Walim, dnia    4.03.2010 r.
 
 
 
                
               O G Ĺ? O S Z E N I E
 
Wójt Gminy Walim podaje do publicznej wiadomości, że w Urządzie Gminy w Walimiu ul. Boczna nr 9 został wywieszony na okres od    8.03.2010 r. do   29.03. 2010 r. wykaz nr 3/2010 z dnia   4.03.2010r. nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży, zgodnie z Zarządzeniem Nr   355/2010   Wójta Gminy Walim z dnia     4.03.2010 r.
 
 
Wykaz Nr 3/2010 z dnia 4 marca 2010 r. nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży

Lp
Numer KW
Położenie nieruchomości
Numer ewidencyjny
Powierzchnia działek
Opis nieruchomości
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania
Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Cena nieruchomości
1
SW1W/000 71300/0
Walim
ul .Kościuszki numer obrębu 0009
548/1 -549/2
1107 m2
Nieruchomość niezabudowana złożona z dwóch działek, położona przy drodze asfaltowej, urządzona w media komunalne, przeznaczona pod zabudowę usługową. Kształt nieruchomości regularny.
Zabudowa mieszkaniowa oznaczona w planie zagospodarowania przestrzennego symbolem C86.MNU
40 200, 00 zł.+22 % VAT cena nieruchomości stanowi cenę wywoławczą do przetargu.
2-
SW1W/00071220/5
Walim ul. Wyszyńskiego numer obrębu 0009
96/4
1300 m 2
Nieruchomość niezabudowana położona przy drodze asfaltowej, urządzona w media komunalne, przeznaczona pod zabudowę mieszkaniowo –usługową .Kształt działki regularny.
Zabudowa mieszkaniowo - usługowa. oznaczona w planie zagospodarowania przestrzennego symbolem B.6.MNU
45 000, 00 zł.+22% VAT cena nieruchomości stanowi cenę wywoławczą do przetargu.
3
SW1W/00064327/3
Glinno numer obrębu 0002
29/3
1274 m 2
Nieruchomość niezabudowana położona przy drodze asfaltowej, nieurządzona w media komunalne, przeznaczona pod zabudowę usługową .Kształt działki regularny.
Zabudowa usługowa. oznaczona w planie zagospodarowania przestrzennego symbolem 3U.
49 500, 00 zł +22% VAT cena nieruchomości stanowi cenę wywoławczą do przetargu.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości zgodnie z art.34 ust.1 pkt 1i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zmianami./ mogą złożyć wniosek o nabycie w/w nieruchomości w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. od 8 marca 2010 roku.