Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Walim

Kolorowy pasek

Historia zmian artykułu

Powrót

2011-05-07 19:24:14 Sputnik Software Artykuł został przeniesiony z wcześniej używanego systemu BIP
2011-05-10 12:06:16 Administrator Dodano załącznik o nazwie "31"
2011-05-10 12:06:19 Administrator Aktualizacja
2011-05-10 12:08:15 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "31" na "Zarządzenie Nr 31/2011 w sprawie ustalenia procedur przeprowadzania kontroli finansowo-podatkowej w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków tr"
2011-05-10 12:08:16 Administrator Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 32/2011 w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej składników majątku ruchomego w Urzędzie Gminy w Walimiu oraz regulaminu jej działania"
2011-05-10 12:08:16 Administrator Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 33/2011 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości do II przetargu i rokowań "
2011-05-10 12:08:17 Administrator Aktualizacja
2011-05-10 12:09:12 Administrator Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 34/2011 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Walim"
2011-05-10 12:09:14 Administrator Aktualizacja
2011-05-10 12:10:52 Administrator Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 35/2011 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Walim"
2011-05-10 12:10:52 Administrator Dodano załącznik o nazwie " Zarządzenie Nr 36/2011 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży"
2011-05-10 12:10:52 Administrator Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 37/2011 w sprawie wskazania systemu wykonania czynności kancelaryjnych"
2011-05-10 12:10:52 Administrator Dodano załącznik o nazwie " Zarządzenie Nr 38/2011 w sprawie wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych"
2011-05-10 12:10:54 Administrator Aktualizacja
2011-05-10 12:16:13 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie " Zarządzenie Nr 38/2011 w sprawie wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych" na "Zarządzenie Nr 38/2011 w sprawie wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych"
2011-05-10 12:16:13 Administrator Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 39/2011 w sprawie określenia rodzajów przesyłek wpływających nie otwieranych przez punkt kancelaryjny"
2011-05-10 12:16:13 Administrator Dodano załącznik o nazwie " Zarządzenie Nr 40/2011 w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2011 r"
2011-05-10 12:16:13 Administrator Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 41/2011 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży"
2011-05-10 12:16:13 Administrator Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 42/2011 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gminnych na okres 6 lat na rzecz pani Marty Rajca"
2011-05-10 12:16:13 Administrator Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 43/2011 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gminnych na okres 3 lat"
2011-05-10 12:16:13 Administrator Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 44/2011 w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia Nr 179/2008 z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie regulaminu Pracy Urzędu Gminy w Walimiu"
2011-05-10 12:16:14 Administrator Aktualizacja
2011-05-10 12:21:31 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie NR 1/2010 w sprawie powołania komisji do przeprowadzania kontroli realizacji zaleceń pokontrolnych w Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu. " na "Zarządzenie NR 1/2010 w sprawie powołania komisji do przeprowadzania kontroli realizacji zaleceń pokontrolnych w Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu. "
2011-05-10 12:21:31 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr2/2010 w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2010 r " na "Zarządzenie Nr2/2010 w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2010 r "
2011-05-10 12:21:31 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 3/2010 w sprawie uporządkowania gospodarki materiałowo-technicznej sprzętu OC i przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu w magazynie obrony cywilnej w Urządzie Gminy w Walimiu" na "Zarządzenie Nr 3/2010 w sprawie uporządkowania gospodarki materiałowo-technicznej sprzętu OC i przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu w magazynie obrony cywilnej w Urządzie Gminy w Walimiu"
2011-05-10 12:21:31 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 4/2010 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora centrum Kultury i Turystyki w Walimiu" na "Zarządzenie Nr 4/2010 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora centrum Kultury i Turystyki w Walimiu"
2011-05-10 12:21:31 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 5/2010 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność gminy Walim" na "Zarządzenie Nr 5/2010 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność gminy Walim"
2011-05-10 12:21:31 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 6/2010 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży " na "Zarządzenie Nr 6/2010 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży "
2011-05-10 12:21:31 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 7/2010 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji" na "Zarządzenie Nr 7/2010 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji"
2011-05-10 12:21:32 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 8//2010 w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urządu Gminy w Walimiu" na "Zarządzenie Nr 8//2010 w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urządu Gminy w Walimiu"
2011-05-10 12:21:32 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 9/2010 w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości" na "Zarządzenie Nr 9/2010 w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości"
2011-05-10 12:21:32 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 10/2010 w sprawie zmian budżetu gminy Walim na 2010 r" na "Zarządzenie Nr 10/2010 w sprawie zmian budżetu gminy Walim na 2010 r"
2011-05-10 12:21:32 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 11/2011 w sprawie upoważnienia do pracy na stanowisku związanym z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli "zastrzeżone"" na "Zarządzenie Nr 11/2011 w sprawie upoważnienia do pracy na stanowisku związanym z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli "zastrzeżone""
2011-05-10 12:21:32 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 12/2011 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości do II przetargu " na "Zarządzenie Nr 12/2011 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości do II przetargu "
2011-05-10 12:21:32 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 13/2011 w sprawie ogłoszenia wyborów sołtysów wsi i wybory rad sołeckich" na "Zarządzenie Nr 13/2011 w sprawie ogłoszenia wyborów sołtysów wsi i wybory rad sołeckich"
2011-05-10 12:21:32 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 14/2011 w sprawie wysokości stawek czynszu za 1 m 2 powierzchni użytkowej za najem lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy Walim" na "Zarządzenie Nr 14/2011 w sprawie wysokości stawek czynszu za 1 m 2 powierzchni użytkowej za najem lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy Walim"
2011-05-10 12:21:32 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 15/2011 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2011r." na "Zarządzenie Nr 15/2011 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2011r."
2011-05-10 12:21:32 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 16/2011 w sprawie planu finansowego Gminy Walim na 2011 rok" na "Zarządzenie Nr 16/2011 w sprawie planu finansowego Gminy Walim na 2011 rok"
2011-05-10 12:21:32 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 17/2011 w sprawie planu finansowego zadań zleconych z administracji rządowej" na "Zarządzenie Nr 17/2011 w sprawie planu finansowego zadań zleconych z administracji rządowej"
2011-05-10 12:21:32 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 18/2011 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości do II przetargu " na "Zarządzenie Nr 18/2011 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości do II przetargu "
2011-05-10 12:21:32 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 19/2011 w sprawie instrukcji przechowywania i archiwizowania dokumentacji związanej z realizacja projektów współfinansowanych ze środków unijnych przez Gminę Walim" na "Zarządzenie Nr 19/2011 w sprawie instrukcji przechowywania i archiwizowania dokumentacji związanej z realizacja projektów współfinansowanych ze środków unijnych przez Gminę Walim"
2011-05-10 12:21:32 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 20/2011 w sprawie ogólnej organizacji systemu kontroli zarządczej w Urządzie Gminy Walim" na "Zarządzenie Nr 20/2011 w sprawie ogólnej organizacji systemu kontroli zarządczej w Urządzie Gminy Walim"
2011-05-10 12:21:32 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 21/2011 w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2011 r. " na "Zarządzenie Nr 21/2011 w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2011 r. "
2011-05-10 12:21:32 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 22/2011 w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert na realizację zadań związanych z realizacja zadań publicznych gminy w zakresie Kultury Fizycznej i Sportu" na "Zarządzenie Nr 22/2011 w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert na realizację zadań związanych z realizacja zadań publicznych gminy w zakresie Kultury Fizycznej i Sportu"
2011-05-10 12:21:32 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 23/2011 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do drugiego przetargu" na "Zarządzenie Nr 23/2011 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do drugiego przetargu"
2011-05-10 12:21:32 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 24/2011 w sprawie ustalenia wysokości czynszu za dzierżawę częśi działki 95/9 położonej w Zagórzu Śląskim" na "Zarządzenie Nr 24/2011 w sprawie ustalenia wysokości czynszu za dzierżawę częśi działki 95/9 położonej w Zagórzu Śląskim"
2011-05-10 12:21:32 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 25/2011 w sprawie powołania komisji konkursowej mającej na celu wybór trenera w ramach projektu ,,Animator-Moje Boisko ORLIK 2012"" na "Zarządzenie Nr 25/2011 w sprawie powołania komisji konkursowej mającej na celu wybór trenera w ramach projektu ,,Animator-Moje Boisko ORLIK 2012""
2011-05-10 12:21:32 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 26/2011 w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 111/2007 z dnia 7 listopada 2007 w sprawie regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Urządzie Gminy Walim" na "Zarządzenie Nr 26/2011 w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 111/2007 z dnia 7 listopada 2007 w sprawie regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Urządzie Gminy Walim"
2011-05-10 12:21:32 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 27/2011 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy" na "Zarządzenie Nr 27/2011 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy"
2011-05-10 12:21:32 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 28/2011 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży" na "Zarządzenie Nr 28/2011 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży"
2011-05-10 12:21:32 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 29/2011 w sprawie rozdysponowania środków finansowych na realizacje zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu" na "Zarządzenie Nr 29/2011 w sprawie rozdysponowania środków finansowych na realizacje zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu"
2011-05-10 12:21:32 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 30/2011 w sprawie stawek za najem lokali użytkowych i garaży będących w zasobach komunalnych Gminy Walim" na "Zarządzenie Nr 30/2011 w sprawie stawek za najem lokali użytkowych i garaży będących w zasobach komunalnych Gminy Walim"
2011-05-10 12:21:32 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 31/2011 w sprawie ustalenia procedur przeprowadzania kontroli finansowo-podatkowej w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków tr" na "Zarządzenie Nr 31/2011 w sprawie ustalenia procedur przeprowadzania kontroli finansowo-podatkowej w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków tr"
2011-05-10 12:21:32 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 32/2011 w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej składników majątku ruchomego w Urzędzie Gminy w Walimiu oraz regulaminu jej działania" na "Zarządzenie Nr 32/2011 w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej składników majątku ruchomego w Urzędzie Gminy w Walimiu oraz regulaminu jej działania"
2011-05-10 12:21:32 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 33/2011 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości do II przetargu i rokowań " na "Zarządzenie Nr 33/2011 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości do II przetargu i rokowań "
2011-05-10 12:21:32 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 34/2011 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Walim" na "Zarządzenie Nr 34/2011 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Walim"
2011-05-10 12:21:32 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 35/2011 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Walim" na "Zarządzenie Nr 35/2011 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Walim"
2011-05-10 12:21:32 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie " Zarządzenie Nr 36/2011 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży" na " Zarządzenie Nr 36/2011 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży"
2011-05-10 12:21:32 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 37/2011 w sprawie wskazania systemu wykonania czynności kancelaryjnych" na "Zarządzenie Nr 37/2011 w sprawie wskazania systemu wykonania czynności kancelaryjnych"
2011-05-10 12:21:32 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 38/2011 w sprawie wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych" na "Zarządzenie Nr 38/2011 w sprawie wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych"
2011-05-10 12:21:32 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 39/2011 w sprawie określenia rodzajów przesyłek wpływających nie otwieranych przez punkt kancelaryjny" na "Zarządzenie Nr 39/2011 w sprawie określenia rodzajów przesyłek wpływających nie otwieranych przez punkt kancelaryjny"
2011-05-10 12:21:32 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie " Zarządzenie Nr 40/2011 w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2011 r" na " Zarządzenie Nr 40/2011 w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2011 r"
2011-05-10 12:21:32 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 41/2011 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży" na "Zarządzenie Nr 41/2011 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży"
2011-05-10 12:21:32 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 42/2011 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gminnych na okres 6 lat na rzecz pani Marty Rajca" na "Zarządzenie Nr 42/2011 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gminnych na okres 6 lat na rzecz pani Marty Rajca"
2011-05-10 12:21:32 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 43/2011 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gminnych na okres 3 lat" na "Zarządzenie Nr 43/2011 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gminnych na okres 3 lat"
2011-05-10 12:21:32 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 44/2011 w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia Nr 179/2008 z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie regulaminu Pracy Urzędu Gminy w Walimiu" na "Zarządzenie Nr 44/2011 w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia Nr 179/2008 z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie regulaminu Pracy Urzędu Gminy w Walimiu"
2011-05-10 12:21:33 Administrator Aktualizacja
2011-05-10 12:24:52 Administrator Dodano załącznik o nazwie " Zarządzenie Nr 45/2011 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Walim"
2011-05-10 12:24:52 Administrator Dodano załącznik o nazwie " Zarządzenie Nr 46/2011 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnej przeznaczonej do sprzedaży"
2011-05-10 12:24:53 Administrator Dodano załącznik o nazwie " Zarządzenie Nr 47/2011 w sprawie przeznaczenia do oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiącej własność gminy Walim"
2011-05-10 12:24:53 Administrator Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 48/2011w sprawie : ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnej przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste"
2011-05-10 12:24:54 Administrator Aktualizacja
2011-05-10 12:26:30 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie NR 1/2010 w sprawie powołania komisji do przeprowadzania kontroli realizacji zaleceń pokontrolnych w Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu. " na "Zarządzenie NR 1/2010 w sprawie powołania komisji do przeprowadzania kontroli realizacji zaleceń pokontrolnych w Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu. "
2011-05-10 12:26:30 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr2/2010 w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2010 r " na "Zarządzenie Nr2/2010 w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2010 r "
2011-05-10 12:26:30 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 3/2010 w sprawie uporządkowania gospodarki materiałowo-technicznej sprzętu OC i przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu w magazynie obrony cywilnej w Urządzie Gminy w Walimiu" na "Zarządzenie Nr 3/2010 w sprawie uporządkowania gospodarki materiałowo-technicznej sprzętu OC i przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu w magazynie obrony cywilnej w Urządzie Gminy w Walimiu"
2011-05-10 12:26:30 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 4/2010 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora centrum Kultury i Turystyki w Walimiu" na "Zarządzenie Nr 4/2010 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora centrum Kultury i Turystyki w Walimiu"
2011-05-10 12:26:30 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 5/2010 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność gminy Walim" na "Zarządzenie Nr 5/2010 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność gminy Walim"
2011-05-10 12:26:30 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 6/2010 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży " na "Zarządzenie Nr 6/2010 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży "
2011-05-10 12:26:30 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 7/2010 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji" na "Zarządzenie Nr 7/2010 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji"
2011-05-10 12:26:30 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 8//2010 w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urządu Gminy w Walimiu" na "Zarządzenie Nr 8//2010 w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urządu Gminy w Walimiu"
2011-05-10 12:26:30 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 9/2010 w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości" na "Zarządzenie Nr 9/2010 w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości"
2011-05-10 12:26:30 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 10/2010 w sprawie zmian budżetu gminy Walim na 2010 r" na "Zarządzenie Nr 10/2010 w sprawie zmian budżetu gminy Walim na 2010 r"
2011-05-10 12:26:30 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 11/2011 w sprawie upoważnienia do pracy na stanowisku związanym z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli "zastrzeżone"" na "Zarządzenie Nr 11/2011 w sprawie upoważnienia do pracy na stanowisku związanym z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli "zastrzeżone""
2011-05-10 12:26:30 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 12/2011 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości do II przetargu " na "Zarządzenie Nr 12/2011 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości do II przetargu "
2011-05-10 12:26:30 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 13/2011 w sprawie ogłoszenia wyborów sołtysów wsi i wybory rad sołeckich" na "Zarządzenie Nr 13/2011 w sprawie ogłoszenia wyborów sołtysów wsi i wybory rad sołeckich"
2011-05-10 12:26:30 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 14/2011 w sprawie wysokości stawek czynszu za 1 m 2 powierzchni użytkowej za najem lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy Walim" na "Zarządzenie Nr 14/2011 w sprawie wysokości stawek czynszu za 1 m 2 powierzchni użytkowej za najem lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy Walim"
2011-05-10 12:26:30 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 15/2011 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2011r." na "Zarządzenie Nr 15/2011 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2011r."
2011-05-10 12:26:30 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 16/2011 w sprawie planu finansowego Gminy Walim na 2011 rok" na "Zarządzenie Nr 16/2011 w sprawie planu finansowego Gminy Walim na 2011 rok"
2011-05-10 12:26:30 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 17/2011 w sprawie planu finansowego zadań zleconych z administracji rządowej" na "Zarządzenie Nr 17/2011 w sprawie planu finansowego zadań zleconych z administracji rządowej"
2011-05-10 12:26:30 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 18/2011 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości do II przetargu " na "Zarządzenie Nr 18/2011 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości do II przetargu "
2011-05-10 12:26:30 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 19/2011 w sprawie instrukcji przechowywania i archiwizowania dokumentacji związanej z realizacja projektów współfinansowanych ze środków unijnych przez Gminę Walim" na "Zarządzenie Nr 19/2011 w sprawie instrukcji przechowywania i archiwizowania dokumentacji związanej z realizacja projektów współfinansowanych ze środków unijnych przez Gminę Walim"
2011-05-10 12:26:30 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 20/2011 w sprawie ogólnej organizacji systemu kontroli zarządczej w Urządzie Gminy Walim" na "Zarządzenie Nr 20/2011 w sprawie ogólnej organizacji systemu kontroli zarządczej w Urządzie Gminy Walim"
2011-05-10 12:26:30 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 21/2011 w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2011 r. " na "Zarządzenie Nr 21/2011 w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2011 r. "
2011-05-10 12:26:30 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 22/2011 w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert na realizację zadań związanych z realizacja zadań publicznych gminy w zakresie Kultury Fizycznej i Sportu" na "Zarządzenie Nr 22/2011 w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert na realizację zadań związanych z realizacja zadań publicznych gminy w zakresie Kultury Fizycznej i Sportu"
2011-05-10 12:26:30 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 23/2011 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do drugiego przetargu" na "Zarządzenie Nr 23/2011 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do drugiego przetargu"
2011-05-10 12:26:30 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 24/2011 w sprawie ustalenia wysokości czynszu za dzierżawę częśi działki 95/9 położonej w Zagórzu Śląskim" na "Zarządzenie Nr 24/2011 w sprawie ustalenia wysokości czynszu za dzierżawę częśi działki 95/9 położonej w Zagórzu Śląskim"
2011-05-10 12:26:30 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 25/2011 w sprawie powołania komisji konkursowej mającej na celu wybór trenera w ramach projektu ,,Animator-Moje Boisko ORLIK 2012"" na "Zarządzenie Nr 25/2011 w sprawie powołania komisji konkursowej mającej na celu wybór trenera w ramach projektu ,,Animator-Moje Boisko ORLIK 2012""
2011-05-10 12:26:30 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 26/2011 w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 111/2007 z dnia 7 listopada 2007 w sprawie regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Urządzie Gminy Walim" na "Zarządzenie Nr 26/2011 w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 111/2007 z dnia 7 listopada 2007 w sprawie regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Urządzie Gminy Walim"
2011-05-10 12:26:31 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 27/2011 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy" na "Zarządzenie Nr 27/2011 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy"
2011-05-10 12:26:31 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 28/2011 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży" na "Zarządzenie Nr 28/2011 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży"
2011-05-10 12:26:31 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 29/2011 w sprawie rozdysponowania środków finansowych na realizacje zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu" na "Zarządzenie Nr 29/2011 w sprawie rozdysponowania środków finansowych na realizacje zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu"
2011-05-10 12:26:31 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 30/2011 w sprawie stawek za najem lokali użytkowych i garaży będących w zasobach komunalnych Gminy Walim" na "Zarządzenie Nr 30/2011 w sprawie stawek za najem lokali użytkowych i garaży będących w zasobach komunalnych Gminy Walim"
2011-05-10 12:26:31 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 31/2011 w sprawie ustalenia procedur przeprowadzania kontroli finansowo-podatkowej w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków tr" na "Zarządzenie Nr 31/2011 w sprawie ustalenia procedur przeprowadzania kontroli finansowo-podatkowej w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków tr"
2011-05-10 12:26:31 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 32/2011 w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej składników majątku ruchomego w Urzędzie Gminy w Walimiu oraz regulaminu jej działania" na "Zarządzenie Nr 32/2011 w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej składników majątku ruchomego w Urzędzie Gminy w Walimiu oraz regulaminu jej działania"
2011-05-10 12:26:31 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 33/2011 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości do II przetargu i rokowań " na "Zarządzenie Nr 33/2011 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości do II przetargu i rokowań "
2011-05-10 12:26:31 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 34/2011 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Walim" na "Zarządzenie Nr 34/2011 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Walim"
2011-05-10 12:26:31 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 35/2011 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Walim" na "Zarządzenie Nr 35/2011 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Walim"
2011-05-10 12:26:31 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie " Zarządzenie Nr 36/2011 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży" na " Zarządzenie Nr 36/2011 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży"
2011-05-10 12:26:31 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 37/2011 w sprawie wskazania systemu wykonania czynności kancelaryjnych" na "Zarządzenie Nr 37/2011 w sprawie wskazania systemu wykonania czynności kancelaryjnych"
2011-05-10 12:26:31 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 38/2011 w sprawie wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych" na "Zarządzenie Nr 38/2011 w sprawie wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych"
2011-05-10 12:26:31 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 39/2011 w sprawie określenia rodzajów przesyłek wpływających nie otwieranych przez punkt kancelaryjny" na "Zarządzenie Nr 39/2011 w sprawie określenia rodzajów przesyłek wpływających nie otwieranych przez punkt kancelaryjny"
2011-05-10 12:26:31 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie " Zarządzenie Nr 40/2011 w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2011 r" na " Zarządzenie Nr 40/2011 w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2011 r"
2011-05-10 12:26:31 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 41/2011 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży" na "Zarządzenie Nr 41/2011 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży"
2011-05-10 12:26:31 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 42/2011 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gminnych na okres 6 lat na rzecz pani Marty Rajca" na "Zarządzenie Nr 42/2011 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gminnych na okres 6 lat na rzecz pani Marty Rajca"
2011-05-10 12:26:31 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 43/2011 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gminnych na okres 3 lat" na "Zarządzenie Nr 43/2011 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gminnych na okres 3 lat"
2011-05-10 12:26:31 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 44/2011 w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia Nr 179/2008 z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie regulaminu Pracy Urzędu Gminy w Walimiu" na "Zarządzenie Nr 44/2011 w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia Nr 179/2008 z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie regulaminu Pracy Urzędu Gminy w Walimiu"
2011-05-10 12:26:31 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie " Zarządzenie Nr 45/2011 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Walim" na " Zarządzenie Nr 45/2011 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Walim"
2011-05-10 12:26:31 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie " Zarządzenie Nr 46/2011 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnej przeznaczonej do sprzedaży" na " Zarządzenie Nr 46/2011 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnej przeznaczonej do sprzedaży"
2011-05-10 12:26:31 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie " Zarządzenie Nr 47/2011 w sprawie przeznaczenia do oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiącej własność gminy Walim" na " Zarządzenie Nr 47/2011 w sprawie przeznaczenia do oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiącej własność gminy Walim"
2011-05-10 12:26:31 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 48/2011w sprawie : ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnej przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste" na "Zarządzenie Nr 48/2011w sprawie : ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnej przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste"
2011-05-10 12:26:32 Administrator Aktualizacja
2011-05-20 08:14:26 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "zarządzenie Nr 49/2011 w sprawie dokumentacji zasad rachunkowości"
2011-05-20 08:14:28 Joanna Sidor Aktualizacja
2011-05-20 08:18:16 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 50_2011 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własnoiść Gminy Walim"
2011-05-20 08:18:32 Joanna Sidor Aktualizacja
2011-05-20 08:20:47 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 51_2011 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomosci gminnych przeznaczonych do sprzedaży"
2011-05-20 08:20:54 Joanna Sidor Aktualizacja
2011-05-25 08:27:33 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 52 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Walim"
2011-05-25 08:27:38 Joanna Sidor Aktualizacja
2011-06-17 13:11:00 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 53/2011 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnej przeznaczonej do sprzedaży."
