Zamknij okno Drukuj dokument

2009-12-16, Zapytanie ofertowe: Dostawa materiałów biurowych do siedziby zamawiającego.

 

ZO-MAT.BIUR/11/2009                              Walim, 2009-12-28
 
 
INFORMACJA O WYNIKU
 
 
postępwania o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U z 2006 r. Nr 164 poz. 1163, Nr 0170, poz. 1217, Nr 227, poz. 1658, Dz. U. z 2007 r. Nr 64, poz. 427, Nr 82, poz. 560) określonego w art. 4 pkt. 8
 
Gmina Walim
informuje, że w prowadzonym postępwaniu
 
„Dostawa materiałów biurowych do siedziby zamawiającego
 
Oferty nadesłały 3 firmy:
 
Lp.
Nazwa
Cena brutto w zł
Uwagi
1
GRUPA „TONER” S.C.
Ul. Kościuszki 2a
58-200 Dzierżoniów
329,37
-
2
INFOBIURO BIS
Ul. Niepodległości 30
58-300 Wałbrzych
235,49
-
3
PHU KIM Tomasz PoĹ?eÄ?
Ul. B. Chrobrego 41
58-300 Wałbrzych
310,14
-
 
 
Wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertą złożonÄ? przez firmą:
 
INFOBIURO BIS
Ul. Niepodległości 30
58-300 Wałbrzych
 
Z firmą tą zostanie podpisana umowa  Od decyzji Zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.
 
Dziękuję za złożenie ofert.
 
Osoba do kontaktów:
stanowisko                   Referent ds. funduszy zewnętrznych i zamówień publicznych  
imię i nazwisko             Justyna Dobek
tel.                               0 74 84 94 351
fax.                              0 74 84 94 355
w terminach                  w godzinach pracy zamawiającego
 
Zastępca Wójta Gminy Walim
Krzysztof Łuczak
 
 
 

 
ZO-MAT.BIUR/11/2009                               Walim, 2009-12-15
 
OGŁOSZENIE O PLANOWANYM ZAKUPIE
 
o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U z 2006 r. Nr 164 poz. 1163, Nr 0170, poz. 1217, Nr 227, poz. 1658, Dz. U. z 2007 r. Nr 64, poz. 427, Nr 82, poz. 560) określonego w art. 4 pkt. 8.
 
W związku z planowanym zakupem proszę o przedstawienie oferty cenowej w następującym zakresie.
Przedmiotem niniejszego postępwania jest:
 
„Dostawa materiałów biurowych do siedziby zamawiającego"
 
Wspólny Słownik Zamówień: 30124000-4
 
Termin wykonania zamówienia: 2010-01-01 - 2011-06-30
 
Proszę o podanie w ofercie ceny netto i brutto za zrealizowanie niniejszego zamówienia
 
Informuję, że zaproponowane ceny będą porównane z innymi ofertami. Z firmą, która przedstawi najkorzystniejszą ofertą zostanie podpisana umowa. Od decyzji Zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.
 
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Nazwa kryterium
Waga
cena
100
Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać do dnia: 2009-12-23 do godz. 12.00
w siedzibie zamawiającego:
 
Urząd Gminy Walim
ul. Boczna 9
58-320 Walim
pokój nr 1- sekretariat
z dopiskiem „MATERIAŁY BIUROWE”
 
Oferta musi zawierać formularz cenowy, ofertowy oraz wypis z ewidencji działalności gospodarczej.
 
Wyniki zostaną podane na stronie internetowej walim.bip.net.pl oraz przekazane wykonawcom, którzy złożyli oferty w następujący sposób: pocztą tradycyjną.
 
Osobę do kontaktów w sprawie niniejszego zamówienia jest/są:
stanowisko                   Podinspektor ds. kancelaryjno - technicznych
imię i nazwisko             Renata Świerszczak     
tel.                               074 8494340    
fax.                              074 8494355    
w terminach                 pon- pt od 9.00-12.00   
 
stanowisko                   Referent ds. funduszy zewnętrznych. i zamówień publicznych
imię i nazwisko             Justyna Dobek
tel.                               074 8494351
fax.                                 074 8494351
w terminach                 pon-pt 9.00-12.00 w zakresie procedury zamówienia publicznego
 
Załączniki:
Formularz cenowy – zał 1
Formularz ofertowy – zał 2
 
 
Zastępca Wójta Gminy Walim
Krzysztof Łuczak
 
 
 

Załączniki

Zał. nr 1 Formularz cenowy (126.5kB)    
Zał. nr 2 Formularz ofertowy (31.5kB)    
Zał. nr 3 Wzór umowy (30kB)    

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Justyna Dobek
Data wprowadzenia:2009-12-16 14:19:01
Opublikował:Justyna Dobek
Data publikacji:2009-12-16 00:00:00
Ostatnia zmiana:2011-05-07 19:28:09
Ilość wyświetleń:1500