i część 423/2

1,58 ha

użytki rolne

1,58 kwintala

do 15 maj

40

Walim

część 464

0,50 ha

użytek rolny

0,50 kwintala

do 15 maja

41

Walim

386/2 i 389/5

1,10 ha

użytek rolny

1,09 kwintala

do 15 maja

42

Walim

659/2

0,41 ha

użytek rolny

0,41 kwintala

do 15 maja

43

Walim, ul. Wyszyńskiego 78/1a

-

lokal użytkowy o powierzchni 44,70 m2

lokal użytkowy złożony z 2 pomieszczeń, przeznaczony na cele handlowe

stawka czynszu najmu - 7,21 zł za 1 m2 + 23% Vat

czynsz miesięczny do 10 każdego miesiąca

 

Załącznik 1 do Zarządzenia Nr 99/2011 z dnia 18 listopada 2011 r.

Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat na rzecz dotychczasowych dzierżawców.

 

Lp.

położenie

numer działki

powierzchnia do wydzierżawienia

opis nieruchomo¶ci i przeznaczenie

wysoko¶ć rocznego czynszu ( w kwintalach żyta, złotych)

terminy wnoszenia opłat

1

Glinno

93

0,16 ha

użytek rolny

0,32 kwintala

do 15 maja

2

Glinno

199/2

0,06 ha

użytek rolny

30 zł

do 15 maja

3

Glinno

75/4 i 193/5

0,66 ha

użytek rolny

2,01 kwintala

do 15 maja

4

Glinno

61/4

0,97 ha

użytek rolny

1,94 kwintala

do 15 maja

5

Glinno

cz. 264

1,66 ha

użytek rolny

3,32 kwintala

do 15 maja i 15 września

6

Glinno

327 i 329

1,21 ha

użytki rolne

0,76 kwintala

do 15 maja

7

Glinno

29/1

0,2793 ha

użytek rolny

0,50 kwintala

do 15 maja

8

Niedżwiedzica

150/4

1,59 ha

użytek rolny

1,926 kwintala

do 15 maja

9

Niedźwiedzica

83, 82/2 i udział 1/2 w działce 79/2

0,745 ha

użytek rolny

1,34 kwintala

do 15 maja

10

Olszyniec

191 i 209/4

0,3176 ha

użytek rolny

0,52 kwintala

do 15 maja

11

Zagórze Śląskie

325

0,8795

użytek rolny

0,3536 kwintala

do 15 maja

12

Zagórze Śląskie

262

0,0434

użytek rolny

23,40 zł

do 15 maja

13

Zagórze Śląskie

część 354

40 m2

pod garażem

160 zł + 23% Vat

do 15 maja

14

Zagórze Śląskie

część 368/4

0,10 ha

ogródek przydomowy

46 zł

do 15 maja

15

Zagórze Śląskie

część 367/2

0,1128 ha

ogród przydomowy

do 100 m2 - 10 zł

do 15 maja

16

Zagórze Śląskie

część 297/1

0,2076 ha

ogródki przydomowe

do 100 m2 - 10 zł

do 15 maja

17

Zagórze Śląskie

46 i 236

1,48 ha

użytek rolny

1,79 kwintala

do 15 maja

18

Michałkowa

174/3

1000 m2

użytek rolny

46 zł

do 15 maja

19

Michałkowa

172/3

667 m2

użytek rolny

32,68 zł

do 15 maja

20

Michałkowa

46/3

0,1732 ha

użytek rolny

60,64 zł

do 15 maja

21

Michałkowa

127

0,08 ha

użytek rolny

38,00

do 15 maja

22

Jugowice

czę¶ć 366

0,87 ha

użytek rolny

0,87 kwintala

do 15 maja

23

Jugowice

część 170/10

1000 m2

ogródek

38 zł

do 15 maja

24

Jugowice

395 i 364/3

0,32 ha

użytek rolny

90 zł

do 15 maja

25

Jugowice

360/13

4,64 ha

użytek rolny

4,846 kwintala

do 15 maja i 15 września

26

Jugowice

część 57

0,02 ha

ogródek

14 zł

do 15 maja

27

Jugowice

74

700 m2

ogródki

do 100 m2 - 10 zł

do 15 maja

28

Jugowice

część 115

0,90 ha

użytek rolny

1,8 kwintala

do 15 maja

28

Jugowice

170/4

1,56 ha

użytek rolny

2,28 kwintala

do 15 maja

30

Jugowice

część 544

0,02 ha

ogródki przydomowe

do 200 m2 - 14 zł

do 15 maja

31

Dziećmorowice

67

0,17 ha

użytek rolny

64 zł

do 15 maja

32

Dziećmorowice

87/2

0,1225 ha