2011-06-17 13:11:05 Joanna Sidor Aktualizacja
2011-06-17 13:18:06 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 53/2011 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnej przeznaczonej do sprzedaży."
2011-06-17 13:18:12 Joanna Sidor Aktualizacja
2011-06-17 13:20:27 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 54/2011w sprawie wyznaczenia pracownika do przeprowadzenia trzech rozpraw administracyjnych w sprawie ustalenia jednorazowej opłaty planistycznej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem Miejscowego Planu Zagospodarow"
2011-06-17 13:20:30 Joanna Sidor Aktualizacja
2011-06-17 13:42:19 Joanna Sidor Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 53/2011 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnej przeznaczonej do sprzedaży." na "Zarządzenie Nr 53/2011 w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2011 r"
2011-06-17 13:42:22 Joanna Sidor Aktualizacja
2011-06-17 13:45:08 Joanna Sidor Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 53/2011 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnej przeznaczonej do sprzedaży." na "Zarządzenie Nr 53/2011 w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2011 r"
2011-06-17 13:45:13 Joanna Sidor Aktualizacja
2011-06-17 13:50:20 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie NR 1/2010 w sprawie powołania komisji do przeprowadzania kontroli realizacji zaleceń pokontrolnych w Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu. " na "Zarządzenie NR 1/2010 w sprawie powołania komisji do przeprowadzania kontroli realizacji zaleceń pokontrolnych w Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu. "
2011-06-17 13:50:20 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr2/2010 w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2010 r " na "Zarządzenie Nr2/2010 w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2010 r "
2011-06-17 13:50:20 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 3/2010 w sprawie uporządkowania gospodarki materiałowo-technicznej sprzętu OC i przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu w magazynie obrony cywilnej w Urządzie Gminy w Walimiu" na "Zarządzenie Nr 3/2010 w sprawie uporządkowania gospodarki materiałowo-technicznej sprzętu OC i przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu w magazynie obrony cywilnej w Urządzie Gminy w Walimiu"
2011-06-17 13:50:20 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 4/2010 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora centrum Kultury i Turystyki w Walimiu" na "Zarządzenie Nr 4/2010 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora centrum Kultury i Turystyki w Walimiu"
2011-06-17 13:50:20 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 5/2010 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność gminy Walim" na "Zarządzenie Nr 5/2010 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność gminy Walim"
2011-06-17 13:50:20 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 6/2010 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży " na "Zarządzenie Nr 6/2010 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży "
2011-06-17 13:50:20 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 7/2010 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji" na "Zarządzenie Nr 7/2010 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji"
2011-06-17 13:50:20 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 8//2010 w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urządu Gminy w Walimiu" na "Zarządzenie Nr 8//2010 w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urządu Gminy w Walimiu"
2011-06-17 13:50:20 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 9/2010 w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości" na "Zarządzenie Nr 9/2010 w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości"
2011-06-17 13:50:20 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 10/2010 w sprawie zmian budżetu gminy Walim na 2010 r" na "Zarządzenie Nr 10/2010 w sprawie zmian budżetu gminy Walim na 2010 r"
2011-06-17 13:50:20 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 11/2011 w sprawie upoważnienia do pracy na stanowisku związanym z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli "zastrzeżone"" na "Zarządzenie Nr 11/2011 w sprawie upoważnienia do pracy na stanowisku związanym z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli "zastrzeżone""
2011-06-17 13:50:20 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 12/2011 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości do II przetargu " na "Zarządzenie Nr 12/2011 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości do II przetargu "
2011-06-17 13:50:20 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 13/2011 w sprawie ogłoszenia wyborów sołtysów wsi i wybory rad sołeckich" na "Zarządzenie Nr 13/2011 w sprawie ogłoszenia wyborów sołtysów wsi i wybory rad sołeckich"
2011-06-17 13:50:20 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 14/2011 w sprawie wysokości stawek czynszu za 1 m 2 powierzchni użytkowej za najem lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy Walim" na "Zarządzenie Nr 14/2011 w sprawie wysokości stawek czynszu za 1 m 2 powierzchni użytkowej za najem lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy Walim"
2011-06-17 13:50:20 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 15/2011 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2011r." na "Zarządzenie Nr 15/2011 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2011r."
2011-06-17 13:50:20 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 16/2011 w sprawie planu finansowego Gminy Walim na 2011 rok" na "Zarządzenie Nr 16/2011 w sprawie planu finansowego Gminy Walim na 2011 rok"
2011-06-17 13:50:20 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 17/2011 w sprawie planu finansowego zadań zleconych z administracji rządowej" na "Zarządzenie Nr 17/2011 w sprawie planu finansowego zadań zleconych z administracji rządowej"
2011-06-17 13:50:20 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 18/2011 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości do II przetargu " na "Zarządzenie Nr 18/2011 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości do II przetargu "
2011-06-17 13:50:20 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 19/2011 w sprawie instrukcji przechowywania i archiwizowania dokumentacji związanej z realizacja projektów współfinansowanych ze środków unijnych przez Gminę Walim" na "Zarządzenie Nr 19/2011 w sprawie instrukcji przechowywania i archiwizowania dokumentacji związanej z realizacja projektów współfinansowanych ze środków unijnych przez Gminę Walim"
2011-06-17 13:50:20 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 20/2011 w sprawie ogólnej organizacji systemu kontroli zarządczej w Urządzie Gminy Walim" na "Zarządzenie Nr 20/2011 w sprawie ogólnej organizacji systemu kontroli zarządczej w Urządzie Gminy Walim"
2011-06-17 13:50:20 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 21/2011 w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2011 r. " na "Zarządzenie Nr 21/2011 w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2011 r. "
2011-06-17 13:50:20 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 22/2011 w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert na realizację zadań związanych z realizacja zadań publicznych gminy w zakresie Kultury Fizycznej i Sportu" na "Zarządzenie Nr 22/2011 w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert na realizację zadań związanych z realizacja zadań publicznych gminy w zakresie Kultury Fizycznej i Sportu"
2011-06-17 13:50:20 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 23/2011 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do drugiego przetargu" na "Zarządzenie Nr 23/2011 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do drugiego przetargu"
2011-06-17 13:50:20 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 24/2011 w sprawie ustalenia wysokości czynszu za dzierżawę częśi działki 95/9 położonej w Zagórzu Śląskim" na "Zarządzenie Nr 24/2011 w sprawie ustalenia wysokości czynszu za dzierżawę częśi działki 95/9 położonej w Zagórzu Śląskim"
2011-06-17 13:50:20 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 25/2011 w sprawie powołania komisji konkursowej mającej na celu wybór trenera w ramach projektu ,,Animator-Moje Boisko ORLIK 2012"" na "Zarządzenie Nr 25/2011 w sprawie powołania komisji konkursowej mającej na celu wybór trenera w ramach projektu ,,Animator-Moje Boisko ORLIK 2012""
2011-06-17 13:50:21 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 26/2011 w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 111/2007 z dnia 7 listopada 2007 w sprawie regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Urządzie Gminy Walim" na "Zarządzenie Nr 26/2011 w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 111/2007 z dnia 7 listopada 2007 w sprawie regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Urządzie Gminy Walim"
2011-06-17 13:50:21 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 27/2011 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy" na "Zarządzenie Nr 27/2011 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy"
2011-06-17 13:50:21 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 28/2011 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży" na "Zarządzenie Nr 28/2011 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży"
2011-06-17 13:50:21 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 29/2011 w sprawie rozdysponowania środków finansowych na realizacje zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu" na "Zarządzenie Nr 29/2011 w sprawie rozdysponowania środków finansowych na realizacje zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu"
2011-06-17 13:50:21 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 30/2011 w sprawie stawek za najem lokali użytkowych i garaży będących w zasobach komunalnych Gminy Walim" na "Zarządzenie Nr 30/2011 w sprawie stawek za najem lokali użytkowych i garaży będących w zasobach komunalnych Gminy Walim"
2011-06-17 13:50:21 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 31/2011 w sprawie ustalenia procedur przeprowadzania kontroli finansowo-podatkowej w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków tr" na "Zarządzenie Nr 31/2011 w sprawie ustalenia procedur przeprowadzania kontroli finansowo-podatkowej w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków tr"
2011-06-17 13:50:21 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 32/2011 w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej składników majątku ruchomego w Urzędzie Gminy w Walimiu oraz regulaminu jej działania" na "Zarządzenie Nr 32/2011 w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej składników majątku ruchomego w Urzędzie Gminy w Walimiu oraz regulaminu jej działania"
2011-06-17 13:50:21 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 33/2011 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości do II przetargu i rokowań " na "Zarządzenie Nr 33/2011 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości do II przetargu i rokowań "
2011-06-17 13:50:21 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 34/2011 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Walim" na "Zarządzenie Nr 34/2011 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Walim"
2011-06-17 13:50:21 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 35/2011 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Walim" na "Zarządzenie Nr 35/2011 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Walim"
2011-06-17 13:50:21 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie " Zarządzenie Nr 36/2011 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży" na " Zarządzenie Nr 36/2011 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży"
2011-06-17 13:50:21 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 37/2011 w sprawie wskazania systemu wykonania czynności kancelaryjnych" na "Zarządzenie Nr 37/2011 w sprawie wskazania systemu wykonania czynności kancelaryjnych"
2011-06-17 13:50:21 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 38/2011 w sprawie wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych" na "Zarządzenie Nr 38/2011 w sprawie wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych"
2011-06-17 13:50:21 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 39/2011 w sprawie określenia rodzajów przesyłek wpływających nie otwieranych przez punkt kancelaryjny" na "Zarządzenie Nr 39/2011 w sprawie określenia rodzajów przesyłek wpływających nie otwieranych przez punkt kancelaryjny"
2011-06-17 13:50:21 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie " Zarządzenie Nr 40/2011 w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2011 r" na " Zarządzenie Nr 40/2011 w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2011 r"
2011-06-17 13:50:21 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 41/2011 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży" na "Zarządzenie Nr 41/2011 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży"
2011-06-17 13:50:21 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 42/2011 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gminnych na okres 6 lat na rzecz pani Marty Rajca" na "Zarządzenie Nr 42/2011 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gminnych na okres 6 lat na rzecz pani Marty Rajca"
2011-06-17 13:50:21 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 43/2011 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gminnych na okres 3 lat" na "Zarządzenie Nr 43/2011 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gminnych na okres 3 lat"
2011-06-17 13:50:21 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 44/2011 w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia Nr 179/2008 z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie regulaminu Pracy Urzędu Gminy w Walimiu" na "Zarządzenie Nr 44/2011 w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia Nr 179/2008 z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie regulaminu Pracy Urzędu Gminy w Walimiu"
2011-06-17 13:50:21 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie " Zarządzenie Nr 45/2011 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Walim" na " Zarządzenie Nr 45/2011 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Walim"
2011-06-17 13:50:21 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie " Zarządzenie Nr 46/2011 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnej przeznaczonej do sprzedaży" na " Zarządzenie Nr 46/2011 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnej przeznaczonej do sprzedaży"
2011-06-17 13:50:21 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie " Zarządzenie Nr 47/2011 w sprawie przeznaczenia do oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiącej własność gminy Walim" na " Zarządzenie Nr 47/2011 w sprawie przeznaczenia do oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiącej własność gminy Walim"
2011-06-17 13:50:21 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 48/2011w sprawie : ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnej przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste" na "Zarządzenie Nr 48/2011w sprawie : ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnej przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste"
2011-06-17 13:50:21 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "zarządzenie Nr 49/2011 w sprawie dokumentacji zasad rachunkowości" na "zarządzenie Nr 49/2011 w sprawie dokumentacji zasad rachunkowości"
2011-06-17 13:50:21 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 50_2011 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własnoiść Gminy Walim" na "Zarządzenie Nr 50_2011 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własnoiść Gminy Walim"
2011-06-17 13:50:21 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 51_2011 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomosci gminnych przeznaczonych do sprzedaży" na "Zarządzenie Nr 51_2011 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomosci gminnych przeznaczonych do sprzedaży"
2011-06-17 13:50:21 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 52 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Walim" na "Zarządzenie Nr 52 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Walim"
2011-06-17 13:50:22 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 53/2011 w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2011 r" na "Zarządzenie Nr 53/2011 w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2011 r"
2011-06-17 13:50:22 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 53/2011 w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2011 r" na "Zarządzenie Nr 53/2011 w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2011 r"
2011-06-17 13:50:22 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 54/2011w sprawie wyznaczenia pracownika do przeprowadzenia trzech rozpraw administracyjnych w sprawie ustalenia jednorazowej opłaty planistycznej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem Miejscowego Planu Zagospodarow" na "Zarządzenie Nr 54/2011w sprawie wyznaczenia pracownika do przeprowadzenia trzech rozpraw administracyjnych w sprawie ustalenia jednorazowej opłaty planistycznej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z
2011-06-17 13:50:24 Administrator Aktualizacja
2011-06-17 13:53:33 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 50_2011 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własnoiść Gminy Walim" na "Zarządzenie Nr 50/2011 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własnoiść Gminy Walim"
2011-06-17 13:53:33 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 51_2011 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomosci gminnych przeznaczonych do sprzedaży" na "Zarządzenie Nr 51/2011 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomosci gminnych przeznaczonych do sprzedaży"
2011-06-17 13:53:33 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 53/2011 w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2011 r" na "Zarządzenie Nr 54/2011 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnej przeznaczonej do sprzedaży."
2011-06-17 13:53:33 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 54/2011w sprawie wyznaczenia pracownika do przeprowadzenia trzech rozpraw administracyjnych w sprawie ustalenia jednorazowej opłaty planistycznej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem Miejscowego Planu Zagospodarow" na "Zarządzenie Nr 55/2011w sprawie wyznaczenia pracownika do przeprowadzenia trzech rozpraw administracyjnych w sprawie ustalenia jednorazowej opłaty planistycznej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z
2011-06-17 13:53:35 Administrator Aktualizacja
2011-06-17 13:55:11 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 52 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Walim" na "Zarządzenie Nr 52/2011 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Walim"
2011-06-17 13:55:12 Administrator Aktualizacja
2011-06-29 10:47:32 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr56/2011w sprawie zmiany załącznika do zarządzenia w sprawie zasad zakupu, przydziału, użytkowania i korzystania z telefonów komórkowych do celów służbowych. "
2011-06-29 10:47:40 Joanna Sidor Aktualizacja
2011-07-08 14:19:36 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr57/2011 w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2011 r."
2011-07-08 14:19:42 Joanna Sidor Aktualizacja
2011-07-08 14:23:24 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 58/2011 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego zadania pn: ”Odbudowa drogi gminnej dz. 421, 473, 483, 480/7 w Walimiu” "
2011-07-08 14:23:31 Joanna Sidor Aktualizacja
2011-07-08 14:25:19 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 59/2011w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Walim."
2011-07-08 14:25:22 Joanna Sidor Aktualizacja
2011-07-25 08:26:11 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 60/2011 w sprawie przyjęcia do użytku służbowego cennika na sprzedaż drewna z lasów i terenów zieleni Gminy Walim"
2011-07-25 08:26:16 Joanna Sidor Aktualizacja
2011-07-25 08:38:06 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 60/2011 w sprawie przyjęcia do użytku służbowego cennika na sprzedaż drewna z lasów i terenów zieleni Gminy Walim"
2011-07-25 08:38:10 Joanna Sidor Aktualizacja
2011-07-25 08:42:45 Joanna Sidor Usunięto załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 60/2011 w sprawie przyjęcia do użytku służbowego cennika na sprzedaż drewna z lasów i terenów zieleni Gminy Walim"
2011-07-25 08:42:47 Joanna Sidor Aktualizacja
2011-07-25 08:46:05 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Walim"
2011-07-25 08:46:09 Joanna Sidor Aktualizacja
2011-07-25 08:50:07 Joanna Sidor Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Walim" na "Zarządzenie Nr 61/2011 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Walim"
2011-07-25 08:50:11 Joanna Sidor Aktualizacja
2011-07-25 08:55:53 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 62/2011 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży"
2011-07-25 08:55:58 Joanna Sidor Aktualizacja
2011-07-25 09:00:04 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 63/2011 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości do II przetargu"
2011-07-25 09:00:07 Joanna Sidor Aktualizacja
2011-08-01 08:23:04 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 64/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej "
2011-08-01 08:23:06 Joanna Sidor Aktualizacja
2011-08-01 08:25:39 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 65/2011 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży"
2011-08-01 08:25:42 Joanna Sidor Aktualizacja
2011-08-01 08:27:09 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 66/2011 w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2011 r. "
2011-08-01 08:27:11 Joanna Sidor Aktualizacja
2011-08-01 08:28:13 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie 67"
2011-08-01 08:28:15 Joanna Sidor Aktualizacja
2011-08-01 08:29:51 Joanna Sidor Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie 67" na "Zarządzenie Nr 67/2011 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Walim."
2011-08-01 08:29:53 Joanna Sidor Aktualizacja
2011-08-01 08:31:07 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 68/2011 w sprawie: przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Walim."
2011-08-01 08:31:09 Joanna Sidor Aktualizacja
2011-08-03 14:28:57 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 69/2011 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego"
2011-08-03 14:28:59 Joanna Sidor Aktualizacja
2011-08-19 08:44:28 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 70/2011 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Walim"
2011-08-19 08:44:31 Joanna Sidor Aktualizacja
2011-08-19 08:46:06 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 71/2011 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży"
2011-08-19 08:46:08 Joanna Sidor Aktualizacja
2011-08-19 14:56:59 Joanna Sidor Usunięto załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 71/2011 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży"
2011-08-19 14:57:02 Joanna Sidor Aktualizacja
2011-08-19 14:58:20 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie 71"
2011-08-19 14:58:56 Joanna Sidor Aktualizacja
2011-08-19 15:02:10 Joanna Sidor Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie 71" na "Zarządzenie Nr 71/2011 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży"
2011-08-19 15:02:11 Joanna Sidor Aktualizacja
2011-08-29 08:51:00 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 72/2011w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy"
2011-08-29 08:51:02 Joanna Sidor Aktualizacja
2011-09-29 09:23:44 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 73/2011w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Walim za pierwsze półrocze 2011 roku"
2011-09-29 09:23:47 Joanna Sidor Aktualizacja
2011-09-29 09:25:01 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 74/2011w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży"
2011-09-29 09:25:03 Joanna Sidor Aktualizacja
2011-10-11 10:48:46 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 76/2011w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2011 r."
2011-10-11 10:48:48 Joanna Sidor Aktualizacja
2011-10-11 10:50:12 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 77/2011w sprawie opracowania projektu budżetu Gminy Walim na 2012 rok."
2011-10-11 10:50:14 Joanna Sidor Aktualizacja
2011-10-11 10:51:27 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 78/2011w sprawie w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego zadania pn: ”Budowa centrum wsi wraz z infrastrukturą techniczną"."
2011-10-11 10:51:29 Joanna Sidor Aktualizacja
2011-10-11 10:52:42 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 79/2011w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku."
2011-10-11 10:52:45 Joanna Sidor Aktualizacja
2011-10-11 10:54:41 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 80/2011w sprawie zmiany Zarządzenia 79/2011 Wójta Gminy Walim z dnia 19 września 2011r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospol"
2011-10-11 10:54:43 Joanna Sidor Aktualizacja
2011-10-11 10:59:05 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 81/2011w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Walim."
2011-10-11 10:59:06 Joanna Sidor Aktualizacja
2011-10-11 11:00:14 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 82/2011w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży."
2011-10-11 11:00:16 Joanna Sidor Aktualizacja
2011-10-11 11:01:36 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 83/2011w sprawie zmiany Zarządzenia 79/2011 Wójta Gminy Walim z dnia 19 września 2011r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospoli"
2011-10-11 11:01:38 Joanna Sidor Aktualizacja
2011-10-11 11:03:08 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 84/2011w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości do II przetargu"
2011-10-11 11:03:10 Joanna Sidor Aktualizacja
2011-10-11 11:04:44 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 85/2011w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości do rokowań"
2011-10-11 11:04:47 Joanna Sidor Aktualizacja
2011-10-11 11:08:31 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 87/2011w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości do II przetargu"
2011-10-11 11:08:32 Joanna Sidor Aktualizacja
2011-10-11 11:09:44 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 88/2011w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 211/2008 Wójta Gminy Walim z 14 października 2008r"
2011-10-11 11:09:45 Joanna Sidor Aktualizacja
2011-10-14 12:38:43 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 89/2011w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży."
2011-10-14 12:38:45 Joanna Sidor Aktualizacja
2011-10-25 11:47:14 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 90/2011 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości do II przetargu"
2011-10-25 11:47:16 Joanna Sidor Aktualizacja
2011-10-27 14:13:13 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 91/2011 w sprawie wyborów uzupełniających na sołtysa wsi Rzeczka"
2011-10-27 14:13:14 Joanna Sidor Aktualizacja
2011-11-08 12:24:19 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 86/2011w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2011 r."
2011-11-08 12:24:20 Joanna Sidor Aktualizacja
2011-11-08 12:26:47 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 92/2011 zmian budżetu Gminy Walim na 2011 r. "
2011-11-08 12:26:49 Joanna Sidor Aktualizacja
2011-11-08 12:28:42 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 93/2011 w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Walimiu"
2011-11-08 12:28:44 Joanna Sidor Aktualizacja
2011-11-08 12:30:00 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 94/2011 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania kontroli gruntów wydzierżawionych stanowiących własność gminy Walim"
2011-11-08 12:30:02 Joanna Sidor Aktualizacja
2011-11-15 08:46:55 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 95/2011 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego zadań pn: ”Odbudowa drogi ul. Boczna dz. nr 324/1, 323/5, 253, 252/11 w Walimiu - ulewne deszcze i powódź 2010 r.”, "Odbudowa drogi gminnej nr 126 w Glinnie - ulewne d"
2011-11-15 08:46:57 Joanna Sidor Aktualizacja
2011-11-21 10:16:18 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 96/2011 w sprawie projektu budżetu Gminy Walim na 2012 rok. "
2011-11-21 10:16:20 Joanna Sidor Aktualizacja
2011-11-21 10:17:45 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 97/2011 w sprawie wysokości stawek czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej za najem lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Walim"
2011-11-21 10:17:47 Joanna Sidor Aktualizacja
2011-11-21 10:19:01 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 98/2011 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gminnych"
2011-11-21 10:19:03 Joanna Sidor Aktualizacja
2011-11-21 10:20:05 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 99/2011 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gminnych na okres do 3 lat na rzecz dotychczasowych dzierżawców"
2011-11-21 10:20:07 Joanna Sidor Aktualizacja
2011-12-01 09:47:12 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 100/2011 w sprawie przeprowadzenia kontroli finansowo- podatkowej "
2011-12-01 09:47:14 Joanna Sidor Aktualizacja
2011-12-01 09:50:14 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 101/2011 w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego"
2011-12-01 09:50:17 Joanna Sidor Aktualizacja
2011-12-01 09:51:32 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 102/2011 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego zadania pn: „Odbudowa drogi gminnej nr 250 w Jugowicach”."
