Zamknij okno Drukuj dokument

2011-05-05, Wójt Gminy Walim podaje do publicznej wiadomości wykaz numer 6/2011nieruchomości położonej w Zagórzu Śląskim, przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste na lat 99.

Walim, dnia 4.05.2011 r.

 

 

I N F O R M A C J A

 

 

Wójt  Gminy Walim podaje do publicznej wiadomości, że w Urzędzie Gminy w Walimiu ul. Boczna nr 9 został  wywieszony  na okres od  5 maja  2011 r.  do    26 maja 2011 r. wykaz  nr  6/2011 z dnia   4 maja 2011 r. nieruchomości gminnej przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste.

 

 

 

Wykaz Nr 6/2011 z dnia 4.05. 2011 r. nieruchomości gminnej przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego .

Wykaz  podaje się do publicznej wiadomości na okres 3 tygodni tj. od 5.05.2011 r. do 26.05.2011 r.

 

Lp

Numer KW

Położenie nieruchomościnumer obrębu

Numer działki

Pow .

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Nieruchomość przeznaczona do oddania w użytkowanie wieczyste na lat 99.

1

SW1W 00065124/7

Zagórze Śląskie Nr obrębu 0010 Jednostka ewidencyjna Walim

87/1

5426 m 2

Działka położona  przy  brzegu Jeziora Bystrzyckiego  zabudowana   budynkiem byłej restauracji "Wodniak "  oraz  domkami kampingowymi nie nadającymi się do użytku. Budynek oraz domki przeznaczone są do rozbiórki 

Zabudowa usługowa o charakterze turystycznym.Zagospodarowanie terenu ma obejmować zabudowę o funkcji usługowo - turystycznej .Termin zakończenia zagospodarowania nieruchomości ustala się na okres 3 lat zaś rozpoczęcie zabudowy   na okres jednego roku, licząc od dnia podpisania umowy notarialnej.

Cena nieruchomości1 251 600 zł.Pierwsza opłata

25% ceny.

Opłaty roczne 3% ceny.

1/ Podatek VAT zostanie naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. Nr 54 poz. 535 z późn. zm.).

 

2/ Pierwsza opłata wynosząca 25% ceny osiągniętej w przetargu oraz naliczony podatek VAT, płatne są nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej.

 

3/ Opłata roczna w wysokości 3% ceny osiągniętej w przetargu płatna jest przez cały okres użytkowania, w terminie do dnia 31 marca każdego roku, z góry za cały rok. Wysokość opłaty rocznej może być aktualizowana nie częściej niż raz w roku, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

4/ Dostęp do drogi publicznej dla przedmiotowej nieruchomości zostanie zapewniony poprzez  drogi wewnętrzne będące własnością  Skarbu Państwa oraz Gminy Walim.

 

Uwaga

 Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości zgodnie z art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651ze zmianami ) mogą złożyć wniosek o nabycie w/w nieruchomości w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. od  5.05.2011 roku.

Metadane

Źródło informacji:Administrator
Data utworzenia:2011-05-05 11:32:36
Wprowadził do systemu:Administrator
Data wprowadzenia:2011-05-05 11:32:58
Opublikował:Administrator
Data publikacji:2011-05-05 11:37:35
Ostatnia zmiana:2011-05-10 11:41:43
Ilość wyświetleń:1883