użytek rolny

50,50 zł

do 15 maja

33

Dziećmorowice

114/2

0,2183 ha

użytek rolny

69,66 zł

do 15 maja

34

Dziećmorowice

część 465

60 m2

pod miejsce parkingowe

180 zł + VAT

do 15 maja

35

Dziećmorowice

306/3

0,33 ha

użytek rolny

0,33 kwintala

do 15 maja

36

Dziećmorowice

211/2

0,0469 ha

użytek rolny

24,76 zł

do 15 maja

37

Dziećmorowice

313

1,38 ha

użytek rolny

1,846 kwintala

do 15 maja

38

Dziećmorowice, obręb Rusinowa

część 190/2

0,0325 ha

ogródki przydomowe

do 100 m2 - 10 zł

do 15 maja

39

Dziećmorowice

część 198/3

0,45 ha

użytek rolny

0,40 kwintala

do 15 maja

40

Dziećmorowice

194/2

0,55 ha

użytek rolny

1,10 kwintala

do 15 maja

41

Dziećmorowice, obręb Rusinowa

65

0,38 ha

użytek rolny

0,684 kwintala

do 15 maja

42

Dziećmorowice, obręb Rusinowa

część 187

526 m2

ogródek przydomowy

27,04 zł

do 15 maja

43

Dziećmorowice, obręb Rusinowa

część 185

100 m2

ogródek przydomowy

10 zł

do 15 maja

44

Dziećmorowice, obręb Rusinowa

część 190/2

350 m2

ogródki przydomowe

do 100 m2 - 10 zł

do 15 maja

45

Walim

część 129/7

290 m2

ogródki przydomowe

do 100 m2 - 10 zł

do 15 maja

46

Walim

część 132/7

180 m2

ogródek przydomowy

13,20 zł

do 15 maja

47

Walim

część 121

150 m2

ogródek

12 zł

do 15 maja

48

Walim

106/2, 104, 142/2

0,72 ha

użytek rolny

0,82 kwintala

do 15 maja

49

Walim

107/4, część 252/4 i 82/4

5,8307 ha

użytek rolny

10,3027 kwintala

do 15 maja i 15 września

50

Walim

107/5

0,23 ha

użytek rolny

0,28 kwintala

do 15 maja

51

Walim

część 166

1,59 ha

użytek rolny

1,59 kwintala

do 15 maja

52

Walim

726

406 m2

użytek rolny

22,24 zł

do 15 maja

53

Walim

669 i 670

2900 m2

użytek rolny

84 zł

do 15 maja

54

Walim

część 590

1030 m2

ogródki

do 100 m2 - 10 zł

do 15 maja

55

Walim

część 605/2

1870 m2

ogródki

do 100 m2 - 10 zł

do 15 maja

56

Walim

część 323/4

0,05 ha

ogródki

do 100 m2 - 10 zł

do 15 maja

57

Walim

część 328

28 m2

ogródek

do 100 m2 - 10 zł

do 15 maja

58

Walim

część 407/2

510 m2

ogródki

do 100 m2 - 10 zł

do 15 maja

59

Walim

część 491

1050 m2

ogródki, komórka

do 100 m2 - 10 zł 10,80 zł + VAT

do 15 maja

60

Walim

715

500 m2

ogródek

26 zł

do 15 maja

61

Walim

część 695

100 m2

ogródek

10 zł

do 15 maja

62

Walim

703

0,05 ha

ogródek

26 zł

do 15 maja

63

Walim

część 619/3

460 m2

ogródek

24,40 zł

do 15 maja

64

Walim

630

0,3368 ha

ogródki

do 100 m 2- 10 zł

do 15 maja

65

Walim

część 631/1

0,12 ha

ogródki

do 100 m2 - 10 zł

do 15 maja

66

Walim

część 467

0,2040 ha

ogródki

do 100 m2 - 10 zł

do 15 maja

67

Walim

część 627

0,1634 ha

ogródki

do 100 m2 - 10 zł

do 15 maja

68

Walim

część 468/6

18 m2

miejsce parkingowe

54 zł + VAT

do 15 maja

69

Walim

364/1

21 m2

pod budynkiem gospodarczym

63 zł + VAT

do 15 maja

70

Walim

364/2

21 m2

pod budynkiem gospodarczym

63 zł + VAT

do 15 maja

 

Metadane

Źródło informacji:Marianna Gałkowska
Data utworzenia:2011-11-21 09:40:56
Wprowadził do systemu:Marianna Gałkowska
Data wprowadzenia:2011-11-21 09:41:04
Opublikował:Marianna Gałkowska
Data publikacji:2011-11-21 10:16:48
Ostatnia zmiana:2011-11-21 10:16:58
Ilość wyświetleń:1931