2011-12-01 09:51:33 Joanna Sidor Aktualizacja
2011-12-01 09:52:47 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 103/2011 w sprawie: wycofania ze sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego przy ulicy Głównej 19-20/3 w Zagórzu Śląskim"
2011-12-01 09:52:49 Joanna Sidor Aktualizacja
2011-12-01 09:54:06 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 104/2011 w sprawie : ustalenia wysokości stawki czynszu miesięcznego do II przetargu"
2011-12-01 09:54:08 Joanna Sidor Aktualizacja
2011-12-05 09:17:48 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 105/2011 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego zadań pn: "Odbudowa drogi gminnej dz. nr 98, 93/17, 206/4 w Dziećmorowicach”, "Michałkowa I - droga dojazdowa do gruntów rolnych działka nr 209”"
2011-12-05 09:17:49 Joanna Sidor Aktualizacja
2011-12-05 09:19:04 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 106/2011 w sprawie: przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Walim"
2011-12-05 09:19:05 Joanna Sidor Aktualizacja
2011-12-05 09:21:29 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 107/2011 w sprawie : ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży"
2011-12-05 09:21:32 Joanna Sidor Aktualizacja
2011-12-13 10:02:15 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 108/2011 w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2011 r"
2011-12-13 10:02:16 Joanna Sidor Aktualizacja
2011-12-13 10:03:30 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 109/2011w sprawie uporządkowania gospodarki materiałowo-technicznej sprzętu OC i przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu w magazynie obrony cywilnej w Urzędzie Gminy w Walimiu"
2011-12-13 10:03:32 Joanna Sidor Aktualizacja
2011-12-13 10:05:06 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 110/2011w sprawie ustalenia wysokości czynszu za dzierżawę nieruchomości zabudowanej położonej w Zagórzu Śląskim, oznaczonej numerem działki 89 o powierzchni 0,6217 ha"
2011-12-13 10:05:08 Joanna Sidor Aktualizacja
2011-12-13 10:06:15 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 111/2011 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy"
2011-12-13 10:06:17 Joanna Sidor Aktualizacja
2011-12-13 10:07:40 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 112/2011 w sprawie wprowadzenia jednolitych zasad udostępniania informacji publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej"
2011-12-13 10:07:41 Joanna Sidor Aktualizacja
2011-12-16 13:25:09 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 113/2011w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 98/2011 Wójta Gminy Walim z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gminnych."
2011-12-16 13:25:10 Joanna Sidor Aktualizacja
2012-01-19 09:59:05 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 114/2011 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji"
2012-01-19 09:59:08 Joanna Sidor Aktualizacja
2012-01-19 10:00:29 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 115/2011 w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2011 r. "
2012-01-19 10:00:31 Joanna Sidor Aktualizacja
2012-01-19 10:01:58 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 116/2012 w sprawie: przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Walim"
2012-01-19 10:02:00 Joanna Sidor Aktualizacja
2012-01-19 10:03:08 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 117/2012 w sprawie: przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Walim"
2012-01-19 10:03:10 Joanna Sidor Aktualizacja
2012-01-19 10:04:25 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 118/2012 w sprawie powołania Zespołu ds. monitoringu Strategii Rozwoju Gminy Walim na lata 2012-2020 "
2012-01-19 10:04:27 Joanna Sidor Aktualizacja
2012-01-19 10:05:29 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 119/2012 w sprawie powołania Zespołu ds. zarządzania zmianą gospodarczą dla celów Strategii Rozwoju Gminy Walim na lata 2012-2020"
2012-01-19 10:05:31 Joanna Sidor Aktualizacja
2012-01-19 10:06:32 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 120/2012 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży"
2012-01-19 10:06:34 Joanna Sidor Aktualizacja
2012-02-03 11:43:24 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 121/2012 w sprawie planu finansowego Gminy Walim na 2012 rok"
2012-02-03 11:43:27 Joanna Sidor Aktualizacja
2012-02-03 11:44:27 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 122/2012 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2012 rok"
2012-02-03 11:44:29 Joanna Sidor Aktualizacja
2012-02-03 11:45:23 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 123/2012 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży"
2012-02-03 11:45:25 Joanna Sidor Aktualizacja
2012-02-03 11:46:56 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 124/2012 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2012 roku."
2012-02-03 11:46:57 Joanna Sidor Aktualizacja
2012-02-03 11:48:05 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 125/2012 w sprawie w sprawie: wycofania ze sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego przy ulicy 3- go Maja 10/4 w Walimiu "
2012-02-03 11:48:09 Joanna Sidor Aktualizacja
2012-02-14 09:58:33 Joanna Sidor Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 123/2012 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży" na "Zarządzenie Nr 123/2012 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy i oddania w najem"
2012-02-14 09:58:35 Joanna Sidor Aktualizacja
2012-02-14 10:01:12 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 126/2012 w sprawie powołania komisji konkursowej mającej na celu wybór trenera w ramach projektu ,,Animator- Moje Boisko ORLIK 2012""
2012-02-14 10:01:13 Joanna Sidor Aktualizacja
2012-02-14 10:11:59 Administrator Usunięto załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 123/2012 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy i oddania w najem"
2012-02-14 10:12:01 Administrator Aktualizacja
2012-02-14 10:20:37 Joanna Sidor Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie NR 1/2010 w sprawie powołania komisji do przeprowadzania kontroli realizacji zaleceń pokontrolnych w Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu. " na "Zarządzenie NR 1/2010 w sprawie powołania komisji do przeprowadzania kontroli realizacji zaleceń pokontrolnych w Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu. "
2012-02-14 10:20:37 Joanna Sidor Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr2/2010 w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2010 r " na "Zarządzenie Nr2/2010 w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2010 r "
2012-02-14 10:20:37 Joanna Sidor Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 3/2010 w sprawie uporządkowania gospodarki materiałowo-technicznej sprzętu OC i przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu w magazynie obrony cywilnej w Urządzie Gminy w Walimiu" na "Zarządzenie Nr 3/2010 w sprawie uporządkowania gospodarki materiałowo-technicznej sprzętu OC i przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu w magazynie obrony cywilnej w Urządzie Gminy w Walimiu"
2012-02-14 10:20:37 Joanna Sidor Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 4/2010 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora centrum Kultury i Turystyki w Walimiu" na "Zarządzenie Nr 4/2010 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora centrum Kultury i Turystyki w Walimiu"
2012-02-14 10:20:37 Joanna Sidor Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 5/2010 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność gminy Walim" na "Zarządzenie Nr 5/2010 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność gminy Walim"
2012-02-14 10:20:37 Joanna Sidor Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 6/2010 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży " na "Zarządzenie Nr 6/2010 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży "
2012-02-14 10:20:37 Joanna Sidor Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 7/2010 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji" na "Zarządzenie Nr 7/2010 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji"
2012-02-14 10:20:37 Joanna Sidor Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 8//2010 w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urządu Gminy w Walimiu" na "Zarządzenie Nr 8//2010 w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urządu Gminy w Walimiu"
2012-02-14 10:20:37 Joanna Sidor Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 9/2010 w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości" na "Zarządzenie Nr 9/2010 w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości"
2012-02-14 10:20:37 Joanna Sidor Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 10/2010 w sprawie zmian budżetu gminy Walim na 2010 r" na "Zarządzenie Nr 10/2010 w sprawie zmian budżetu gminy Walim na 2010 r"
2012-02-14 10:20:37 Joanna Sidor Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 11/2011 w sprawie upoważnienia do pracy na stanowisku związanym z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli "zastrzeżone"" na "Zarządzenie Nr 11/2011 w sprawie upoważnienia do pracy na stanowisku związanym z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli "zastrzeżone""
2012-02-14 10:20:37 Joanna Sidor Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 12/2011 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości do II przetargu " na "Zarządzenie Nr 12/2011 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości do II przetargu "
2012-02-14 10:20:37 Joanna Sidor Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 13/2011 w sprawie ogłoszenia wyborów sołtysów wsi i wybory rad sołeckich" na "Zarządzenie Nr 13/2011 w sprawie ogłoszenia wyborów sołtysów wsi i wybory rad sołeckich"
2012-02-14 10:20:37 Joanna Sidor Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 14/2011 w sprawie wysokości stawek czynszu za 1 m 2 powierzchni użytkowej za najem lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy Walim" na "Zarządzenie Nr 14/2011 w sprawie wysokości stawek czynszu za 1 m 2 powierzchni użytkowej za najem lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy Walim"
2012-02-14 10:20:37 Joanna Sidor Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 15/2011 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2011r." na "Zarządzenie Nr 15/2011 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2011r."
2012-02-14 10:20:37 Joanna Sidor Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 16/2011 w sprawie planu finansowego Gminy Walim na 2011 rok" na "Zarządzenie Nr 16/2011 w sprawie planu finansowego Gminy Walim na 2011 rok"
2012-02-14 10:20:37 Joanna Sidor Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 17/2011 w sprawie planu finansowego zadań zleconych z administracji rządowej" na "Zarządzenie Nr 17/2011 w sprawie planu finansowego zadań zleconych z administracji rządowej"
2012-02-14 10:20:37 Joanna Sidor Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 18/2011 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości do II przetargu " na "Zarządzenie Nr 18/2011 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości do II przetargu "
2012-02-14 10:20:37 Joanna Sidor Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 19/2011 w sprawie instrukcji przechowywania i archiwizowania dokumentacji związanej z realizacja projektów współfinansowanych ze środków unijnych przez Gminę Walim" na "Zarządzenie Nr 19/2011 w sprawie instrukcji przechowywania i archiwizowania dokumentacji związanej z realizacja projektów współfinansowanych ze środków unijnych przez Gminę Walim"
2012-02-14 10:20:37 Joanna Sidor Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 20/2011 w sprawie ogólnej organizacji systemu kontroli zarządczej w Urządzie Gminy Walim" na "Zarządzenie Nr 20/2011 w sprawie ogólnej organizacji systemu kontroli zarządczej w Urządzie Gminy Walim"
2012-02-14 10:20:37 Joanna Sidor Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 21/2011 w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2011 r. " na "Zarządzenie Nr 21/2011 w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2011 r. "
2012-02-14 10:20:37 Joanna Sidor Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 22/2011 w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert na realizację zadań związanych z realizacja zadań publicznych gminy w zakresie Kultury Fizycznej i Sportu" na "Zarządzenie Nr 22/2011 w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert na realizację zadań związanych z realizacja zadań publicznych gminy w zakresie Kultury Fizycznej i Sportu"
2012-02-14 10:20:37 Joanna Sidor Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 23/2011 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do drugiego przetargu" na "Zarządzenie Nr 23/2011 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do drugiego przetargu"
2012-02-14 10:20:37 Joanna Sidor Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 24/2011 w sprawie ustalenia wysokości czynszu za dzierżawę częśi działki 95/9 położonej w Zagórzu Śląskim" na "Zarządzenie Nr 24/2011 w sprawie ustalenia wysokości czynszu za dzierżawę częśi działki 95/9 położonej w Zagórzu Śląskim"
2012-02-14 10:20:37 Joanna Sidor Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 25/2011 w sprawie powołania komisji konkursowej mającej na celu wybór trenera w ramach projektu ,,Animator-Moje Boisko ORLIK 2012"" na "Zarządzenie Nr 25/2011 w sprawie powołania komisji konkursowej mającej na celu wybór trenera w ramach projektu ,,Animator-Moje Boisko ORLIK 2012""
2012-02-14 10:20:37 Joanna Sidor Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 26/2011 w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 111/2007 z dnia 7 listopada 2007 w sprawie regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Urządzie Gminy Walim" na "Zarządzenie Nr 26/2011 w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 111/2007 z dnia 7 listopada 2007 w sprawie regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Urządzie Gminy Walim"
2012-02-14 10:20:37 Joanna Sidor Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 27/2011 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy" na "Zarządzenie Nr 27/2011 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy"
2012-02-14 10:20:37 Joanna Sidor Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 28/2011 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży" na "Zarządzenie Nr 28/2011 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży"
2012-02-14 10:20:37 Joanna Sidor Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 29/2011 w sprawie rozdysponowania środków finansowych na realizacje zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu" na "Zarządzenie Nr 29/2011 w sprawie rozdysponowania środków finansowych na realizacje zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu"
2012-02-14 10:20:37 Joanna Sidor Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 30/2011 w sprawie stawek za najem lokali użytkowych i garaży będących w zasobach komunalnych Gminy Walim" na "Zarządzenie Nr 30/2011 w sprawie stawek za najem lokali użytkowych i garaży będących w zasobach komunalnych Gminy Walim"
2012-02-14 10:20:37 Joanna Sidor Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 31/2011 w sprawie ustalenia procedur przeprowadzania kontroli finansowo-podatkowej w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków tr" na "Zarządzenie Nr 31/2011 w sprawie ustalenia procedur przeprowadzania kontroli finansowo-podatkowej w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków tr"
2012-02-14 10:20:37 Joanna Sidor Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 32/2011 w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej składników majątku ruchomego w Urzędzie Gminy w Walimiu oraz regulaminu jej działania" na "Zarządzenie Nr 32/2011 w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej składników majątku ruchomego w Urzędzie Gminy w Walimiu oraz regulaminu jej działania"
2012-02-14 10:20:37 Joanna Sidor Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 33/2011 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości do II przetargu i rokowań " na "Zarządzenie Nr 33/2011 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości do II przetargu i rokowań "
2012-02-14 10:20:37 Joanna Sidor Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 34/2011 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Walim" na "Zarządzenie Nr 34/2011 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Walim"
2012-02-14 10:20:37 Joanna Sidor Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 35/2011 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Walim" na "Zarządzenie Nr 35/2011 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Walim"
2012-02-14 10:20:37 Joanna Sidor Zmieniono nazwę załącznika o nazwie " Zarządzenie Nr 36/2011 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży" na " Zarządzenie Nr 36/2011 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży"
2012-02-14 10:20:37 Joanna Sidor Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 37/2011 w sprawie wskazania systemu wykonania czynności kancelaryjnych" na "Zarządzenie Nr 37/2011 w sprawie wskazania systemu wykonania czynności kancelaryjnych"
2012-02-14 10:20:37 Joanna Sidor Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 38/2011 w sprawie wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych" na "Zarządzenie Nr 38/2011 w sprawie wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych"
2012-02-14 10:20:37 Joanna Sidor Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 39/2011 w sprawie określenia rodzajów przesyłek wpływających nie otwieranych przez punkt kancelaryjny" na "Zarządzenie Nr 39/2011 w sprawie określenia rodzajów przesyłek wpływających nie otwieranych przez punkt kancelaryjny"
2012-02-14 10:20:37 Joanna Sidor Zmieniono nazwę załącznika o nazwie " Zarządzenie Nr 40/2011 w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2011 r" na " Zarządzenie Nr 40/2011 w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2011 r"
2012-02-14 10:20:37 Joanna Sidor Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 41/2011 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży" na "Zarządzenie Nr 41/2011 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży"
2012-02-14 10:20:37 Joanna Sidor Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 42/2011 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gminnych na okres 6 lat na rzecz pani Marty Rajca" na "Zarządzenie Nr 42/2011 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gminnych na okres 6 lat na rzecz pani Marty Rajca"
2012-02-14 10:20:37 Joanna Sidor Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 43/2011 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gminnych na okres 3 lat" na "Zarządzenie Nr 43/2011 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gminnych na okres 3 lat"
2012-02-14 10:20:37 Joanna Sidor Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 44/2011 w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia Nr 179/2008 z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie regulaminu Pracy Urzędu Gminy w Walimiu" na "Zarządzenie Nr 44/2011 w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia Nr 179/2008 z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie regulaminu Pracy Urzędu Gminy w Walimiu"
2012-02-14 10:20:37 Joanna Sidor Zmieniono nazwę załącznika o nazwie " Zarządzenie Nr 45/2011 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Walim" na " Zarządzenie Nr 45/2011 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Walim"
2012-02-14 10:20:38 Joanna Sidor Zmieniono nazwę załącznika o nazwie " Zarządzenie Nr 46/2011 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnej przeznaczonej do sprzedaży" na " Zarządzenie Nr 46/2011 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnej przeznaczonej do sprzedaży"
2012-02-14 10:20:38 Joanna Sidor Zmieniono nazwę załącznika o nazwie " Zarządzenie Nr 47/2011 w sprawie przeznaczenia do oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiącej własność gminy Walim" na " Zarządzenie Nr 47/2011 w sprawie przeznaczenia do oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiącej własność gminy Walim"
2012-02-14 10:20:38 Joanna Sidor Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 48/2011w sprawie : ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnej przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste" na "Zarządzenie Nr 48/2011w sprawie : ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnej przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste"
2012-02-14 10:20:38 Joanna Sidor Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "zarządzenie Nr 49/2011 w sprawie dokumentacji zasad rachunkowości" na "zarządzenie Nr 49/2011 w sprawie dokumentacji zasad rachunkowości"
2012-02-14 10:20:38 Joanna Sidor Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 50/2011 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własnoiść Gminy Walim" na "Zarządzenie Nr 50/2011 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własnoiść Gminy Walim"
2012-02-14 10:20:38 Joanna Sidor Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 51/2011 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomosci gminnych przeznaczonych do sprzedaży" na "Zarządzenie Nr 51/2011 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomosci gminnych przeznaczonych do sprzedaży"
2012-02-14 10:20:38 Joanna Sidor Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 52/2011 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Walim" na "Zarządzenie Nr 52/2011 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Walim"
2012-02-14 10:20:38 Joanna Sidor Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 53/2011 w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2011 r" na "Zarządzenie Nr 53/2011 w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2011 r"
2012-02-14 10:20:38 Joanna Sidor Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 54/2011 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnej przeznaczonej do sprzedaży." na "Zarządzenie Nr 54/2011 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnej przeznaczonej do sprzedaży."
2012-02-14 10:20:38 Joanna Sidor Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 55/2011w sprawie wyznaczenia pracownika do przeprowadzenia trzech rozpraw administracyjnych w sprawie ustalenia jednorazowej opłaty planistycznej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem Miejscowego Planu Zagospodarow" na "Zarządzenie Nr 55/2011w sprawie wyznaczenia pracownika do przeprowadzenia trzech rozpraw administracyjnych w sprawie ustalenia jednorazowej opłaty planistycznej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z
2012-02-14 10:20:38 Joanna Sidor Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr56/2011w sprawie zmiany załącznika do zarządzenia w sprawie zasad zakupu, przydziału, użytkowania i korzystania z telefonów komórkowych do celów służbowych. " na "Zarządzenie Nr56/2011w sprawie zmiany załącznika do zarządzenia w sprawie zasad zakupu, przydziału, użytkowania i korzystania z telefonów komórkowych do celów służbowych. "
2012-02-14 10:20:38 Joanna Sidor Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr57/2011 w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2011 r." na "Zarządzenie Nr57/2011 w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2011 r."
2012-02-14 10:20:38 Joanna Sidor Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 58/2011 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego zadania pn: ”Odbudowa drogi gminnej dz. 421, 473, 483, 480/7 w Walimiu” " na "Zarządzenie Nr 58/2011 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego zadania pn: ”Odbudowa drogi gminnej dz. 421, 473, 483, 480/7 w Walimiu” "
2012-02-14 10:20:38 Joanna Sidor Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 59/2011w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Walim." na "Zarządzenie Nr 59/2011w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Walim."
2012-02-14 10:20:38 Joanna Sidor Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 60/2011 w sprawie przyjęcia do użytku służbowego cennika na sprzedaż drewna z lasów i terenów zieleni Gminy Walim" na "Zarządzenie Nr 60/2011 w sprawie przyjęcia do użytku służbowego cennika na sprzedaż drewna z lasów i terenów zieleni Gminy Walim"
2012-02-14 10:20:38 Joanna Sidor Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 61/2011 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Walim" na "Zarządzenie Nr 61/2011 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Walim"
2012-02-14 10:20:39 Joanna Sidor Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 62/2011 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży" na "Zarządzenie Nr 62/2011 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży"
2012-02-14 10:20:39 Joanna Sidor Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 63/2011 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości do II przetargu" na "Zarządzenie Nr 63/2011 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości do II przetargu"
2012-02-14 10:20:39 Joanna Sidor Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 64/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej " na "Zarządzenie Nr 64/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej "
2012-02-14 10:20:39 Joanna Sidor Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 65/2011 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży" na "Zarządzenie Nr 65/2011 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży"
2012-02-14 10:20:39 Joanna Sidor Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 66/2011 w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2011 r. " na "Zarządzenie Nr 66/2011 w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2011 r. "
2012-02-14 10:20:39 Joanna Sidor Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 67/2011 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Walim." na "Zarządzenie Nr 67/2011 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Walim."
2012-02-14 10:20:39 Joanna Sidor Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 68/2011 w sprawie: przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Walim." na "Zarządzenie Nr 68/2011 w sprawie: przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Walim."
2012-02-14 10:20:39 Joanna Sidor Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 69/2011 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego" na "Zarządzenie Nr 69/2011 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego"
2012-02-14 10:20:39 Joanna Sidor Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 70/2011 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Walim" na "Zarządzenie Nr 70/2011 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Walim"
2012-02-14 10:20:39 Joanna Sidor Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 71/2011 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży" na "Zarządzenie Nr 71/2011 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży"
2012-02-14 10:20:39 Joanna Sidor Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 72/2011w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy" na "Zarządzenie Nr 72/2011w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy"
2012-02-14 10:20:39 Joanna Sidor Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 73/2011w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Walim za pierwsze półrocze 2011 roku" na "Zarządzenie Nr 73/2011w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Walim za pierwsze półrocze 2011 roku"
2012-02-14 10:20:39 Joanna Sidor Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 74/2011w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży" na "Zarządzenie Nr 74/2011w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży"
2012-02-14 10:20:39 Joanna Sidor Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 76/2011w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2011 r." na "Zarządzenie Nr 76/2011w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2011 r."
2012-02-14 10:20:39 Joanna Sidor Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 77/2011w sprawie opracowania projektu budżetu Gminy Walim na 2012 rok." na "Zarządzenie Nr 77/2011w sprawie opracowania projektu budżetu Gminy Walim na 2012 rok."
2012-02-14 10:20:39 Joanna Sidor Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 78/2011w sprawie w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego zadania pn: ”Budowa centrum wsi wraz z infrastrukturą techniczną"." na "Zarządzenie Nr 78/2011w sprawie w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego zadania pn: ”Budowa centrum wsi wraz z infrastrukturą techniczną"."
2012-02-14 10:20:39 Joanna Sidor Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 79/2011w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku." na "Zarządzenie Nr 79/2011w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 rok
2012-02-14 10:20:39 Joanna Sidor Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 80/2011w sprawie zmiany Zarządzenia 79/2011 Wójta Gminy Walim z dnia 19 września 2011r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospol" na "Zarządzenie Nr 80/2011w sprawie zmiany Zarządzenia 79/2011 Wójta Gminy Walim z dnia 19 września 2011r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypo
2012-02-14 10:20:39 Joanna Sidor Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 81/2011w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Walim." na "Zarządzenie Nr 81/2011w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Walim."
2012-02-14 10:20:39 Joanna Sidor Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 82/2011w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży." na "Zarządzenie Nr 82/2011w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży."
2012-02-14 10:20:40 Joanna Sidor Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 83/2011w sprawie zmiany Zarządzenia 79/2011 Wójta Gminy Walim z dnia 19 września 2011r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospoli" na "Zarządzenie Nr 83/2011w sprawie zmiany Zarządzenia 79/2011 Wójta Gminy Walim z dnia 19 września 2011r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypos
2012-02-14 10:20:40 Joanna Sidor Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 84/2011w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości do II przetargu" na "Zarządzenie Nr 84/2011w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości do II przetargu"
2012-02-14 10:20:40 Joanna Sidor Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 85/2011w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości do rokowań" na "Zarządzenie Nr 85/2011w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości do rokowań"
2012-02-14 10:20:40 Joanna Sidor Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 87/2011w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości do II przetargu" na "Zarządzenie Nr 87/2011w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości do II przetargu"
2012-02-14 10:20:40 Joanna Sidor Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 88/2011w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 211/2008 Wójta Gminy Walim z 14 października 2008r" na "Zarządzenie Nr 88/2011w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 211/2008 Wójta Gminy Walim z 14 października 2008r"
2012-02-14 10:20:40 Joanna Sidor Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 89/2011w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży." na "Zarządzenie Nr 89/2011w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży."
2012-02-14 10:20:40 Joanna Sidor Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 90/2011 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości do II przetargu" na "Zarządzenie Nr 90/2011 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości do II przetargu"
2012-02-14 10:20:40 Joanna Sidor Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 91/2011 w sprawie wyborów uzupełniających na sołtysa wsi Rzeczka" na "Zarządzenie Nr 91/2011 w sprawie wyborów uzupełniających na sołtysa wsi Rzeczka"
2012-02-14 10:20:40 Joanna Sidor Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 86/2011w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2011 r." na "Zarządzenie Nr 86/2011w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2011 r."
2012-02-14 10:20:40 Joanna Sidor Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 92/2011 zmian budżetu Gminy Walim na 2011 r. " na "Zarządzenie Nr 92/2011 zmian budżetu Gminy Walim na 2011 r. "
2012-02-14 10:20:40 Joanna Sidor Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 93/2011 w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Walimiu" na "Zarządzenie Nr 93/2011 w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Walimiu"
2012-02-14 10:20:40 Joanna Sidor Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 94/2011 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania kontroli gruntów wydzierżawionych stanowiących własność gminy Walim" na "Zarządzenie Nr 94/2011 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania kontroli gruntów wydzierżawionych stanowiących własność gminy Walim"
2012-02-14 10:20:41 Joanna Sidor Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 95/2011 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego zadań pn: ”Odbudowa drogi ul. Boczna dz. nr 324/1, 323/5, 253, 252/11 w Walimiu - ulewne deszcze i powódź 2010 r.”, "Odbudowa drogi gminnej nr 126 w Glinnie - ulewne d" na "Zarządzenie Nr 95/2011 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego zadań pn: ”Odbudowa drogi ul. Boczna dz. nr 324/1, 323/5, 253, 252/11 w Walimiu - ulewne deszcze i powódź 2010 r.”, "Odbudowa
2012-02-14 10:20:41 Joanna Sidor Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 96/2011 w sprawie projektu budżetu Gminy Walim na 2012 rok. " na "Zarządzenie Nr 96/2011 w sprawie projektu budżetu Gminy Walim na 2012 rok. "
2012-02-14 10:20:41 Joanna Sidor Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 97/2011 w sprawie wysokości stawek czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej za najem lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Walim" na "Zarządzenie Nr 97/2011 w sprawie wysokości stawek czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej za najem lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Walim"
2012-02-14 10:20:41 Joanna Sidor Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 98/2011 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gminnych" na "Zarządzenie Nr 98/2011 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gminnych"
2012-02-14 10:20:41 Joanna Sidor Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 99/2011 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gminnych na okres do 3 lat na rzecz dotychczasowych dzierżawców" na "Zarządzenie Nr 99/2011 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gminnych na okres do 3 lat na rzecz dotychczasowych dzierżawców"
2012-02-14 10:20:41 Joanna Sidor Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 100/2011 w sprawie przeprowadzenia kontroli finansowo- podatkowej " na "Zarządzenie Nr 100/2011 w sprawie przeprowadzenia kontroli finansowo- podatkowej "
2012-02-14 10:20:41 Joanna Sidor Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 101/2011 w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego" na "Zarządzenie Nr 101/2011 w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego"
2012-02-14 10:20:41 Joanna Sidor Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 102/2011 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego zadania pn: „Odbudowa drogi gminnej nr 250 w Jugowicach”." na "Zarządzenie Nr 102/2011 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego zadania pn: „Odbudowa drogi gminnej nr 250 w Jugowicach”."
2012-02-14 10:20:41 Joanna Sidor Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 103/2011 w sprawie: wycofania ze sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego przy ulicy Głównej 19-20/3 w Zagórzu Śląskim" na "Zarządzenie Nr 103/2011 w sprawie: wycofania ze sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego przy ulicy Głównej 19-20/3 w Zagórzu Śląskim"
2012-02-14 10:20:41 Joanna Sidor Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 104/2011 w sprawie : ustalenia wysokości stawki czynszu miesięcznego do II przetargu" na "Zarządzenie Nr 104/2011 w sprawie : ustalenia wysokości stawki czynszu miesięcznego do II przetargu"
2012-02-14 10:20:41 Joanna Sidor Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 105/2011 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego zadań pn: "Odbudowa drogi gminnej dz. nr 98, 93/17, 206/4 w Dziećmorowicach”, "Michałkowa I - droga dojazdowa do gruntów rolnych działka nr 209”" na "Zarządzenie Nr 105/2011 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego zadań pn: "Odbudowa drogi gminnej dz. nr 98, 93/17, 206/4 w Dziećmorowicach”, "Michałkowa I - droga dojazdowa do gruntów rolnych działka nr 209”"
2012-02-14 10:20:41 Joanna Sidor Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 106/2011 w sprawie: przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Walim" na "Zarządzenie Nr 106/2011 w sprawie: przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Walim"
2012-02-14 10:20:41 Joanna Sidor Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 107/2011 w sprawie : ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży" na "Zarządzenie Nr 107/2011 w sprawie : ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży"
2012-02-14 10:20:41 Joanna Sidor Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 108/2011 w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2011 r" na "Zarządzenie Nr 108/2011 w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2011 r"
2012-02-14 10:20:42 Joanna Sidor Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 109/2011w sprawie uporządkowania gospodarki materiałowo-technicznej sprzętu OC i przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu w magazynie obrony cywilnej w Urzędzie Gminy w Walimiu" na "Zarządzenie Nr 109/2011w sprawie uporządkowania gospodarki materiałowo-technicznej sprzętu OC i przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu w magazynie obrony cywilnej w Urzędzie Gminy w Walimiu"
2012-02-14 10:20:42 Joanna Sidor Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 110/2011w sprawie ustalenia wysokości czynszu za dzierżawę nieruchomości zabudowanej położonej w Zagórzu Śląskim, oznaczonej numerem działki 89 o powierzchni 0,6217 ha" na "Zarządzenie Nr 110/2011w sprawie ustalenia wysokości czynszu za dzierżawę nieruchomości zabudowanej położonej w Zagórzu Śląskim, oznaczonej numerem działki 89 o powierzchni 0,6217 ha"
2012-02-14 10:20:42 Joanna Sidor Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 111/2011 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy" na "Zarządzenie Nr 111/2011 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy"
2012-02-14 10:20:42 Joanna Sidor Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 112/2011 w sprawie wprowadzenia jednolitych zasad udostępniania informacji publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej" na "Zarządzenie Nr 112/2011 w sprawie wprowadzenia jednolitych zasad udostępniania informacji publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej"
2012-02-14 10:20:42 Joanna Sidor Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 113/2011w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 98/2011 Wójta Gminy Walim z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gminnych." na "Zarządzenie Nr 113/2011w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 98/2011 Wójta Gminy Walim z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gminnych."
2012-02-14 10:20:42 Joanna Sidor Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 114/2011 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji" na "Zarządzenie Nr 114/2011 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji"
2012-02-14 10:20:42 Joanna Sidor Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 115/2011 w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2011 r. " na "Zarządzenie Nr 115/2011 w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2011 r. "
2012-02-14 10:20:43 Joanna Sidor Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 116/2012 w sprawie: przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Walim" na "Zarządzenie Nr 116/2012 w sprawie: przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Walim"
2012-02-14 10:20:43 Joanna Sidor Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 117/2012 w sprawie: przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Walim" na "Zarządzenie Nr 117/2012 w sprawie: przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Walim"
2012-02-14 10:20:43 Joanna Sidor Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 118/2012 w sprawie powołania Zespołu ds. monitoringu Strategii Rozwoju Gminy Walim na lata 2012-2020 " na "Zarządzenie Nr 118/2012 w sprawie powołania Zespołu ds. monitoringu Strategii Rozwoju Gminy Walim na lata 2012-2020 "
2012-02-14 10:20:43 Joanna Sidor Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 119/2012 w sprawie powołania Zespołu ds. zarządzania zmianą gospodarczą dla celów Strategii Rozwoju Gminy Walim na lata 2012-2020" na "Zarządzenie Nr 119/2012 w sprawie powołania Zespołu ds. zarządzania zmianą gospodarczą dla celów Strategii Rozwoju Gminy Walim na lata 2012-2020"
2012-02-14 10:20:43 Joanna Sidor Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 120/2012 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży" na "Zarządzenie Nr 120/2012 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży"
2012-02-14 10:20:43 Joanna Sidor Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 121/2012 w sprawie planu finansowego Gminy Walim na 2012 rok" na "Zarządzenie Nr 121/2012 w sprawie planu finansowego Gminy Walim na 2012 rok"
2012-02-14 10:20:43 Joanna Sidor Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 122/2012 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2012 rok" na "Zarządzenie Nr 122/2012 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2012 rok"
2012-02-14 10:20:43 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 123/2012 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy i oddania w najem"
2012-02-14 10:20:43 Joanna Sidor Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 124/2012 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2012 roku." na "Zarządzenie Nr 124/2012 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2012 roku."
2012-02-14 10:20:43 Joanna Sidor Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 125/2012 w sprawie w sprawie: wycofania ze sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego przy ulicy 3- go Maja 10/4 w Walimiu " na "Zarządzenie Nr 125/2012 w sprawie w sprawie: wycofania ze sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego przy ulicy 3- go Maja 10/4 w Walimiu "
2012-02-14 10:20:43 Joanna Sidor Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 126/2012 w sprawie powołania komisji konkursowej mającej na celu wybór trenera w ramach projektu ,,Animator- Moje Boisko ORLIK 2012"" na "Zarządzenie Nr 126/2012 w sprawie powołania komisji konkursowej mającej na celu wybór trenera w ramach projektu ,,Animator- Moje Boisko ORLIK 2012""
2012-02-14 10:20:45 Joanna Sidor Aktualizacja
2012-02-16 08:10:06 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 127/2012 w sprawie stawek czynszu za najem lokali użytkowych i garaży będących w zasobach komunalnych Gminy Walim"
2012-02-16 08:10:08 Joanna Sidor Aktualizacja
2012-02-23 10:01:17 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 128/2012 w sprawie wprowadzenia instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla Urzędu Gminy"
2012-02-23 10:01:19 Joanna Sidor Aktualizacja
2012-02-23 10:03:23 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 129/2012 w sprawie przygotowania i zapewnienia działania gminnego systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach ( SWO) oraz systemu wykrywania i alarmowania (SWA) na terenie gminy Walim"
2012-02-23 10:03:25 Joanna Sidor Aktualizacja
2012-02-23 10:04:38 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 130/2012 w sprawie:ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Walim na 2012r"
2012-02-23 10:04:39 Joanna Sidor Aktualizacja
2012-02-23 10:05:42 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 131/2012 w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych"
2012-02-23 10:05:45 Joanna Sidor Aktualizacja
2012-02-29 11:51:55 Administrator Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 20/2011 w sprawie ogólnej organizacji systemu kontroli zarządczej w Urządzie Gminy Walim"
2012-02-29 11:51:57 Administrator Aktualizacja
2012-02-29 11:53:38 Administrator Usunięto załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 20/2011 w sprawie ogólnej organizacji systemu kontroli zarządczej w Urządzie Gminy Walim"
2012-02-29 11:53:39 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie NR 1/2010 w sprawie powołania komisji do przeprowadzania kontroli realizacji zaleceń pokontrolnych w Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu. " na "Zarządzenie NR 1/2010 w sprawie powołania komisji do przeprowadzania kontroli realizacji zaleceń pokontrolnych w Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu. "
2012-02-29 11:53:39 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr2/2010 w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2010 r " na "Zarządzenie Nr2/2010 w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2010 r "
2012-02-29 11:53:39 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 3/2010 w sprawie uporządkowania gospodarki materiałowo-technicznej sprzętu OC i przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu w magazynie obrony cywilnej w Urządzie Gminy w Walimiu" na "Zarządzenie Nr 3/2010 w sprawie uporządkowania gospodarki materiałowo-technicznej sprzętu OC i przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu w magazynie obrony cywilnej w Urządzie Gminy w Walimiu"
2012-02-29 11:53:39 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 4/2010 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora centrum Kultury i Turystyki w Walimiu" na "Zarządzenie Nr 4/2010 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora centrum Kultury i Turystyki w Walimiu"
2012-02-29 11:53:39 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 5/2010 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność gminy Walim" na "Zarządzenie Nr 5/2010 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność gminy Walim"
2012-02-29 11:53:39 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 6/2010 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży " na "Zarządzenie Nr 6/2010 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży "
2012-02-29 11:53:39 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 7/2010 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji" na "Zarządzenie Nr 7/2010 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji"
2012-02-29 11:53:39 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 8//2010 w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urządu Gminy w Walimiu" na "Zarządzenie Nr 8//2010 w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urządu Gminy w Walimiu"
2012-02-29 11:53:39 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 9/2010 w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości" na "Zarządzenie Nr 9/2010 w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości"
2012-02-29 11:53:39 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 10/2010 w sprawie zmian budżetu gminy Walim na 2010 r" na "Zarządzenie Nr 10/2010 w sprawie zmian budżetu gminy Walim na 2010 r"
2012-02-29 11:53:39 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 11/2011 w sprawie upoważnienia do pracy na stanowisku związanym z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli "zastrzeżone"" na "Zarządzenie Nr 11/2011 w sprawie upoważnienia do pracy na stanowisku związanym z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli "zastrzeżone""
2012-02-29 11:53:39 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 12/2011 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości do II przetargu " na "Zarządzenie Nr 12/2011 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości do II przetargu "
2012-02-29 11:53:39 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 13/2011 w sprawie ogłoszenia wyborów sołtysów wsi i wybory rad sołeckich" na "Zarządzenie Nr 13/2011 w sprawie ogłoszenia wyborów sołtysów wsi i wybory rad sołeckich"
2012-02-29 11:53:39 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 14/2011 w sprawie wysokości stawek czynszu za 1 m 2 powierzchni użytkowej za najem lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy Walim" na "Zarządzenie Nr 14/2011 w sprawie wysokości stawek czynszu za 1 m 2 powierzchni użytkowej za najem lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy Walim"
2012-02-29 11:53:39 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 15/2011 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2011r." na "Zarządzenie Nr 15/2011 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2011r."
2012-02-29 11:53:39 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 16/2011 w sprawie planu finansowego Gminy Walim na 2011 rok" na "Zarządzenie Nr 16/2011 w sprawie planu finansowego Gminy Walim na 2011 rok"
2012-02-29 11:53:39 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 17/2011 w sprawie planu finansowego zadań zleconych z administracji rządowej" na "Zarządzenie Nr 17/2011 w sprawie planu finansowego zadań zleconych z administracji rządowej"
2012-02-29 11:53:39 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 18/2011 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości do II przetargu " na "Zarządzenie Nr 18/2011 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości do II przetargu "
2012-02-29 11:53:39 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 19/2011 w sprawie instrukcji przechowywania i archiwizowania dokumentacji związanej z realizacja projektów współfinansowanych ze środków unijnych przez Gminę Walim" na "Zarządzenie Nr 19/2011 w sprawie instrukcji przechowywania i archiwizowania dokumentacji związanej z realizacja projektów współfinansowanych ze środków unijnych przez Gminę Walim"
2012-02-29 11:53:39 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 20/2011 w sprawie ogólnej organizacji systemu kontroli zarządczej w Urządzie Gminy Walim" na "Zarządzenie Nr 20/2011 w sprawie ogólnej organizacji systemu kontroli zarządczej w Urządzie Gminy Walim"
2012-02-29 11:53:39 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 21/2011 w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2011 r. " na "Zarządzenie Nr 21/2011 w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2011 r. "
2012-02-29 11:53:39 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 22/2011 w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert na realizację zadań związanych z realizacja zadań publicznych gminy w zakresie Kultury Fizycznej i Sportu" na "Zarządzenie Nr 22/2011 w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert na realizację zadań związanych z realizacja zadań publicznych gminy w zakresie Kultury Fizycznej i Sportu"
2012-02-29 11:53:39 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 23/2011 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do drugiego przetargu" na "Zarządzenie Nr 23/2011 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do drugiego przetargu"
2012-02-29 11:53:39 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 24/2011 w sprawie ustalenia wysokości czynszu za dzierżawę częśi działki 95/9 położonej w Zagórzu Śląskim" na "Zarządzenie Nr 24/2011 w sprawie ustalenia wysokości czynszu za dzierżawę częśi działki 95/9 położonej w Zagórzu Śląskim"
2012-02-29 11:53:39 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 25/2011 w sprawie powołania komisji konkursowej mającej na celu wybór trenera w ramach projektu ,,Animator-Moje Boisko ORLIK 2012"" na "Zarządzenie Nr 25/2011 w sprawie powołania komisji konkursowej mającej na celu wybór trenera w ramach projektu ,,Animator-Moje Boisko ORLIK 2012""
2012-02-29 11:53:39 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 26/2011 w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 111/2007 z dnia 7 listopada 2007 w sprawie regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Urządzie Gminy Walim" na "Zarządzenie Nr 26/2011 w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 111/2007 z dnia 7 listopada 2007 w sprawie regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Urządzie Gminy Walim"
2012-02-29 11:53:39 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 27/2011 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy" na "Zarządzenie Nr 27/2011 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy"
2012-02-29 11:53:39 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 28/2011 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży" na "Zarządzenie Nr 28/2011 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży"
2012-02-29 11:53:39 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 29/2011 w sprawie rozdysponowania środków finansowych na realizacje zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu" na "Zarządzenie Nr 29/2011 w sprawie rozdysponowania środków finansowych na realizacje zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu"
2012-02-29 11:53:39 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 30/2011 w sprawie stawek za najem lokali użytkowych i garaży będących w zasobach komunalnych Gminy Walim" na "Zarządzenie Nr 30/2011 w sprawie stawek za najem lokali użytkowych i garaży będących w zasobach komunalnych Gminy Walim"
2012-02-29 11:53:39 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 31/2011 w sprawie ustalenia procedur przeprowadzania kontroli finansowo-podatkowej w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków tr" na "Zarządzenie Nr 31/2011 w sprawie ustalenia procedur przeprowadzania kontroli finansowo-podatkowej w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków tr"
2012-02-29 11:53:39 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 32/2011 w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej składników majątku ruchomego w Urzędzie Gminy w Walimiu oraz regulaminu jej działania" na "Zarządzenie Nr 32/2011 w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej składników majątku ruchomego w Urzędzie Gminy w Walimiu oraz regulaminu jej działania"
2012-02-29 11:53:39 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 33/2011 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości do II przetargu i rokowań " na "Zarządzenie Nr 33/2011 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości do II przetargu i rokowań "
2012-02-29 11:53:39 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 34/2011 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Walim" na "Zarządzenie Nr 34/2011 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Walim"
2012-02-29 11:53:39 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 35/2011 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Walim" na "Zarządzenie Nr 35/2011 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Walim"
2012-02-29 11:53:39 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie " Zarządzenie Nr 36/2011 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży" na " Zarządzenie Nr 36/2011 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży"
2012-02-29 11:53:39 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 37/2011 w sprawie wskazania systemu wykonania czynności kancelaryjnych" na "Zarządzenie Nr 37/2011 w sprawie wskazania systemu wykonania czynności kancelaryjnych"
2012-02-29 11:53:40 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 38/2011 w sprawie wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych" na "Zarządzenie Nr 38/2011 w sprawie wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych"
2012-02-29 11:53:40 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 39/2011 w sprawie określenia rodzajów przesyłek wpływających nie otwieranych przez punkt kancelaryjny" na "Zarządzenie Nr 39/2011 w sprawie określenia rodzajów przesyłek wpływających nie otwieranych przez punkt kancelaryjny"
2012-02-29 11:53:40 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie " Zarządzenie Nr 40/2011 w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2011 r" na " Zarządzenie Nr 40/2011 w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2011 r"
2012-02-29 11:53:40 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 41/2011 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży" na "Zarządzenie Nr 41/2011 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży"
2012-02-29 11:53:40 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 42/2011 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gminnych na okres 6 lat na rzecz pani Marty Rajca" na "Zarządzenie Nr 42/2011 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gminnych na okres 6 lat na rzecz pani Marty Rajca"
2012-02-29 11:53:40 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 43/2011 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gminnych na okres 3 lat" na "Zarządzenie Nr 43/2011 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gminnych na okres 3 lat"
2012-02-29 11:53:40 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 44/2011 w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia Nr 179/2008 z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie regulaminu Pracy Urzędu Gminy w Walimiu" na "Zarządzenie Nr 44/2011 w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia Nr 179/2008 z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie regulaminu Pracy Urzędu Gminy w Walimiu"
2012-02-29 11:53:40 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie " Zarządzenie Nr 45/2011 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Walim" na " Zarządzenie Nr 45/2011 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Walim"
2012-02-29 11:53:40 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie " Zarządzenie Nr 46/2011 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnej przeznaczonej do sprzedaży" na " Zarządzenie Nr 46/2011 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnej przeznaczonej do sprzedaży"
2012-02-29 11:53:40 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie " Zarządzenie Nr 47/2011 w sprawie przeznaczenia do oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiącej własność gminy Walim" na " Zarządzenie Nr 47/2011 w sprawie przeznaczenia do oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiącej własność gminy Walim"
2012-02-29 11:53:40 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 48/2011w sprawie : ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnej przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste" na "Zarządzenie Nr 48/2011w sprawie : ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnej przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste"
2012-02-29 11:53:40 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "zarządzenie Nr 49/2011 w sprawie dokumentacji zasad rachunkowości" na "zarządzenie Nr 49/2011 w sprawie dokumentacji zasad rachunkowości"
2012-02-29 11:53:40 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 50/2011 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własnoiść Gminy Walim" na "Zarządzenie Nr 50/2011 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własnoiść Gminy Walim"
2012-02-29 11:53:40 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 51/2011 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomosci gminnych przeznaczonych do sprzedaży" na "Zarządzenie Nr 51/2011 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomosci gminnych przeznaczonych do sprzedaży"
2012-02-29 11:53:40 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 52/2011 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Walim" na "Zarządzenie Nr 52/2011 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Walim"
2012-02-29 11:53:40 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 53/2011 w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2011 r" na "Zarządzenie Nr 53/2011 w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2011 r"
2012-02-29 11:53:40 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 54/2011 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnej przeznaczonej do sprzedaży." na "Zarządzenie Nr 54/2011 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnej przeznaczonej do sprzedaży."
2012-02-29 11:53:40 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 55/2011w sprawie wyznaczenia pracownika do przeprowadzenia trzech rozpraw administracyjnych w sprawie ustalenia jednorazowej opłaty planistycznej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem Miejscowego Planu Zagospodarow" na "Zarządzenie Nr 55/2011w sprawie wyznaczenia pracownika do przeprowadzenia trzech rozpraw administracyjnych w sprawie ustalenia jednorazowej opłaty planistycznej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z
2012-02-29 11:53:40 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr56/2011w sprawie zmiany załącznika do zarządzenia w sprawie zasad zakupu, przydziału, użytkowania i korzystania z telefonów komórkowych do celów służbowych. " na "Zarządzenie Nr56/2011w sprawie zmiany załącznika do zarządzenia w sprawie zasad zakupu, przydziału, użytkowania i korzystania z telefonów komórkowych do celów służbowych. "
2012-02-29 11:53:40 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr57/2011 w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2011 r." na "Zarządzenie Nr57/2011 w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2011 r."
2012-02-29 11:53:40 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 58/2011 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego zadania pn: ”Odbudowa drogi gminnej dz. 421, 473, 483, 480/7 w Walimiu” " na "Zarządzenie Nr 58/2011 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego zadania pn: ”Odbudowa drogi gminnej dz. 421, 473, 483, 480/7 w Walimiu” "
2012-02-29 11:53:40 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 59/2011w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Walim." na "Zarządzenie Nr 59/2011w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Walim."
2012-02-29 11:53:40 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 60/2011 w sprawie przyjęcia do użytku służbowego cennika na sprzedaż drewna z lasów i terenów zieleni Gminy Walim" na "Zarządzenie Nr 60/2011 w sprawie przyjęcia do użytku służbowego cennika na sprzedaż drewna z lasów i terenów zieleni Gminy Walim"
2012-02-29 11:53:40 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 61/2011 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Walim" na "Zarządzenie Nr 61/2011 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Walim"
2012-02-29 11:53:41 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 62/2011 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży" na "Zarządzenie Nr 62/2011 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży"
2012-02-29 11:53:41 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 63/2011 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości do II przetargu" na "Zarządzenie Nr 63/2011 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości do II przetargu"
2012-02-29 11:53:41 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 64/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej " na "Zarządzenie Nr 64/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej "
2012-02-29 11:53:41 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 65/2011 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży" na "Zarządzenie Nr 65/2011 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży"
2012-02-29 11:53:41 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 66/2011 w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2011 r. " na "Zarządzenie Nr 66/2011 w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2011 r. "
2012-02-29 11:53:41 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 67/2011 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Walim." na "Zarządzenie Nr 67/2011 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Walim."
2012-02-29 11:53:41 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 68/2011 w sprawie: przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Walim." na "Zarządzenie Nr 68/2011 w sprawie: przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Walim."
2012-02-29 11:53:41 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 69/2011 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego" na "Zarządzenie Nr 69/2011 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego"
2012-02-29 11:53:41 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 70/2011 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Walim" na "Zarządzenie Nr 70/2011 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Walim"
2012-02-29 11:53:41 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 71/2011 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży" na "Zarządzenie Nr 71/2011 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży"
2012-02-29 11:53:41 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 72/2011w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy" na "Zarządzenie Nr 72/2011w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy"
2012-02-29 11:53:41 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 73/2011w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Walim za pierwsze półrocze 2011 roku" na "Zarządzenie Nr 73/2011w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Walim za pierwsze półrocze 2011 roku"
2012-02-29 11:53:41 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 74/2011w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży" na "Zarządzenie Nr 74/2011w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży"
2012-02-29 11:53:41 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 76/2011w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2011 r." na "Zarządzenie Nr 76/2011w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2011 r."
2012-02-29 11:53:41 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 77/2011w sprawie opracowania projektu budżetu Gminy Walim na 2012 rok." na "Zarządzenie Nr 77/2011w sprawie opracowania projektu budżetu Gminy Walim na 2012 rok."
2012-02-29 11:53:41 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 78/2011w sprawie w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego zadania pn: ”Budowa centrum wsi wraz z infrastrukturą techniczną"." na "Zarządzenie Nr 78/2011w sprawie w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego zadania pn: ”Budowa centrum wsi wraz z infrastrukturą techniczną"."
2012-02-29 11:53:41 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 79/2011w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku." na "Zarządzenie Nr 79/2011w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 rok
2012-02-29 11:53:41 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 80/2011w sprawie zmiany Zarządzenia 79/2011 Wójta Gminy Walim z dnia 19 września 2011r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospol" na "Zarządzenie Nr 80/2011w sprawie zmiany Zarządzenia 79/2011 Wójta Gminy Walim z dnia 19 września 2011r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypo
2012-02-29 11:53:41 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 81/2011w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Walim." na "Zarządzenie Nr 81/2011w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Walim."
2012-02-29 11:53:41 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 82/2011w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży." na "Zarządzenie Nr 82/2011w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży."
2012-02-29 11:53:41 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 83/2011w sprawie zmiany Zarządzenia 79/2011 Wójta Gminy Walim z dnia 19 września 2011r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospoli" na "Zarządzenie Nr 83/2011w sprawie zmiany Zarządzenia 79/2011 Wójta Gminy Walim z dnia 19 września 2011r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypos
2012-02-29 11:53:41 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 84/2011w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości do II przetargu" na "Zarządzenie Nr 84/2011w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości do II przetargu"
2012-02-29 11:53:42 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 85/2011w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości do rokowań" na "Zarządzenie Nr 85/2011w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości do rokowań"
2012-02-29 11:53:42 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 87/2011w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości do II przetargu" na "Zarządzenie Nr 87/2011w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości do II przetargu"
2012-02-29 11:53:42 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 88/2011w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 211/2008 Wójta Gminy Walim z 14 października 2008r" na "Zarządzenie Nr 88/2011w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 211/2008 Wójta Gminy Walim z 14 października 2008r"
2012-02-29 11:53:42 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 89/2011w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży." na "Zarządzenie Nr 89/2011w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży."
2012-02-29 11:53:42 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 90/2011 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości do II przetargu" na "Zarządzenie Nr 90/2011 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości do II przetargu"
2012-02-29 11:53:42 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 91/2011 w sprawie wyborów uzupełniających na sołtysa wsi Rzeczka" na "Zarządzenie Nr 91/2011 w sprawie wyborów uzupełniających na sołtysa wsi Rzeczka"
2012-02-29 11:53:42 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 86/2011w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2011 r." na "Zarządzenie Nr 86/2011w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2011 r."
2012-02-29 11:53:42 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 92/2011 zmian budżetu Gminy Walim na 2011 r. " na "Zarządzenie Nr 92/2011 zmian budżetu Gminy Walim na 2011 r. "
2012-02-29 11:53:42 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 93/2011 w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Walimiu" na "Zarządzenie Nr 93/2011 w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Walimiu"
2012-02-29 11:53:42 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 94/2011 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania kontroli gruntów wydzierżawionych stanowiących własność gminy Walim" na "Zarządzenie Nr 94/2011 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania kontroli gruntów wydzierżawionych stanowiących własność gminy Walim"
2012-02-29 11:53:42 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 95/2011 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego zadań pn: ”Odbudowa drogi ul. Boczna dz. nr 324/1, 323/5, 253, 252/11 w Walimiu - ulewne deszcze i powódź 2010 r.”, "Odbudowa drogi gminnej nr 126 w Glinnie - ulewne d" na "Zarządzenie Nr 95/2011 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego zadań pn: ”Odbudowa drogi ul. Boczna dz. nr 324/1, 323/5, 253, 252/11 w Walimiu - ulewne deszcze i powódź 2010 r.”, "Odbudowa
2012-02-29 11:53:42 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 96/2011 w sprawie projektu budżetu Gminy Walim na 2012 rok. " na "Zarządzenie Nr 96/2011 w sprawie projektu budżetu Gminy Walim na 2012 rok. "
2012-02-29 11:53:42 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 97/2011 w sprawie wysokości stawek czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej za najem lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Walim" na "Zarządzenie Nr 97/2011 w sprawie wysokości stawek czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej za najem lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Walim"
2012-02-29 11:53:42 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 98/2011 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gminnych" na "Zarządzenie Nr 98/2011 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gminnych"
2012-02-29 11:53:42 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 99/2011 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gminnych na okres do 3 lat na rzecz dotychczasowych dzierżawców" na "Zarządzenie Nr 99/2011 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gminnych na okres do 3 lat na rzecz dotychczasowych dzierżawców"
2012-02-29 11:53:42 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 100/2011 w sprawie przeprowadzenia kontroli finansowo- podatkowej " na "Zarządzenie Nr 100/2011 w sprawie przeprowadzenia kontroli finansowo- podatkowej "
2012-02-29 11:53:42 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 101/2011 w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego" na "Zarządzenie Nr 101/2011 w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego"
2012-02-29 11:53:42 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 102/2011 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego zadania pn: „Odbudowa drogi gminnej nr 250 w Jugowicach”." na "Zarządzenie Nr 102/2011 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego zadania pn: „Odbudowa drogi gminnej nr 250 w Jugowicach”."
2012-02-29 11:53:42 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 103/2011 w sprawie: wycofania ze sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego przy ulicy Głównej 19-20/3 w Zagórzu Śląskim" na "Zarządzenie Nr 103/2011 w sprawie: wycofania ze sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego przy ulicy Głównej 19-20/3 w Zagórzu Śląskim"
2012-02-29 11:53:42 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 104/2011 w sprawie : ustalenia wysokości stawki czynszu miesięcznego do II przetargu" na "Zarządzenie Nr 104/2011 w sprawie : ustalenia wysokości stawki czynszu miesięcznego do II przetargu"
2012-02-29 11:53:42 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 105/2011 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego zadań pn: "Odbudowa drogi gminnej dz. nr 98, 93/17, 206/4 w Dziećmorowicach”, "Michałkowa I - droga dojazdowa do gruntów rolnych działka nr 209”" na "Zarządzenie Nr 105/2011 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego zadań pn: "Odbudowa drogi gminnej dz. nr 98, 93/17, 206/4 w Dziećmorowicach”, "Michałkowa I - droga dojazdowa do gruntów rolnych działka nr 209”"
2012-02-29 11:53:43 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 106/2011 w sprawie: przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Walim" na "Zarządzenie Nr 106/2011 w sprawie: przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Walim"
2012-02-29 11:53:43 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 107/2011 w sprawie : ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży" na "Zarządzenie Nr 107/2011 w sprawie : ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży"
2012-02-29 11:53:43 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 108/2011 w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2011 r" na "Zarządzenie Nr 108/2011 w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2011 r"
2012-02-29 11:53:43 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 109/2011w sprawie uporządkowania gospodarki materiałowo-technicznej sprzętu OC i przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu w magazynie obrony cywilnej w Urzędzie Gminy w Walimiu" na "Zarządzenie Nr 109/2011w sprawie uporządkowania gospodarki materiałowo-technicznej sprzętu OC i przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu w magazynie obrony cywilnej w Urzędzie Gminy w Walimiu"
2012-02-29 11:53:43 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 110/2011w sprawie ustalenia wysokości czynszu za dzierżawę nieruchomości zabudowanej położonej w Zagórzu Śląskim, oznaczonej numerem działki 89 o powierzchni 0,6217 ha" na "Zarządzenie Nr 110/2011w sprawie ustalenia wysokości czynszu za dzierżawę nieruchomości zabudowanej położonej w Zagórzu Śląskim, oznaczonej numerem działki 89 o powierzchni 0,6217 ha"
2012-02-29 11:53:43 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 111/2011 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy" na "Zarządzenie Nr 111/2011 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy"
2012-02-29 11:53:43 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 112/2011 w sprawie wprowadzenia jednolitych zasad udostępniania informacji publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej" na "Zarządzenie Nr 112/2011 w sprawie wprowadzenia jednolitych zasad udostępniania informacji publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej"
2012-02-29 11:53:43 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 113/2011w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 98/2011 Wójta Gminy Walim z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gminnych." na "Zarządzenie Nr 113/2011w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 98/2011 Wójta Gminy Walim z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gminnych."
2012-02-29 11:53:43 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 114/2011 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji" na "Zarządzenie Nr 114/2011 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji"
2012-02-29 11:53:43 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 115/2011 w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2011 r. " na "Zarządzenie Nr 115/2011 w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2011 r. "
2012-02-29 11:53:43 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 116/2012 w sprawie: przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Walim" na "Zarządzenie Nr 116/2012 w sprawie: przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Walim"
2012-02-29 11:53:43 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 117/2012 w sprawie: przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Walim" na "Zarządzenie Nr 117/2012 w sprawie: przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Walim"
2012-02-29 11:53:43 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 118/2012 w sprawie powołania Zespołu ds. monitoringu Strategii Rozwoju Gminy Walim na lata 2012-2020 " na "Zarządzenie Nr 118/2012 w sprawie powołania Zespołu ds. monitoringu Strategii Rozwoju Gminy Walim na lata 2012-2020 "
2012-02-29 11:53:43 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 119/2012 w sprawie powołania Zespołu ds. zarządzania zmianą gospodarczą dla celów Strategii Rozwoju Gminy Walim na lata 2012-2020" na "Zarządzenie Nr 119/2012 w sprawie powołania Zespołu ds. zarządzania zmianą gospodarczą dla celów Strategii Rozwoju Gminy Walim na lata 2012-2020"
2012-02-29 11:53:43 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 120/2012 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży" na "Zarządzenie Nr 120/2012 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży"
2012-02-29 11:53:43 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 121/2012 w sprawie planu finansowego Gminy Walim na 2012 rok" na "Zarządzenie Nr 121/2012 w sprawie planu finansowego Gminy Walim na 2012 rok"
2012-02-29 11:53:43 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 122/2012 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2012 rok" na "Zarządzenie Nr 122/2012 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2012 rok"
2012-02-29 11:53:43 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 123/2012 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy i oddania w najem" na "Zarządzenie Nr 123/2012 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy i oddania w najem"
2012-02-29 11:53:43 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 124/2012 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2012 roku." na "Zarządzenie Nr 124/2012 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2012 roku."
2012-02-29 11:53:43 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 125/2012 w sprawie w sprawie: wycofania ze sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego przy ulicy 3- go Maja 10/4 w Walimiu " na "Zarządzenie Nr 125/2012 w sprawie w sprawie: wycofania ze sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego przy ulicy 3- go Maja 10/4 w Walimiu "
2012-02-29 11:53:43 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 126/2012 w sprawie powołania komisji konkursowej mającej na celu wybór trenera w ramach projektu ,,Animator- Moje Boisko ORLIK 2012"" na "Zarządzenie Nr 126/2012 w sprawie powołania komisji konkursowej mającej na celu wybór trenera w ramach projektu ,,Animator- Moje Boisko ORLIK 2012""
2012-02-29 11:53:43 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 127/2012 w sprawie stawek czynszu za najem lokali użytkowych i garaży będących w zasobach komunalnych Gminy Walim" na "Zarządzenie Nr 127/2012 w sprawie stawek czynszu za najem lokali użytkowych i garaży będących w zasobach komunalnych Gminy Walim"
2012-02-29 11:53:43 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 128/2012 w sprawie wprowadzenia instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla Urzędu Gminy" na "Zarządzenie Nr 128/2012 w sprawie wprowadzenia instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla Urzędu Gminy"
2012-02-29 11:53:44 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 129/2012 w sprawie przygotowania i zapewnienia działania gminnego systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach ( SWO) oraz systemu wykrywania i alarmowania (SWA) na terenie gminy Walim" na "Zarządzenie Nr 129/2012 w sprawie przygotowania i zapewnienia działania gminnego systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach ( SWO) oraz systemu wykrywania i alarmowania (SWA) na terenie gminy Walim"
2012-02-29 11:53:44 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 130/2012 w sprawie:ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Walim na 2012r" na "Zarządzenie Nr 130/2012 w sprawie:ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Walim na 2012r"
2012-02-29 11:53:44 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 131/2012 w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych" na "Zarządzenie Nr 131/2012 w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych"
2012-02-29 11:53:45 Administrator Aktualizacja
2012-03-27 08:41:42 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 132/2012 w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2012 r."
2012-03-27 08:41:44 Joanna Sidor Aktualizacja
2012-03-27 08:42:41 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 133/2012 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Polskich Noblistów w Walimiu"
2012-03-27 08:42:42 Joanna Sidor Aktualizacja
2012-03-27 08:43:39 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 134/2012 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Walim"
2012-03-27 08:43:40 Joanna Sidor Aktualizacja
2012-03-27 08:47:08 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 135/2012 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Walim w 2012 r"
2012-03-27 08:47:10 Joanna Sidor Aktualizacja
2012-03-27 08:48:07 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 136/2012 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży."
2012-03-27 08:48:09 Joanna Sidor Aktualizacja
2012-03-27 08:49:16 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 137/2012 w sprawie udzielania zamówień publicznych o wartości do 14000 euro"
2012-03-27 08:49:17 Joanna Sidor Aktualizacja
2012-03-27 08:50:35 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 138/2012 w sprawie ustalenia wysokości czynszu za dzierżawę nieruchomości położonej w Zagórzu Śląskim oznaczonej numerami działek 87/2 i 91/74"
2012-03-27 08:50:38 Joanna Sidor Aktualizacja
2012-04-17 09:47:40 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 139/2012 w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Walim za rok 2011 "
2012-04-17 09:47:42 Joanna Sidor Aktualizacja
2012-04-17 09:49:04 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 141/2012 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Polskich Noblistów w Walimiu"
2012-04-17 09:49:06 Joanna Sidor Aktualizacja
2012-04-17 09:51:08 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 142/2012 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy i oddania w najem"
2012-04-17 09:51:10 Joanna Sidor Aktualizacja
2012-04-17 09:52:10 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 143/2012 w sprawie unieważnienia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Polskich Noblistów w Walimiu"
2012-04-17 09:52:12 Joanna Sidor Aktualizacja
2012-04-17 09:53:13 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 144/2012 w sprawie w sprawie ogłoszenia ponownego konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im.Polskich Noblistów w Walimiu"
2012-04-17 09:53:14 Joanna Sidor Aktualizacja
2012-04-17 09:54:07 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 145/2012 w sprawie w sprawie upoważnienie do pracy na stanowisku związanym z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone”"
2012-04-17 09:54:08 Joanna Sidor Aktualizacja
2012-04-17 09:55:03 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 146/2012 w sprawie w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Walimiu"
2012-04-17 09:55:05 Joanna Sidor Aktualizacja
2012-04-20 10:29:30 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 140/2012 w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2012 r"
2012-04-20 10:29:32 Joanna Sidor Aktualizacja
2012-04-26 10:46:27 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 147/2012 w sprawie powolania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Polskich Noblistow w Walimiu "
2012-04-26 10:46:30 Joanna Sidor Aktualizacja
2012-04-26 13:36:01 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 148/2012 w sprawie zmiany składu osobowego komisji konkursowej powołanej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Polskich Noblistów w Walimiu "
2012-04-26 13:36:03 Joanna Sidor Aktualizacja
2012-05-02 08:06:42 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 149/2012 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im.Polskich Noblistów w Walimiu"
2012-05-02 08:06:48 Joanna Sidor Aktualizacja
2012-05-09 08:35:04 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 150/2012 w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2012 r. "
2012-05-09 08:35:06 Joanna Sidor Aktualizacja
2012-05-22 11:43:00 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 151/2012 w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej "
2012-05-22 11:43:04 Joanna Sidor Aktualizacja
2012-05-22 11:44:12 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 152/2012 w sprawie: przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Walim "
2012-05-22 11:44:14 Joanna Sidor Aktualizacja
2012-05-22 11:45:23 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 153/2012 w sprawie : ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży"
2012-05-22 11:45:24 Joanna Sidor Aktualizacja
2012-06-04 08:16:31 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 154/2012 w sprawie: przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Walim"
2012-06-04 08:16:35 Joanna Sidor Aktualizacja
2012-06-04 08:17:55 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 155/2012 w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 154/2012 Wójta Gminy Walim z dnia 24 maja 2012 roku w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Walim"
2012-06-04 08:17:57 Joanna Sidor Aktualizacja
2012-06-05 11:58:48 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 156/2012 w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2012 r. "
2012-06-05 11:58:49 Joanna Sidor Aktualizacja
2012-06-05 12:59:53 Joanna Sidor Usunięto załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 156/2012 w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2012 r. "
2012-06-05 12:59:54 Joanna Sidor Aktualizacja
2012-06-05 13:01:01 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 156/2012 w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2012 r. "
2012-06-05 13:01:03 Joanna Sidor Aktualizacja
2012-06-08 14:08:27 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 157/2012 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Walim"
2012-06-08 14:08:28 Joanna Sidor Aktualizacja
2012-06-08 14:09:27 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 158/2012 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości do II przetargu"
2012-06-08 14:09:29 Joanna Sidor Aktualizacja
2012-06-22 08:15:56 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 159/2012 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli prowadzenia postępowań administracyjnych w sprawach meldunkowych w roku 2011 i 2012"
2012-06-22 08:16:05 Joanna Sidor Aktualizacja
2012-06-22 08:17:09 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 160/2012 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli prowadzenia postępowań administracyjnych w sprawach meldunkowych w roku 2011 i 2012"
2012-06-22 08:17:12 Joanna Sidor Aktualizacja
2012-06-22 08:18:16 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 161/2012 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej działki do II przetargu"
2012-06-22 08:18:18 Joanna Sidor Aktualizacja
2012-06-22 08:19:13 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 162/2012 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Walim"
2012-06-22 08:19:15 Joanna Sidor Aktualizacja
2012-06-26 08:03:12 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 163/2012 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Walim"
2012-06-26 08:03:14 Joanna Sidor Aktualizacja
2012-06-28 08:20:47 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 164/2012w sprawie funkcjonowania kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych Gminy Walim"
2012-06-28 08:20:49 Joanna Sidor Aktualizacja
2012-06-29 08:18:45 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 165/2012 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnej przeznaczonej do sprzedaży"
2012-06-29 08:18:46 Joanna Sidor Aktualizacja
2012-06-29 08:19:51 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 166/2012 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy i oddania w najem"
2012-06-29 08:19:52 Joanna Sidor Aktualizacja
2012-07-12 14:02:01 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 167/2012 w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2012 r. "
2012-07-12 14:02:03 Joanna Sidor Aktualizacja
2012-07-12 14:03:09 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 168/2012 w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów"
2012-07-12 14:03:11 Joanna Sidor Aktualizacja
2012-07-12 14:04:14 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 169/2012 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego zadań pn: „Odbudowa drogi gminnej dz. nr 122 w Rzeczce I etap 0+000 do 0+220” oraz "Odbudowa drogi gminnej dz. nr 120 w Olszyńcu 0+000 do 0+200"."
2012-07-12 14:04:16 Joanna Sidor Aktualizacja
2012-07-18 10:01:14 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 170/2012 w sprawie umożliwienia osobom będącym w trudnej sytuacji materialnej spłaty zadłużenia za lokale gminne w formie odpracowania należności dla Gminy Walim"
2012-07-18 10:01:15 Joanna Sidor Aktualizacja
2012-07-18 14:48:35 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 171/2012 w sprawie odwołania Zastępcy Wójta Gminy Walim Pana Krzysztofa Łuczaka"
2012-07-18 14:48:37 Joanna Sidor Aktualizacja
2012-07-19 11:39:16 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 172/2012 w sprawie powierzenia przez Wójta Gminy Walim określonych spraw gminy do prowadzenia w swoim imieniu Sekretarzowi Gminy"
2012-07-19 11:39:18 Joanna Sidor Aktualizacja
2012-07-24 07:45:41 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 173/2012 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego zadania pn: „Odbudowa drogi gminnej dz. nr 415,370, 751 w Walimiu 0+000 do 0+080”"
2012-07-24 07:45:43 Joanna Sidor Aktualizacja
2012-07-24 07:46:35 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 174/2012 w sprawie wyborów uzupełniających sołtysa wsi Zagórze Śląskie"
2012-07-24 07:46:36 Joanna Sidor Aktualizacja
2012-07-30 14:20:26 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 175/2012 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr101/2011 Wójta Gminy Walim z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie powołania i składu Zespołu interdyscyplinarnego"
2012-07-30 14:20:28 Joanna Sidor Aktualizacja
2012-08-01 09:35:03 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 176/2012 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół im. Polskich Noblistów w Walimiu"
2012-08-01 09:35:05 Joanna Sidor Aktualizacja
2012-08-01 09:36:05 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 177/2012 w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania w przypadku nieobecności dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Jugowicach"
2012-08-01 09:36:07 Joanna Sidor Aktualizacja
2012-08-01 09:37:00 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 178/2012 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy uczniom objętym Rządowym programem pomocy uczniom w 2012 r.-"Wyprawka szkolna""
2012-08-01 09:37:02 Joanna Sidor Aktualizacja
2012-08-01 12:55:16 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 179/2012 w sprawie : ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży"
2012-08-01 12:55:18 Joanna Sidor Aktualizacja
2012-08-01 14:49:52 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 180/2012w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości do rokowań"
2012-08-01 14:49:54 Joanna Sidor Aktualizacja
2012-08-03 08:08:08 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 181/2012 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Walim"
2012-08-03 08:08:09 Joanna Sidor Aktualizacja
2012-08-10 11:53:40 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 182/2012 w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2012 r"
2012-08-10 11:53:42 Joanna Sidor Aktualizacja
2012-09-12 15:09:45 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 184/2012 w sprawie wprowadzenia zmian do wieloletniej prognozy finansowej"
2012-09-12 15:09:47 Joanna Sidor Aktualizacja
2012-09-14 10:00:44 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 185/2012 w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Walim za pierwsze półrocze 2012 roku"
2012-09-14 10:00:45 Joanna Sidor Aktualizacja
2012-09-14 10:01:40 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 186/2012 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży"
2012-09-14 10:01:42 Joanna Sidor Aktualizacja
2012-09-14 10:02:49 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 187/2012 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży"
2012-09-14 10:02:50 Joanna Sidor Aktualizacja
2012-09-14 10:04:16 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 188/2012 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży"
2012-09-14 10:04:20 Joanna Sidor Aktualizacja
2012-09-14 10:05:29 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 189/2012 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży"
2012-09-14 10:05:33 Joanna Sidor Aktualizacja
2012-09-14 10:06:32 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 190/2012 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego zadania pn: „Odbudowa drogi gminnej dz. nr 81nw Jugowicach 0+000 do 0+180”"
2012-09-14 10:06:34 Joanna Sidor Aktualizacja
2012-09-14 10:07:36 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 191/2012 w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2012 r"
2012-09-14 10:07:37 Joanna Sidor Aktualizacja
2012-09-14 10:08:30 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 192/2012 w sprawie opracowania projektu budżetu Gminy Walim na 2013 rok."
2012-09-14 10:08:31 Joanna Sidor Aktualizacja
2012-09-14 10:09:24 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 193/2012 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego zadania pn. „Ścieżka edukacyjna – W Centrum Natury 2000”"
2012-09-14 10:09:25 Joanna Sidor Aktualizacja
2012-09-14 14:15:28 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 194/2012 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Walim"
2012-09-14 14:15:30 Joanna Sidor Aktualizacja
2012-09-19 13:33:30 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 195/2012 w sprawie : ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży"
2012-09-19 13:33:32 Joanna Sidor Aktualizacja
2012-09-27 11:45:51 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 196/2012 w sprawie usystematyzowania zasad i procedur składających się na kontrolę zarządczą w Urzędzie Gminy Walim"
2012-09-27 11:45:53 Joanna Sidor Aktualizacja
2012-10-22 10:00:50 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 197/2012 w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2012 r. "
2012-10-22 10:00:52 Joanna Sidor Aktualizacja
2012-10-22 10:02:10 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 198/2012 w sprawie zmiany załącznika do zarządzenia w sprawie zasad zakupu, przydziału, użytkowania i korzystania z telefonów komórkowych do celów służbowych"
2012-10-22 10:02:11 Joanna Sidor Aktualizacja
2012-10-22 10:03:42 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 199/2012 w sprawie wyborów uzupełniających na sołtysa wsi Michałkowa "
2012-10-22 10:03:43 Joanna Sidor Aktualizacja
2012-10-22 10:05:13 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 200/2012 w sprawie zasad gospodarowania gruntami stanowiącym własność gminy przeznaczonymi do wydzierżawiania pod garaże"
2012-10-22 10:05:15 Joanna Sidor Aktualizacja
2012-10-22 10:06:26 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 201/2012w sprawie : ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży"
2012-10-22 10:06:27 Joanna Sidor Aktualizacja
2012-10-22 10:07:31 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 202/2012 w sprawie : ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy"
2012-10-22 10:07:33 Joanna Sidor Aktualizacja
2012-11-08 09:26:27 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 203/2012 w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2012 r."
2012-11-08 09:26:29 Joanna Sidor Aktualizacja
2012-11-08 09:27:26 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 204/2012 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Walim"
2012-11-08 09:27:28 Joanna Sidor Aktualizacja
2012-11-08 09:29:02 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 205/2012 w sprawie ustalenia wysokości czynszu za dzierżawę działek położonych w Zagórzu Śląskim"
2012-11-08 09:29:04 Joanna Sidor Aktualizacja
2012-11-08 09:29:55 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 206/2012 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy"
2012-11-08 09:29:56 Joanna Sidor Aktualizacja
2012-11-08 09:30:59 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 207/2012 w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Walim"
2012-11-08 09:31:00 Joanna Sidor Aktualizacja
2012-11-12 13:27:52 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 208/2012 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego "
2012-11-12 13:27:53 Joanna Sidor Aktualizacja
2012-11-13 10:49:27 Joanna Sidor Usunięto załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 208/2012 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego "
2012-11-13 10:49:29 Joanna Sidor Aktualizacja
2012-11-13 10:50:26 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 208/2012 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego "
2012-11-13 10:50:28 Joanna Sidor Aktualizacja
2012-11-14 12:58:37 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 209/2012 w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia Nr 179/2008 z dnia 20 maja 2008 r w sprawie Regulaminu Pracy Urzędu Gminy w Walimiu"
2012-11-14 12:58:40 Joanna Sidor Aktualizacja
2012-11-21 11:35:28 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 210/2012 w sprawie projektu budżetu Gminy Walim na 2013 rok. "
2012-11-21 11:35:30 Joanna Sidor Aktualizacja
2012-11-21 11:36:39 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 211/2012 w sprawie: zatwierdzenia instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” oraz zakresu i warunków stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochrony w Urzędzi"
2012-11-21 11:36:41 Joanna Sidor Aktualizacja
2012-11-21 11:37:45 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 212/2012 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gminnych na okres do 3 lat."
2012-11-21 11:37:47 Joanna Sidor Aktualizacja
2012-11-21 11:38:48 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 213/2012 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gminnych na rzecz dotychczasowych dzierżawców na okres do 3 lat"
2012-11-21 11:38:50 Joanna Sidor Aktualizacja
2012-11-26 08:11:23 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 214/2012 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży"
2012-11-26 08:11:25 Joanna Sidor Aktualizacja
2012-11-26 08:12:37 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 215/2012 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy"
2012-11-26 08:12:39 Joanna Sidor Aktualizacja
2012-11-29 08:34:14 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 216/2012 w sprawie powołania zespołu ds. opracowania i koordynacji Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Gminy Walim na lata 2012-2015"
2012-11-29 08:34:16 Joanna Sidor Aktualizacja
2012-12-04 08:31:11 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 217/2012w sprawie uporządkowania gospodarki materiałowo-technicznej sprzętu OC i przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu w magazynie obrony cywilnej w Urzędzie Gminy w Walimiu"
2012-12-04 08:31:13 Joanna Sidor Aktualizacja
2012-12-14 13:07:11 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 218/2012 w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2012 r"
2012-12-14 13:07:13 Joanna Sidor Aktualizacja
2012-12-14 13:08:17 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 219/2012 w sprawie ustalenia wysokości czynszu dzierżawnego z tytułu dzierżawy nieruchomości położonej w Walimiu ul. 3-go Maja 26"
2012-12-14 13:08:19 Joanna Sidor Aktualizacja
2012-12-14 13:09:22 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 220/2012 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy"
2012-12-14 13:09:23 Joanna Sidor Aktualizacja
2012-12-14 13:10:22 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 221/2012 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości gminnej na okres do 3 lat"
2012-12-14 13:10:23 Joanna Sidor Aktualizacja
2012-12-14 13:11:15 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 222/2012 w sprawie przeglądu materiałów zawierających informacje niejawne w zakresie spełnienie ustawowych przesłanek ochrony, zmiany lub zniesienia klauzuli tajności"
2012-12-14 13:11:16 Joanna Sidor Aktualizacja
2012-12-14 13:12:05 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 223/2012 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego zadania pn. Zabezpieczenie konstrukcji zabytkowych Zamku Grodno – mury zamku górnego dz. nr 89 obręb 10 Zagórze Śląskie"
2012-12-14 13:12:07 Joanna Sidor Aktualizacja
2012-12-14 13:13:11 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 224/2012 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości do drugiego przetargu"
2012-12-14 13:13:13 Joanna Sidor Aktualizacja
2012-12-20 15:16:32 Tomasz Rybiński Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 225/2012 w sprawie: przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Walim"
2012-12-20 15:16:34 Tomasz Rybiński Aktualizacja
2012-12-27 08:29:25 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 226/2012 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2013 r"
2012-12-27 08:29:27 Joanna Sidor Aktualizacja
2013-01-18 09:49:44 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 227/2012 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji"
2013-01-18 09:49:48 Joanna Sidor Aktualizacja
2013-01-18 09:51:19 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 228/2012 w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2012 r"
2013-01-18 09:51:21 Joanna Sidor Aktualizacja
2013-01-18 09:52:18 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 229/2012 w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej"
2013-01-18 09:52:20 Joanna Sidor Aktualizacja
2013-01-18 11:17:48 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 230/2013 w sprawie planu finansowego Gminy Walim na rok 2013"
2013-01-18 11:17:50 Joanna Sidor Aktualizacja
2013-01-18 11:18:53 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 231/2013 w sprawie planu finansowego zadań z administracji rządowej na 2013 r"
2013-01-18 11:18:55 Joanna Sidor Aktualizacja
2013-01-18 11:19:48 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 232/2013 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli stanu ewidencji podatków i opłat lokalnych"
2013-01-18 11:19:50 Joanna Sidor Aktualizacja
2013-01-18 11:21:39 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 232/2013 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli stanu ewidencji podatków i opłat lokalnych"
2013-01-18 11:21:40 Joanna Sidor Aktualizacja
2013-01-18 11:25:06 Joanna Sidor Usunięto załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 232/2013 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli stanu ewidencji podatków i opłat lokalnych"
2013-01-18 11:25:10 Joanna Sidor Aktualizacja
2013-01-18 11:31:48 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 233/2013 w sprawie wprowadzenia zmian do regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Walim"
2013-01-18 11:31:49 Joanna Sidor Aktualizacja
2013-01-18 11:32:46 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 234/2013 w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych"
2013-01-18 11:32:48 Joanna Sidor Aktualizacja
2013-01-18 11:33:52 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 235/2013 w sprawie zniesienia klauzuli tajności „poufne” i „zastrzeżone” na dokumentach niejawnych wytworzonych w Urzędzie Gminy Walim "
2013-01-18 11:33:54 Joanna Sidor Aktualizacja
2013-01-18 11:34:48 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 236/2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży"
2013-01-18 11:34:50 Joanna Sidor Aktualizacja
2013-01-21 12:31:42 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 237/2013 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Walim w 2013 r."
2013-01-21 12:31:44 Joanna Sidor Aktualizacja
2013-01-29 07:51:20 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 238/2013 w sprawie: przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Walim"
2013-01-29 07:51:22 Joanna Sidor Aktualizacja
2013-02-01 12:17:12 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 239/2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży."
2013-02-01 12:17:13 Joanna Sidor Aktualizacja
2013-02-01 12:18:07 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 240/2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży."
2013-02-01 12:18:08 Joanna Sidor Aktualizacja
2013-02-05 12:07:55 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 241/2013 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gminnych na okres do 3 lat"
2013-02-05 12:07:58 Joanna Sidor Aktualizacja
2013-02-11 08:55:39 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 242/2013 w sprawie: przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Walim"
2013-02-11 08:55:41 Joanna Sidor Aktualizacja
2013-02-11 08:56:37 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 243/2013 w sprawie : ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy"
2013-02-11 08:56:39 Joanna Sidor Aktualizacja
2013-02-12 08:13:00 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 244/2013 w sprawie powołania komisji konkursowej mającej na celu wybór trenera w ramach projektu ,,Animator-Moje Boisko ORLIK 2012" "
2013-02-12 08:13:02 Joanna Sidor Aktualizacja
2013-02-12 08:14:10 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 245/2013 w sprawie wyborów uzupełniających do rady sołeckiej wsi Michałkowa"
2013-02-12 08:14:12 Joanna Sidor Aktualizacja
2013-02-15 07:44:19 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 246/2013 w sprawie : ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży"
2013-02-15 07:44:21 Joanna Sidor Aktualizacja
2013-02-20 14:36:12 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 247/2013 w sprawie stawek czynszu za najem lokali użytkowych i garaży będących w zasobach komunalnych Gminy Walim"
2013-02-20 14:36:14 Joanna Sidor Aktualizacja
2013-02-22 12:30:57 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 248/2013 w sprawie:ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Walim na 2013r"
2013-02-22 12:30:58 Joanna Sidor Aktualizacja
2013-02-22 12:31:50 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 249/2013 w sprawie zamiany działki numer 378/1 stanowiącej własność Gminy Walim na działkę 377/18 stanowiąca własność Państwa Danuty i Tadeusza małż. Rodak"
2013-02-22 12:31:52 Joanna Sidor Aktualizacja
2013-03-14 14:38:32 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 250/2013 w sprawie powołania Zespołu Oceny Ryzyka Zawodowego"
2013-03-14 14:38:33 Joanna Sidor Aktualizacja
2013-03-14 15:00:58 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 251/2013 w sprawie: przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Walim"
2013-03-14 15:00:59 Joanna Sidor Aktualizacja
2013-03-14 15:02:03 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 252/2013 w sprawie : ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży"
2013-03-14 15:02:05 Joanna Sidor Aktualizacja
2013-04-12 08:09:59 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 253/2013 w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2013 r."
2013-04-12 08:10:01 Joanna Sidor Aktualizacja
2013-04-12 08:11:26 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 254/2013 w sprawie powołania komisji do przeprowadzania kontroli realizacji umów na świadczenie usług w ramach transportu zbiorowego osób na terenie Gminy Walim "
2013-04-12 08:11:27 Joanna Sidor Aktualizacja
2013-04-12 08:12:13 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 255/2013 w sprawie zmiany w składzie zespołu interdyscyplinarnego "
2013-04-12 08:12:15 Joanna Sidor Aktualizacja
2013-04-12 08:13:09 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 256/2013 w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Walim za rok 2012"
2013-04-12 08:13:10 Joanna Sidor Aktualizacja
2013-04-12 08:14:08 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 256/1/2013 w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2013 r. "
2013-04-12 08:14:09 Joanna Sidor Aktualizacja
2013-04-12 08:15:01 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 257/2013 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą"
2013-04-12 08:15:03 Joanna Sidor Aktualizacja
2013-04-12 08:16:03 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 258/2013 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Walim"
2013-04-12 08:16:05 Joanna Sidor Aktualizacja
2013-04-15 12:13:20 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 259/2013 w sprawie : ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży"
2013-04-15 12:13:22 Joanna Sidor Aktualizacja
2013-04-26 08:02:26 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 260/2013 w sprawie powołania Zespołu Konsultacyjnego w celu przeprowadzenia konsultacji o ustalenie nazwy obiektu fizjograficznego"
2013-04-26 08:02:27 Joanna Sidor Aktualizacja
2013-04-30 08:38:34 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 261/2013 w sprawie opracowania planu obrony cywilnej dla Gminy Walim"
2013-04-30 08:38:35 Joanna Sidor Aktualizacja
2013-05-20 09:41:03 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 262/2013 w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2013 r. "
2013-05-20 09:41:05 Joanna Sidor Aktualizacja
2013-05-20 09:42:16 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 263/2013 w sprawie oceny ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach pracy oraz sposobie informowania pracowników Urzędu Gminy Walim o ryzyku zawodowym"
2013-05-20 09:42:17 Joanna Sidor Aktualizacja
2013-05-20 09:43:15 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 264/2013 w sprawie : ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży"
2013-05-20 09:43:18 Joanna Sidor Aktualizacja
2013-05-20 09:44:04 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 265/2013 w sprawie: przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Walim."
2013-05-20 09:44:05 Joanna Sidor Aktualizacja
2013-05-20 09:45:01 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 266/2013w sprawie: przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Walim"
2013-05-20 09:45:03 Joanna Sidor Aktualizacja
2013-05-20 09:46:05 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 267/2013 w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości do II przetargu."
2013-05-20 09:46:07 Joanna Sidor Aktualizacja
2013-05-21 14:54:41 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 268/2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży."
2013-05-21 14:54:43 Joanna Sidor Aktualizacja
2013-05-21 14:55:50 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 269/2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży."
2013-05-21 14:55:52 Joanna Sidor Aktualizacja
2013-05-21 14:56:39 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 270/2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży."
2013-05-21 14:56:40 Joanna Sidor Aktualizacja
2013-05-27 14:10:20 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 271/2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży."
2013-05-27 14:10:22 Joanna Sidor Aktualizacja
2013-06-05 13:13:16 Tomasz Rybinski Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 272/2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w najem i do dzierżawy."
2013-06-05 13:13:17 Tomasz Rybinski Aktualizacja
2013-07-03 15:13:39 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 273/2013 w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2013 r. "
2013-07-03 15:13:41 Joanna Sidor Aktualizacja
2013-07-03 15:14:35 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 274/2013 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walim"
2013-07-03 15:14:36 Joanna Sidor Aktualizacja
2013-07-03 15:15:27 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 275/2013 w sprawie powołania Komisji do ustalenia szkód i szacowania strat powstałych wskutek ulewnych deszczów, które wystąpiły na terenie Gminy Walim w dniach 9. – 10.06.2013 roku"
2013-07-03 15:15:29 Joanna Sidor Aktualizacja
2013-07-17 12:12:29 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 276/2013 w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2013 r."
2013-07-17 12:12:32 Joanna Sidor Aktualizacja
2013-07-17 12:13:36 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 276-1/2013 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walim"
2013-07-17 12:13:37 Joanna Sidor Aktualizacja
2013-07-17 12:14:35 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 277/2013 w sprawie: ustalenia wysokości czynszu za dzierżawę budynku gospodarczego o powierzchni zabudowy 97 m2 do remontu, położonego w Walimiu przy ul. Wyszyńskiego 61 na działce numer 151/4."
2013-07-17 12:14:37 Joanna Sidor Aktualizacja
2013-07-17 12:15:26 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 278/2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w najem i do dzierżawy"
2013-07-17 12:15:27 Joanna Sidor Aktualizacja
2013-07-17 12:16:19 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 279/2013 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego zadania pn: „Odbudowa drogi gminnej dz. nr 372,373 w Zagórzu Śl. 0+000 – 0+250”."
2013-07-17 12:16:20 Joanna Sidor Aktualizacja
2013-07-23 08:12:57 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 280/2013 w sprawie powołania zespołu ds. opracowania wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2014– 2018."
2013-07-23 08:12:59 Joanna Sidor Aktualizacja
2013-07-25 14:50:26 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 281/2013 w sprawie ustalenia Regulaminu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Jugowicach."
2013-07-25 14:50:28 Joanna Sidor Aktualizacja
2013-07-25 14:51:24 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 282/2013 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości do rokowań."
2013-07-25 14:51:25 Joanna Sidor Aktualizacja
2013-07-25 14:52:15 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 283/2013 w sprawie ustanowienia służebności drogowej na działce numer 330/14 położonej w Walimiu oraz 166/1 położonej w Rusinowej."
2013-07-25 14:52:16 Joanna Sidor Aktualizacja
2013-07-25 14:53:09 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 284/2013 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Walim."
2013-07-25 14:53:10 Joanna Sidor Aktualizacja
2013-07-25 14:54:04 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 285/2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży."
2013-07-25 14:54:05 Joanna Sidor Aktualizacja
2013-08-13 11:56:50 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 286/2013 w sprawie wyborów uzupełniających do rady soleckiej wsi Walim"
2013-08-13 11:56:51 Joanna Sidor Aktualizacja
2013-08-13 11:57:45 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 287/2013 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy uczniom objętym Rządowym programem pomocy uczniom w 2013r "Wyprawka szkolna""
2013-08-13 11:57:47 Joanna Sidor Aktualizacja
2013-08-13 11:58:45 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 288/2013 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego Pani Sylwii Jurczewskiej-Fuksa ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego"
2013-08-13 11:58:46 Joanna Sidor Aktualizacja
2013-08-13 11:59:39 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 289/2013 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego Pani Sylwii Szymańskiej ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowaneg"
2013-08-13 11:59:40 Joanna Sidor Aktualizacja
2013-08-13 12:00:34 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 290/2013 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego Moniki Lubińskiej ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego"
2013-08-13 12:00:35 Joanna Sidor Aktualizacja
2013-08-13 12:01:33 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 291/2013 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości do II przetargu. "
2013-08-13 12:01:35 Joanna Sidor Aktualizacja
2013-08-13 12:04:19 Joanna Sidor Aktualizacja
2013-08-28 10:13:25 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 292/2013 w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Walim za pierwsze półrocze 2013 roku"
2013-08-28 10:13:27 Joanna Sidor Aktualizacja
2013-08-28 10:14:21 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 293/2013 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Walim dotyczącego Programu Współpracy Gminy Walim z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na rok 2014"
2013-08-28 10:14:23 Joanna Sidor Aktualizacja
2013-08-28 10:15:22 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 294/2013 w sprawie zmiany Zarządzenie Nr 286/2013 Wójta Gminy walim z dnia 5 sierpnia 2013 r w sprawie wyborów uzupełniających do rady soleckiej wsi Walim"
2013-08-28 10:15:23 Joanna Sidor Aktualizacja
2013-08-29 15:11:35 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 295/2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży."
2013-08-29 15:11:36 Joanna Sidor Aktualizacja
2013-09-13 11:48:08 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 296/2013 w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2013 r. "
2013-09-13 11:48:09 Joanna Sidor Aktualizacja
2013-09-13 11:49:11 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 297/2013 w sprawie opracowania projektu budżetu Gminy Walim na 2014 rok"
2013-09-13 11:49:13 Joanna Sidor Aktualizacja
2013-09-13 11:50:08 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 298/2013 w sprawie : ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w najem i do dzierżawy"
2013-09-13 11:50:10 Joanna Sidor Aktualizacja
2013-09-18 07:48:23 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 299/2013 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej działki do II przetargu"
2013-09-18 07:48:24 Joanna Sidor Aktualizacja
2013-10-14 14:56:59 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 300/2013 w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2013 r"
2013-10-14 14:57:00 Joanna Sidor Aktualizacja
2013-10-14 14:58:03 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 301/2013 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walim"
2013-10-14 14:58:05 Joanna Sidor Aktualizacja
2013-10-14 14:59:06 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 302/2013 w sprawie: przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Walim."
2013-10-14 14:59:08 Joanna Sidor Aktualizacja
2013-10-14 14:59:59 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 303/2013 w sprawie : ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży"
2013-10-14 15:00:00 Joanna Sidor Aktualizacja
2013-10-14 15:00:53 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 304/2013 w sprawie powołania zespołu ds. opracowania Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych"
2013-10-14 15:00:54 Joanna Sidor Aktualizacja
2013-10-14 15:01:58 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 305/2013 w sprawie wydzielenia lokali socjalnych z zasobu mieszkaniowego gminy Walim"
2013-10-14 15:01:59 Joanna Sidor Aktualizacja
2013-10-14 15:02:57 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 306/2013 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej."
2013-10-14 15:02:59 Joanna Sidor Aktualizacja
2013-10-14 15:04:00 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 307/2013 w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 303/2013 Wójta Gminy Walim z dnia 02 października 2013 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży"
2013-10-14 15:04:02 Joanna Sidor Aktualizacja
2013-10-23 09:29:48 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 308/2013 w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania w przypadku nieobecności dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Jugowicach."
2013-10-23 09:29:49 Joanna Sidor Aktualizacja
2013-11-13 11:47:16 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 309/2013 w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2013 r."
2013-11-13 11:47:18 Joanna Sidor Aktualizacja
2013-11-13 11:48:14 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 310/2013 w sprawie: przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Walim"
2013-11-13 11:48:17 Joanna Sidor Aktualizacja
2013-11-27 11:52:45 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 311/2013 w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów stanowiących własność Gminy Walim"
2013-11-27 11:52:47 Joanna Sidor Aktualizacja
2013-11-27 11:53:49 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 312/2013 w sprawie projektu budżetu Gminy Walim na 2014 rok."
2013-11-27 11:53:50 Joanna Sidor Aktualizacja
2013-11-27 11:54:52 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 313/2013 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego zadania pn „Remont konstrukcji zabytkowych obiektów Zamku Grodno w Zagórzu Śląskim - wieża bramna, basteja wschodnia” dz. nr 89 obręb 10 Zagórze Śląskie"
2013-11-27 11:54:54 Joanna Sidor Aktualizacja
2013-11-27 11:56:07 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 314/2013 w sprawie zmiany w składzie Zespołu Interdyscyplinarnego"
2013-11-27 11:56:08 Joanna Sidor Aktualizacja
2013-11-27 11:57:07 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 315/2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży"
2013-11-27 11:57:09 Joanna Sidor Aktualizacja
2013-11-27 11:58:13 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 316/2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży"
2013-11-27 11:58:15 Joanna Sidor Aktualizacja
2013-11-27 11:59:18 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 317/2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy i do oddania w najem oraz ustalenia wysokości czynszu."
2013-11-27 11:59:19 Joanna Sidor Aktualizacja
2013-12-03 08:45:42 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 318/2013 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości do II przetargu."
2013-12-03 08:45:43 Joanna Sidor Aktualizacja
2013-12-03 08:46:43 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 319/2013 w sprawie przeprowadzenia kontroli w jednostce organizacyjnej gminy"
2013-12-03 08:46:44 Joanna Sidor Aktualizacja
2013-12-03 08:47:40 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 320/2013 w sprawie przyjęcia do użytku służbowego cennika na sprzedaż drewna z lasów i terenów zieleni Gminy Walim"
2013-12-03 08:47:41 Joanna Sidor Aktualizacja
2013-12-12 11:55:06 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 321/2013 w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2013 r. "
2013-12-12 11:55:08 Joanna Sidor Aktualizacja
2013-12-12 11:56:04 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 322/2013 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gminnych na rzecz dotychczasowych dzierżawców na okres do 3 lat"
2013-12-12 11:56:05 Joanna Sidor Aktualizacja
2013-12-12 11:56:58 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 323/2013 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gminnych na okres do 3 lat."
2013-12-12 11:56:59 Joanna Sidor Aktualizacja
2013-12-12 11:57:58 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 324/2013 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości do rokowań."
2013-12-12 11:58:00 Joanna Sidor Aktualizacja
2013-12-12 11:58:58 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 325/2013 w sprawie przeprowadzenia kontroli w samorządowej instytucji kultury "
2013-12-12 11:58:59 Joanna Sidor Aktualizacja
2014-01-16 14:07:52 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 326/2013 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji"
2014-01-16 14:07:54 Joanna Sidor Aktualizacja
2014-01-16 14:13:02 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 327/2013 w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2013 r "
2014-01-16 14:13:03 Joanna Sidor Aktualizacja
2014-01-16 14:14:00 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 328/2013 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej"
2014-01-16 14:14:01 Joanna Sidor Aktualizacja
2014-01-16 14:17:50 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 329/2013 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Walim."
2014-01-16 14:17:52 Joanna Sidor Aktualizacja
2014-01-16 14:18:52 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 330/2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży."
2014-01-16 14:18:53 Joanna Sidor Aktualizacja
2014-01-16 14:19:51 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 331/2013 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2014 roku"
2014-01-16 14:19:53 Joanna Sidor Aktualizacja
2014-01-29 14:37:53 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 332/2014 w sprawie ustalenia harmonogramu kontroli w Urzędzie Gminy Walim oraz jednostkach organizacyjnych gminy na 2014 rok"
2014-01-29 14:37:54 Joanna Sidor Aktualizacja
2014-01-29 14:39:07 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 333/2014 w sprawie przeprowadzenia kontroli w Urzędzie Gminy Walim oraz jednostkach organizacyjnych gminy w roku 2014"
2014-01-29 14:39:09 Joanna Sidor Aktualizacja
2014-02-05 11:20:53 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 334/2014 w sprawie planu finansowego Gminy Walim na 2014 r"
2014-02-05 11:20:55 Joanna Sidor Aktualizacja
2014-02-05 11:22:21 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 335/2014 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2014 r"
2014-02-05 11:22:22 Joanna Sidor Aktualizacja
2014-02-05 11:23:25 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 336/2014 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości do II przetargu."
2014-02-05 11:23:26 Joanna Sidor Aktualizacja
2014-02-12 11:45:04 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 337/2014 w sprawie ustalenia normy zużycia oleju napędowego oraz zasad korzystania i używania pojazdów eksploatowanych przez Gminę Walim "
2014-02-12 11:45:06 Joanna Sidor Aktualizacja
2014-02-12 11:46:02 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 338/2014 w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2014 r."
2014-02-12 11:46:03 Joanna Sidor Aktualizacja
2014-02-12 11:46:58 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 339/2014 w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie na realizacje zadań publicznych"
2014-02-12 11:46:59 Joanna Sidor Aktualizacja
2014-02-12 11:47:53 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 340/2014w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży."
2014-02-12 11:47:55 Joanna Sidor Aktualizacja
2014-02-12 11:48:50 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 341/2014w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w najem"
2014-02-12 11:48:52 Joanna Sidor Aktualizacja
2014-02-12 11:49:52 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 342/2014 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Walim w 2014 roku"
2014-02-12 11:49:53 Joanna Sidor Aktualizacja
2014-02-17 11:03:30 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 343/2014 w sprawie w sprawie uporządkowania gospodarki materiałowo-technicznej sprzętu OC i przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu w magazynie obrony cywilnej w Urzędzie Gminy w Walimiu"
2014-02-17 11:03:32 Joanna Sidor Aktualizacja
2014-02-25 10:03:52 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 344/2014 w sprawie zmiany w składzie zespołu interdyscyplinarnego"
2014-02-25 10:03:54 Joanna Sidor Aktualizacja
2014-02-25 10:04:49 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 345/2014w sprawie stawek czynszu za najem lokali użytkowych i garaży będących w zasobach komunalnych Gminy Walim"
2014-02-25 10:04:51 Joanna Sidor Aktualizacja
2014-02-25 10:05:40 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 346/2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy"
2014-02-25 10:05:42 Joanna Sidor Aktualizacja
2014-02-26 10:05:22 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 347/2014w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres do 3 lat"
2014-02-26 10:05:24 Joanna Sidor Aktualizacja
2014-02-26 10:06:26 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 348/2014 w sprawie stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Walim."
2014-02-26 10:06:28 Joanna Sidor Aktualizacja
2014-04-08 11:31:08 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 349/2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres 7 lat"
2014-04-08 11:31:12 Joanna Sidor Aktualizacja
2014-04-08 11:32:09 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 350/2014 w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Walim “Instrukcji egzekucji administracyjnej należności pieniężnych” "
2014-04-08 11:32:10 Joanna Sidor Aktualizacja
2014-04-08 11:33:31 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 351/2014 w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2014 r."
2014-04-08 11:33:33 Joanna Sidor Aktualizacja
2014-04-08 11:34:32 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 352/2014 w sprawie ustalenie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Walim na 2014r"
2014-04-08 11:34:34 Joanna Sidor Aktualizacja
2014-04-08 11:35:29 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 353/2014 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Walim."
2014-04-08 11:35:30 Joanna Sidor Aktualizacja
2014-04-08 11:36:34 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 354/2014 w sprawie : ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży."
2014-04-08 11:36:36 Joanna Sidor Aktualizacja
2014-04-08 11:37:37 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 355/2014 w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości do rokowań"
2014-04-08 11:37:38 Joanna Sidor Aktualizacja
2014-04-15 10:56:25 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 356/2014 w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości, instrukcji obiegu dowodów księgowych i kontroli wewnętrznej - dla projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Walim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu "
2014-04-15 10:56:27 Joanna Sidor Aktualizacja
2014-04-15 10:57:18 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 357/2014 w sprawie: przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Walim."
2014-04-15 10:57:20 Joanna Sidor Aktualizacja
2014-04-15 10:58:07 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 358/2014 w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Walim za 2013 r"
2014-04-15 10:58:09 Joanna Sidor Aktualizacja
2014-04-15 10:58:56 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 359/2014 w sprawie zmian budżetu gminy Walim na 2014 r"
2014-04-15 10:58:58 Joanna Sidor Aktualizacja
2014-04-15 10:59:58 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 360/2014 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Walim na 2014 r"
2014-04-15 11:00:00 Joanna Sidor Aktualizacja
2014-04-15 11:00:53 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 361/2014 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie pn. „Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Walim” "
2014-04-15 11:00:55 Joanna Sidor Aktualizacja
2014-04-15 11:02:00 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 362/2014w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży "
2014-04-15 11:02:01 Joanna Sidor Aktualizacja
2014-04-15 11:02:51 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 363/2014w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży i do oddania w użytkowanie wieczyste "
2014-04-15 11:02:52 Joanna Sidor Aktualizacja
2014-04-16 10:19:37 Administrator Usunięto załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 361/2014 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie pn. „Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Walim” "
2014-04-16 10:19:39 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie NR 1/2010 w sprawie powołania komisji do przeprowadzania kontroli realizacji zaleceń pokontrolnych w Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu. " na "Zarządzenie NR 1/2010 w sprawie powołania komisji do przeprowadzania kontroli realizacji zaleceń pokontrolnych w Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu. "
2014-04-16 10:19:39 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr2/2010 w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2010 r " na "Zarządzenie Nr2/2010 w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2010 r "
2014-04-16 10:19:39 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 3/2010 w sprawie uporządkowania gospodarki materiałowo-technicznej sprzętu OC i przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu w magazynie obrony cywilnej w Urządzie Gminy w Walimiu" na "Zarządzenie Nr 3/2010 w sprawie uporządkowania gospodarki materiałowo-technicznej sprzętu OC i przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu w magazynie obrony cywilnej w Urządzie Gminy w Walimiu"
2014-04-16 10:19:39 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 4/2010 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora centrum Kultury i Turystyki w Walimiu" na "Zarządzenie Nr 4/2010 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora centrum Kultury i Turystyki w Walimiu"
2014-04-16 10:19:39 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 5/2010 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność gminy Walim" na "Zarządzenie Nr 5/2010 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność gminy Walim"
2014-04-16 10:19:39 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 6/2010 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży " na "Zarządzenie Nr 6/2010 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży "
2014-04-16 10:19:39 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 7/2010 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji" na "Zarządzenie Nr 7/2010 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji"
2014-04-16 10:19:39 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 8//2010 w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urządu Gminy w Walimiu" na "Zarządzenie Nr 8//2010 w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urządu Gminy w Walimiu"
2014-04-16 10:19:39 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 9/2010 w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości" na "Zarządzenie Nr 9/2010 w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości"
2014-04-16 10:19:39 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 10/2010 w sprawie zmian budżetu gminy Walim na 2010 r" na "Zarządzenie Nr 10/2010 w sprawie zmian budżetu gminy Walim na 2010 r"
2014-04-16 10:19:39 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 11/2011 w sprawie upoważnienia do pracy na stanowisku związanym z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli "zastrzeżone"" na "Zarządzenie Nr 11/2011 w sprawie upoważnienia do pracy na stanowisku związanym z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli "zastrzeżone""
2014-04-16 10:19:39 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 12/2011 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości do II przetargu " na "Zarządzenie Nr 12/2011 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości do II przetargu "
2014-04-16 10:19:39 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 13/2011 w sprawie ogłoszenia wyborów sołtysów wsi i wybory rad sołeckich" na "Zarządzenie Nr 13/2011 w sprawie ogłoszenia wyborów sołtysów wsi i wybory rad sołeckich"
2014-04-16 10:19:39 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 14/2011 w sprawie wysokości stawek czynszu za 1 m 2 powierzchni użytkowej za najem lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy Walim" na "Zarządzenie Nr 14/2011 w sprawie wysokości stawek czynszu za 1 m 2 powierzchni użytkowej za najem lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy Walim"
2014-04-16 10:19:39 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 15/2011 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2011r." na "Zarządzenie Nr 15/2011 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2011r."
2014-04-16 10:19:39 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 16/2011 w sprawie planu finansowego Gminy Walim na 2011 rok" na "Zarządzenie Nr 16/2011 w sprawie planu finansowego Gminy Walim na 2011 rok"
2014-04-16 10:19:39 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 17/2011 w sprawie planu finansowego zadań zleconych z administracji rządowej" na "Zarządzenie Nr 17/2011 w sprawie planu finansowego zadań zleconych z administracji rządowej"
2014-04-16 10:19:39 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 18/2011 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości do II przetargu " na "Zarządzenie Nr 18/2011 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości do II przetargu "
2014-04-16 10:19:39 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 19/2011 w sprawie instrukcji przechowywania i archiwizowania dokumentacji związanej z realizacja projektów współfinansowanych ze środków unijnych przez Gminę Walim" na "Zarządzenie Nr 19/2011 w sprawie instrukcji przechowywania i archiwizowania dokumentacji związanej z realizacja projektów współfinansowanych ze środków unijnych przez Gminę Walim"
2014-04-16 10:19:39 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 20/2011 w sprawie ogólnej organizacji systemu kontroli zarządczej w Urządzie Gminy Walim" na "Zarządzenie Nr 20/2011 w sprawie ogólnej organizacji systemu kontroli zarządczej w Urządzie Gminy Walim"
2014-04-16 10:19:40 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 21/2011 w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2011 r. " na "Zarządzenie Nr 21/2011 w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2011 r. "
2014-04-16 10:19:40 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 22/2011 w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert na realizację zadań związanych z realizacja zadań publicznych gminy w zakresie Kultury Fizycznej i Sportu" na "Zarządzenie Nr 22/2011 w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert na realizację zadań związanych z realizacja zadań publicznych gminy w zakresie Kultury Fizycznej i Sportu"
2014-04-16 10:19:40 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 23/2011 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do drugiego przetargu" na "Zarządzenie Nr 23/2011 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do drugiego przetargu"
2014-04-16 10:19:40 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 24/2011 w sprawie ustalenia wysokości czynszu za dzierżawę częśi działki 95/9 położonej w Zagórzu Śląskim" na "Zarządzenie Nr 24/2011 w sprawie ustalenia wysokości czynszu za dzierżawę częśi działki 95/9 położonej w Zagórzu Śląskim"
2014-04-16 10:19:40 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 25/2011 w sprawie powołania komisji konkursowej mającej na celu wybór trenera w ramach projektu ,,Animator-Moje Boisko ORLIK 2012"" na "Zarządzenie Nr 25/2011 w sprawie powołania komisji konkursowej mającej na celu wybór trenera w ramach projektu ,,Animator-Moje Boisko ORLIK 2012""
2014-04-16 10:19:40 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 26/2011 w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 111/2007 z dnia 7 listopada 2007 w sprawie regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Urządzie Gminy Walim" na "Zarządzenie Nr 26/2011 w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 111/2007 z dnia 7 listopada 2007 w sprawie regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Urządzie Gminy Walim"
2014-04-16 10:19:40 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 27/2011 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy" na "Zarządzenie Nr 27/2011 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy"
2014-04-16 10:19:40 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 28/2011 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży" na "Zarządzenie Nr 28/2011 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży"
2014-04-16 10:19:40 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 29/2011 w sprawie rozdysponowania środków finansowych na realizacje zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu" na "Zarządzenie Nr 29/2011 w sprawie rozdysponowania środków finansowych na realizacje zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu"
2014-04-16 10:19:40 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 30/2011 w sprawie stawek za najem lokali użytkowych i garaży będących w zasobach komunalnych Gminy Walim" na "Zarządzenie Nr 30/2011 w sprawie stawek za najem lokali użytkowych i garaży będących w zasobach komunalnych Gminy Walim"
2014-04-16 10:19:40 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 31/2011 w sprawie ustalenia procedur przeprowadzania kontroli finansowo-podatkowej w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków tr" na "Zarządzenie Nr 31/2011 w sprawie ustalenia procedur przeprowadzania kontroli finansowo-podatkowej w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków tr"
2014-04-16 10:19:40 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 32/2011 w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej składników majątku ruchomego w Urzędzie Gminy w Walimiu oraz regulaminu jej działania" na "Zarządzenie Nr 32/2011 w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej składników majątku ruchomego w Urzędzie Gminy w Walimiu oraz regulaminu jej działania"
2014-04-16 10:19:40 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 33/2011 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości do II przetargu i rokowań " na "Zarządzenie Nr 33/2011 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości do II przetargu i rokowań "
2014-04-16 10:19:40 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 34/2011 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Walim" na "Zarządzenie Nr 34/2011 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Walim"
2014-04-16 10:19:40 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 35/2011 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Walim" na "Zarządzenie Nr 35/2011 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Walim"
2014-04-16 10:19:40 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie " Zarządzenie Nr 36/2011 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży" na " Zarządzenie Nr 36/2011 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży"
2014-04-16 10:19:40 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 37/2011 w sprawie wskazania systemu wykonania czynności kancelaryjnych" na "Zarządzenie Nr 37/2011 w sprawie wskazania systemu wykonania czynności kancelaryjnych"
2014-04-16 10:19:40 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 38/2011 w sprawie wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych" na "Zarządzenie Nr 38/2011 w sprawie wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych"
2014-04-16 10:19:40 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 39/2011 w sprawie określenia rodzajów przesyłek wpływających nie otwieranych przez punkt kancelaryjny" na "Zarządzenie Nr 39/2011 w sprawie określenia rodzajów przesyłek wpływających nie otwieranych przez punkt kancelaryjny"
2014-04-16 10:19:40 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie " Zarządzenie Nr 40/2011 w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2011 r" na " Zarządzenie Nr 40/2011 w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2011 r"
2014-04-16 10:19:40 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 41/2011 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży" na "Zarządzenie Nr 41/2011 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży"
2014-04-16 10:19:40 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 42/2011 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gminnych na okres 6 lat na rzecz pani Marty Rajca" na "Zarządzenie Nr 42/2011 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gminnych na okres 6 lat na rzecz pani Marty Rajca"
2014-04-16 10:19:40 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 43/2011 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gminnych na okres 3 lat" na "Zarządzenie Nr 43/2011 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gminnych na okres 3 lat"
2014-04-16 10:19:40 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 44/2011 w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia Nr 179/2008 z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie regulaminu Pracy Urzędu Gminy w Walimiu" na "Zarządzenie Nr 44/2011 w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia Nr 179/2008 z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie regulaminu Pracy Urzędu Gminy w Walimiu"
2014-04-16 10:19:40 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie " Zarządzenie Nr 45/2011 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Walim" na " Zarządzenie Nr 45/2011 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Walim"
2014-04-16 10:19:40 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie " Zarządzenie Nr 46/2011 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnej przeznaczonej do sprzedaży" na " Zarządzenie Nr 46/2011 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnej przeznaczonej do sprzedaży"
2014-04-16 10:19:40 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie " Zarządzenie Nr 47/2011 w sprawie przeznaczenia do oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiącej własność gminy Walim" na " Zarządzenie Nr 47/2011 w sprawie przeznaczenia do oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiącej własność gminy Walim"
2014-04-16 10:19:40 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 48/2011w sprawie : ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnej przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste" na "Zarządzenie Nr 48/2011w sprawie : ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnej przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste"
2014-04-16 10:19:40 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "zarządzenie Nr 49/2011 w sprawie dokumentacji zasad rachunkowości" na "zarządzenie Nr 49/2011 w sprawie dokumentacji zasad rachunkowości"
2014-04-16 10:19:40 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 50/2011 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własnoiść Gminy Walim" na "Zarządzenie Nr 50/2011 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własnoiść Gminy Walim"
2014-04-16 10:19:40 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 51/2011 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomosci gminnych przeznaczonych do sprzedaży" na "Zarządzenie Nr 51/2011 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomosci gminnych przeznaczonych do sprzedaży"
2014-04-16 10:19:40 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 52/2011 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Walim" na "Zarządzenie Nr 52/2011 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Walim"
2014-04-16 10:19:40 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 53/2011 w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2011 r" na "Zarządzenie Nr 53/2011 w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2011 r"
2014-04-16 10:19:40 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 54/2011 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnej przeznaczonej do sprzedaży." na "Zarządzenie Nr 54/2011 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnej przeznaczonej do sprzedaży."
2014-04-16 10:19:40 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 55/2011w sprawie wyznaczenia pracownika do przeprowadzenia trzech rozpraw administracyjnych w sprawie ustalenia jednorazowej opłaty planistycznej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem Miejscowego Planu Zagospodarow" na "Zarządzenie Nr 55/2011w sprawie wyznaczenia pracownika do przeprowadzenia trzech rozpraw administracyjnych w sprawie ustalenia jednorazowej opłaty planistycznej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z
2014-04-16 10:19:40 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr56/2011w sprawie zmiany załącznika do zarządzenia w sprawie zasad zakupu, przydziału, użytkowania i korzystania z telefonów komórkowych do celów służbowych. " na "Zarządzenie Nr56/2011w sprawie zmiany załącznika do zarządzenia w sprawie zasad zakupu, przydziału, użytkowania i korzystania z telefonów komórkowych do celów służbowych. "
2014-04-16 10:19:40 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr57/2011 w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2011 r." na "Zarządzenie Nr57/2011 w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2011 r."
2014-04-16 10:19:41 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 58/2011 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego zadania pn: ”Odbudowa drogi gminnej dz. 421, 473, 483, 480/7 w Walimiu” " na "Zarządzenie Nr 58/2011 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego zadania pn: ”Odbudowa drogi gminnej dz. 421, 473, 483, 480/7 w Walimiu” "
2014-04-16 10:19:41 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 59/2011w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Walim." na "Zarządzenie Nr 59/2011w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Walim."
2014-04-16 10:19:41 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 60/2011 w sprawie przyjęcia do użytku służbowego cennika na sprzedaż drewna z lasów i terenów zieleni Gminy Walim" na "Zarządzenie Nr 60/2011 w sprawie przyjęcia do użytku służbowego cennika na sprzedaż drewna z lasów i terenów zieleni Gminy Walim"
2014-04-16 10:19:41 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 61/2011 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Walim" na "Zarządzenie Nr 61/2011 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Walim"
2014-04-16 10:19:41 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 62/2011 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży" na "Zarządzenie Nr 62/2011 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży"
2014-04-16 10:19:41 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 63/2011 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości do II przetargu" na "Zarządzenie Nr 63/2011 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości do II przetargu"
2014-04-16 10:19:41 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 64/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej " na "Zarządzenie Nr 64/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej "
2014-04-16 10:19:41 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 65/2011 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży" na "Zarządzenie Nr 65/2011 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży"
2014-04-16 10:19:41 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 66/2011 w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2011 r. " na "Zarządzenie Nr 66/2011 w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2011 r. "
2014-04-16 10:19:41 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 67/2011 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Walim." na "Zarządzenie Nr 67/2011 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Walim."
2014-04-16 10:19:41 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 68/2011 w sprawie: przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Walim." na "Zarządzenie Nr 68/2011 w sprawie: przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Walim."
2014-04-16 10:19:42 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 69/2011 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego" na "Zarządzenie Nr 69/2011 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego"
2014-04-16 10:19:42 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 70/2011 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Walim" na "Zarządzenie Nr 70/2011 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Walim"
2014-04-16 10:19:42 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 71/2011 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży" na "Zarządzenie Nr 71/2011 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży"
2014-04-16 10:19:42 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 72/2011w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy" na "Zarządzenie Nr 72/2011w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy"
2014-04-16 10:19:42 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 73/2011w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Walim za pierwsze półrocze 2011 roku" na "Zarządzenie Nr 73/2011w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Walim za pierwsze półrocze 2011 roku"
2014-04-16 10:19:42 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 74/2011w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży" na "Zarządzenie Nr 74/2011w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży"
2014-04-16 10:19:42 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 76/2011w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2011 r." na "Zarządzenie Nr 76/2011w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2011 r."
2014-04-16 10:19:42 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 77/2011w sprawie opracowania projektu budżetu Gminy Walim na 2012 rok." na "Zarządzenie Nr 77/2011w sprawie opracowania projektu budżetu Gminy Walim na 2012 rok."
2014-04-16 10:19:42 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 78/2011w sprawie w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego zadania pn: ”Budowa centrum wsi wraz z infrastrukturą techniczną"." na "Zarządzenie Nr 78/2011w sprawie w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego zadania pn: ”Budowa centrum wsi wraz z infrastrukturą techniczną"."
2014-04-16 10:19:42 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 79/2011w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku." na "Zarządzenie Nr 79/2011w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 rok
2014-04-16 10:19:42 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 80/2011w sprawie zmiany Zarządzenia 79/2011 Wójta Gminy Walim z dnia 19 września 2011r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospol" na "Zarządzenie Nr 80/2011w sprawie zmiany Zarządzenia 79/2011 Wójta Gminy Walim z dnia 19 września 2011r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypo
2014-04-16 10:19:42 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 81/2011w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Walim." na "Zarządzenie Nr 81/2011w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Walim."
2014-04-16 10:19:42 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 82/2011w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży." na "Zarządzenie Nr 82/2011w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży."
2014-04-16 10:19:42 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 83/2011w sprawie zmiany Zarządzenia 79/2011 Wójta Gminy Walim z dnia 19 września 2011r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospoli" na "Zarządzenie Nr 83/2011w sprawie zmiany Zarządzenia 79/2011 Wójta Gminy Walim z dnia 19 września 2011r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypos
2014-04-16 10:19:42 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 84/2011w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości do II przetargu" na "Zarządzenie Nr 84/2011w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości do II przetargu"
2014-04-16 10:19:42 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 85/2011w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości do rokowań" na "Zarządzenie Nr 85/2011w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości do rokowań"
2014-04-16 10:19:42 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 87/2011w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości do II przetargu" na "Zarządzenie Nr 87/2011w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości do II przetargu"
2014-04-16 10:19:42 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 88/2011w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 211/2008 Wójta Gminy Walim z 14 października 2008r" na "Zarządzenie Nr 88/2011w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 211/2008 Wójta Gminy Walim z 14 października 2008r"
2014-04-16 10:19:42 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 89/2011w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży." na "Zarządzenie Nr 89/2011w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży."
2014-04-16 10:19:42 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 90/2011 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości do II przetargu" na "Zarządzenie Nr 90/2011 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości do II przetargu"
2014-04-16 10:19:42 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 91/2011 w sprawie wyborów uzupełniających na sołtysa wsi Rzeczka" na "Zarządzenie Nr 91/2011 w sprawie wyborów uzupełniających na sołtysa wsi Rzeczka"
2014-04-16 10:19:43 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 86/2011w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2011 r." na "Zarządzenie Nr 86/2011w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2011 r."
2014-04-16 10:19:43 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 92/2011 zmian budżetu Gminy Walim na 2011 r. " na "Zarządzenie Nr 92/2011 zmian budżetu Gminy Walim na 2011 r. "
2014-04-16 10:19:43 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 93/2011 w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Walimiu" na "Zarządzenie Nr 93/2011 w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Walimiu"
2014-04-16 10:19:43 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 94/2011 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania kontroli gruntów wydzierżawionych stanowiących własność gminy Walim" na "Zarządzenie Nr 94/2011 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania kontroli gruntów wydzierżawionych stanowiących własność gminy Walim"
2014-04-16 10:19:43 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 95/2011 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego zadań pn: ”Odbudowa drogi ul. Boczna dz. nr 324/1, 323/5, 253, 252/11 w Walimiu - ulewne deszcze i powódź 2010 r.”, "Odbudowa drogi gminnej nr 126 w Glinnie - ulewne d" na "Zarządzenie Nr 95/2011 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego zadań pn: ”Odbudowa drogi ul. Boczna dz. nr 324/1, 323/5, 253, 252/11 w Walimiu - ulewne deszcze i powódź 2010 r.”, "Odbudowa
2014-04-16 10:19:43 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 96/2011 w sprawie projektu budżetu Gminy Walim na 2012 rok. " na "Zarządzenie Nr 96/2011 w sprawie projektu budżetu Gminy Walim na 2012 rok. "
2014-04-16 10:19:43 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 97/2011 w sprawie wysokości stawek czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej za najem lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Walim" na "Zarządzenie Nr 97/2011 w sprawie wysokości stawek czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej za najem lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Walim"
2014-04-16 10:19:43 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 98/2011 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gminnych" na "Zarządzenie Nr 98/2011 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gminnych"
2014-04-16 10:19:43 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 99/2011 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gminnych na okres do 3 lat na rzecz dotychczasowych dzierżawców" na "Zarządzenie Nr 99/2011 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gminnych na okres do 3 lat na rzecz dotychczasowych dzierżawców"
2014-04-16 10:19:43 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 100/2011 w sprawie przeprowadzenia kontroli finansowo- podatkowej " na "Zarządzenie Nr 100/2011 w sprawie przeprowadzenia kontroli finansowo- podatkowej "
2014-04-16 10:19:43 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 101/2011 w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego" na "Zarządzenie Nr 101/2011 w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego"
2014-04-16 10:19:44 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 102/2011 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego zadania pn: „Odbudowa drogi gminnej nr 250 w Jugowicach”." na "Zarządzenie Nr 102/2011 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego zadania pn: „Odbudowa drogi gminnej nr 250 w Jugowicach”."
2014-04-16 10:19:44 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 103/2011 w sprawie: wycofania ze sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego przy ulicy Głównej 19-20/3 w Zagórzu Śląskim" na "Zarządzenie Nr 103/2011 w sprawie: wycofania ze sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego przy ulicy Głównej 19-20/3 w Zagórzu Śląskim"
2014-04-16 10:19:44 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 104/2011 w sprawie : ustalenia wysokości stawki czynszu miesięcznego do II przetargu" na "Zarządzenie Nr 104/2011 w sprawie : ustalenia wysokości stawki czynszu miesięcznego do II przetargu"
2014-04-16 10:19:44 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 105/2011 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego zadań pn: "Odbudowa drogi gminnej dz. nr 98, 93/17, 206/4 w Dziećmorowicach”, "Michałkowa I - droga dojazdowa do gruntów rolnych działka nr 209”" na "Zarządzenie Nr 105/2011 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego zadań pn: "Odbudowa drogi gminnej dz. nr 98, 93/17, 206/4 w Dziećmorowicach”, "Michałkowa I - droga dojazdowa do gruntów rolnych działka nr 209”"
2014-04-16 10:19:44 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 106/2011 w sprawie: przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Walim" na "Zarządzenie Nr 106/2011 w sprawie: przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Walim"
2014-04-16 10:19:44 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 107/2011 w sprawie : ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży" na "Zarządzenie Nr 107/2011 w sprawie : ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży"
2014-04-16 10:19:44 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 108/2011 w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2011 r" na "Zarządzenie Nr 108/2011 w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2011 r"
2014-04-16 10:19:44 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 109/2011w sprawie uporządkowania gospodarki materiałowo-technicznej sprzętu OC i przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu w magazynie obrony cywilnej w Urzędzie Gminy w Walimiu" na "Zarządzenie Nr 109/2011w sprawie uporządkowania gospodarki materiałowo-technicznej sprzętu OC i przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu w magazynie obrony cywilnej w Urzędzie Gminy w Walimiu"
2014-04-16 10:19:44 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 110/2011w sprawie ustalenia wysokości czynszu za dzierżawę nieruchomości zabudowanej położonej w Zagórzu Śląskim, oznaczonej numerem działki 89 o powierzchni 0,6217 ha" na "Zarządzenie Nr 110/2011w sprawie ustalenia wysokości czynszu za dzierżawę nieruchomości zabudowanej położonej w Zagórzu Śląskim, oznaczonej numerem działki 89 o powierzchni 0,6217 ha"
2014-04-16 10:19:44 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 111/2011 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy" na "Zarządzenie Nr 111/2011 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy"
2014-04-16 10:19:44 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 112/2011 w sprawie wprowadzenia jednolitych zasad udostępniania informacji publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej" na "Zarządzenie Nr 112/2011 w sprawie wprowadzenia jednolitych zasad udostępniania informacji publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej"
2014-04-16 10:19:44 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 113/2011w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 98/2011 Wójta Gminy Walim z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gminnych." na "Zarządzenie Nr 113/2011w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 98/2011 Wójta Gminy Walim z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gminnych."
2014-04-16 10:19:44 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 114/2011 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji" na "Zarządzenie Nr 114/2011 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji"
2014-04-16 10:19:44 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 115/2011 w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2011 r. " na "Zarządzenie Nr 115/2011 w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2011 r. "
2014-04-16 10:19:44 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 116/2012 w sprawie: przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Walim" na "Zarządzenie Nr 116/2012 w sprawie: przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Walim"
2014-04-16 10:19:44 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 117/2012 w sprawie: przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Walim" na "Zarządzenie Nr 117/2012 w sprawie: przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Walim"
2014-04-16 10:19:44 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 118/2012 w sprawie powołania Zespołu ds. monitoringu Strategii Rozwoju Gminy Walim na lata 2012-2020 " na "Zarządzenie Nr 118/2012 w sprawie powołania Zespołu ds. monitoringu Strategii Rozwoju Gminy Walim na lata 2012-2020 "
2014-04-16 10:19:44 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 119/2012 w sprawie powołania Zespołu ds. zarządzania zmianą gospodarczą dla celów Strategii Rozwoju Gminy Walim na lata 2012-2020" na "Zarządzenie Nr 119/2012 w sprawie powołania Zespołu ds. zarządzania zmianą gospodarczą dla celów Strategii Rozwoju Gminy Walim na lata 2012-2020"
2014-04-16 10:19:44 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 120/2012 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży" na "Zarządzenie Nr 120/2012 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży"
2014-04-16 10:19:44 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 121/2012 w sprawie planu finansowego Gminy Walim na 2012 rok" na "Zarządzenie Nr 121/2012 w sprawie planu finansowego Gminy Walim na 2012 rok"
2014-04-16 10:19:44 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 122/2012 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2012 rok" na "Zarządzenie Nr 122/2012 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2012 rok"
2014-04-16 10:19:44 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 123/2012 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy i oddania w najem" na "Zarządzenie Nr 123/2012 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy i oddania w najem"
2014-04-16 10:19:44 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 124/2012 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2012 roku." na "Zarządzenie Nr 124/2012 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2012 roku."
2014-04-16 10:19:44 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 125/2012 w sprawie w sprawie: wycofania ze sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego przy ulicy 3- go Maja 10/4 w Walimiu " na "Zarządzenie Nr 125/2012 w sprawie w sprawie: wycofania ze sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego przy ulicy 3- go Maja 10/4 w Walimiu "
2014-04-16 10:19:44 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 126/2012 w sprawie powołania komisji konkursowej mającej na celu wybór trenera w ramach projektu ,,Animator- Moje Boisko ORLIK 2012"" na "Zarządzenie Nr 126/2012 w sprawie powołania komisji konkursowej mającej na celu wybór trenera w ramach projektu ,,Animator- Moje Boisko ORLIK 2012""
2014-04-16 10:19:44 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 127/2012 w sprawie stawek czynszu za najem lokali użytkowych i garaży będących w zasobach komunalnych Gminy Walim" na "Zarządzenie Nr 127/2012 w sprawie stawek czynszu za najem lokali użytkowych i garaży będących w zasobach komunalnych Gminy Walim"
2014-04-16 10:19:44 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 128/2012 w sprawie wprowadzenia instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla Urzędu Gminy" na "Zarządzenie Nr 128/2012 w sprawie wprowadzenia instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla Urzędu Gminy"
2014-04-16 10:19:45 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 129/2012 w sprawie przygotowania i zapewnienia działania gminnego systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach ( SWO) oraz systemu wykrywania i alarmowania (SWA) na terenie gminy Walim" na "Zarządzenie Nr 129/2012 w sprawie przygotowania i zapewnienia działania gminnego systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach ( SWO) oraz systemu wykrywania i alarmowania (SWA) na terenie gminy Walim"
2014-04-16 10:19:45 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 130/2012 w sprawie:ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Walim na 2012r" na "Zarządzenie Nr 130/2012 w sprawie:ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Walim na 2012r"
2014-04-16 10:19:45 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 131/2012 w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych" na "Zarządzenie Nr 131/2012 w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych"
2014-04-16 10:19:45 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 132/2012 w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2012 r." na "Zarządzenie Nr 132/2012 w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2012 r."
2014-04-16 10:19:45 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 133/2012 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Polskich Noblistów w Walimiu" na "Zarządzenie Nr 133/2012 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Polskich Noblistów w Walimiu"
2014-04-16 10:19:45 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 134/2012 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Walim" na "Zarządzenie Nr 134/2012 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Walim"
2014-04-16 10:19:45 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 135/2012 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Walim w 2012 r" na "Zarządzenie Nr 135/2012 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Walim w 2012 r"
2014-04-16 10:19:45 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 136/2012 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży." na "Zarządzenie Nr 136/2012 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży."
2014-04-16 10:19:45 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 137/2012 w sprawie udzielania zamówień publicznych o wartości do 14000 euro" na "Zarządzenie Nr 137/2012 w sprawie udzielania zamówień publicznych o wartości do 14000 euro"
2014-04-16 10:19:45 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 138/2012 w sprawie ustalenia wysokości czynszu za dzierżawę nieruchomości położonej w Zagórzu Śląskim oznaczonej numerami działek 87/2 i 91/74" na "Zarządzenie Nr 138/2012 w sprawie ustalenia wysokości czynszu za dzierżawę nieruchomości położonej w Zagórzu Śląskim oznaczonej numerami działek 87/2 i 91/74"
2014-04-16 10:19:45 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 139/2012 w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Walim za rok 2011 " na "Zarządzenie Nr 139/2012 w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Walim za rok 2011 "
2014-04-16 10:19:45 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 141/2012 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Polskich Noblistów w Walimiu" na "Zarządzenie Nr 141/2012 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Polskich Noblistów w Walimiu"
2014-04-16 10:19:45 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 142/2012 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy i oddania w najem" na "Zarządzenie Nr 142/2012 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy i oddania w najem"
2014-04-16 10:19:45 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 143/2012 w sprawie unieważnienia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Polskich Noblistów w Walimiu" na "Zarządzenie Nr 143/2012 w sprawie unieważnienia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Polskich Noblistów w Walimiu"
2014-04-16 10:19:45 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 144/2012 w sprawie w sprawie ogłoszenia ponownego konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im.Polskich Noblistów w Walimiu" na "Zarządzenie Nr 144/2012 w sprawie w sprawie ogłoszenia ponownego konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im.Polskich Noblistów w Walimiu"
2014-04-16 10:19:45 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 145/2012 w sprawie w sprawie upoważnienie do pracy na stanowisku związanym z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone”" na "Zarządzenie Nr 145/2012 w sprawie w sprawie upoważnienie do pracy na stanowisku związanym z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone”"
2014-04-16 10:19:46 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 146/2012 w sprawie w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Walimiu" na "Zarządzenie Nr 146/2012 w sprawie w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Walimiu"
2014-04-16 10:19:46 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 140/2012 w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2012 r" na "Zarządzenie Nr 140/2012 w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2012 r"
2014-04-16 10:19:46 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 147/2012 w sprawie powolania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Polskich Noblistow w Walimiu " na "Zarządzenie Nr 147/2012 w sprawie powolania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Polskich Noblistow w Walimiu "
2014-04-16 10:19:46 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 148/2012 w sprawie zmiany składu osobowego komisji konkursowej powołanej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Polskich Noblistów w Walimiu " na "Zarządzenie Nr 148/2012 w sprawie zmiany składu osobowego komisji konkursowej powołanej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Polskich Noblistów w Walimiu "
2014-04-16 10:19:46 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 149/2012 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im.Polskich Noblistów w Walimiu" na "Zarządzenie Nr 149/2012 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im.Polskich Noblistów w Walimiu"
2014-04-16 10:19:46 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 150/2012 w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2012 r. " na "Zarządzenie Nr 150/2012 w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2012 r. "
2014-04-16 10:19:46 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 151/2012 w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej " na "Zarządzenie Nr 151/2012 w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej "
2014-04-16 10:19:46 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 152/2012 w sprawie: przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Walim " na "Zarządzenie Nr 152/2012 w sprawie: przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Walim "
2014-04-16 10:19:46 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 153/2012 w sprawie : ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży" na "Zarządzenie Nr 153/2012 w sprawie : ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży"
2014-04-16 10:19:46 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 154/2012 w sprawie: przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Walim" na "Zarządzenie Nr 154/2012 w sprawie: przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Walim"
2014-04-16 10:19:46 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 155/2012 w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 154/2012 Wójta Gminy Walim z dnia 24 maja 2012 roku w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Walim" na "Zarządzenie Nr 155/2012 w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 154/2012 Wójta Gminy Walim z dnia 24 maja 2012 roku w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Walim"
2014-04-16 10:19:46 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 156/2012 w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2012 r. " na "Zarządzenie Nr 156/2012 w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2012 r. "
2014-04-16 10:19:46 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 157/2012 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Walim" na "Zarządzenie Nr 157/2012 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Walim"
2014-04-16 10:19:46 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 158/2012 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości do II przetargu" na "Zarządzenie Nr 158/2012 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości do II przetargu"
2014-04-16 10:19:46 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 159/2012 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli prowadzenia postępowań administracyjnych w sprawach meldunkowych w roku 2011 i 2012" na "Zarządzenie Nr 159/2012 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli prowadzenia postępowań administracyjnych w sprawach meldunkowych w roku 2011 i 2012"
2014-04-16 10:19:46 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 160/2012 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli prowadzenia postępowań administracyjnych w sprawach meldunkowych w roku 2011 i 2012" na "Zarządzenie Nr 160/2012 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli prowadzenia postępowań administracyjnych w sprawach meldunkowych w roku 2011 i 2012"
2014-04-16 10:19:46 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 161/2012 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej działki do II przetargu" na "Zarządzenie Nr 161/2012 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej działki do II przetargu"
2014-04-16 10:19:46 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 162/2012 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Walim" na "Zarządzenie Nr 162/2012 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Walim"
2014-04-16 10:19:46 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 163/2012 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Walim" na "Zarządzenie Nr 163/2012 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Walim"
2014-04-16 10:19:46 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 164/2012w sprawie funkcjonowania kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych Gminy Walim" na "Zarządzenie Nr 164/2012w sprawie funkcjonowania kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych Gminy Walim"
2014-04-16 10:19:47 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 165/2012 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnej przeznaczonej do sprzedaży" na "Zarządzenie Nr 165/2012 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnej przeznaczonej do sprzedaży"
2014-04-16 10:19:47 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 166/2012 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy i oddania w najem" na "Zarządzenie Nr 166/2012 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy i oddania w najem"
2014-04-16 10:19:47 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 167/2012 w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2012 r. " na "Zarządzenie Nr 167/2012 w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2012 r. "
2014-04-16 10:19:47 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 168/2012 w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów" na "Zarządzenie Nr 168/2012 w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów"
2014-04-16 10:19:47 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 169/2012 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego zadań pn: „Odbudowa drogi gminnej dz. nr 122 w Rzeczce I etap 0+000 do 0+220” oraz "Odbudowa drogi gminnej dz. nr 120 w Olszyńcu 0+000 do 0+200"." na "Zarządzenie Nr 169/2012 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego zadań pn: „Odbudowa drogi gminnej dz. nr 122 w Rzeczce I etap 0+000 do 0+220” oraz "Odbudowa drogi gminnej dz. nr 120 w Olszyńcu 0+000 do 0+200".
2014-04-16 10:19:47 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 170/2012 w sprawie umożliwienia osobom będącym w trudnej sytuacji materialnej spłaty zadłużenia za lokale gminne w formie odpracowania należności dla Gminy Walim" na "Zarządzenie Nr 170/2012 w sprawie umożliwienia osobom będącym w trudnej sytuacji materialnej spłaty zadłużenia za lokale gminne w formie odpracowania należności dla Gminy Walim"
2014-04-16 10:19:47 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 171/2012 w sprawie odwołania Zastępcy Wójta Gminy Walim Pana Krzysztofa Łuczaka" na "Zarządzenie Nr 171/2012 w sprawie odwołania Zastępcy Wójta Gminy Walim Pana Krzysztofa Łuczaka"
2014-04-16 10:19:47 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 172/2012 w sprawie powierzenia przez Wójta Gminy Walim określonych spraw gminy do prowadzenia w swoim imieniu Sekretarzowi Gminy" na "Zarządzenie Nr 172/2012 w sprawie powierzenia przez Wójta Gminy Walim określonych spraw gminy do prowadzenia w swoim imieniu Sekretarzowi Gminy"
2014-04-16 10:19:47 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 173/2012 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego zadania pn: „Odbudowa drogi gminnej dz. nr 415,370, 751 w Walimiu 0+000 do 0+080”" na "Zarządzenie Nr 173/2012 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego zadania pn: „Odbudowa drogi gminnej dz. nr 415,370, 751 w Walimiu 0+000 do 0+080”"
2014-04-16 10:19:47 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 174/2012 w sprawie wyborów uzupełniających sołtysa wsi Zagórze Śląskie" na "Zarządzenie Nr 174/2012 w sprawie wyborów uzupełniających sołtysa wsi Zagórze Śląskie"
2014-04-16 10:19:47 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 175/2012 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr101/2011 Wójta Gminy Walim z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie powołania i składu Zespołu interdyscyplinarnego" na "Zarządzenie Nr 175/2012 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr101/2011 Wójta Gminy Walim z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie powołania i składu Zespołu interdyscyplinarnego"
2014-04-16 10:19:47 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 176/2012 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół im. Polskich Noblistów w Walimiu" na "Zarządzenie Nr 176/2012 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół im. Polskich Noblistów w Walimiu"
2014-04-16 10:19:47 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 177/2012 w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania w przypadku nieobecności dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Jugowicach" na "Zarządzenie Nr 177/2012 w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania w przypadku nieobecności dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Jugowicach"
2014-04-16 10:19:47 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 178/2012 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy uczniom objętym Rządowym programem pomocy uczniom w 2012 r.-"Wyprawka szkolna"" na "Zarządzenie Nr 178/2012 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy uczniom objętym Rządowym programem pomocy uczniom w 2012 r.-"Wyprawka szkolna""
2014-04-16 10:19:47 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 179/2012 w sprawie : ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży" na "Zarządzenie Nr 179/2012 w sprawie : ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży"
2014-04-16 10:19:47 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 180/2012w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości do rokowań" na "Zarządzenie Nr 180/2012w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości do rokowań"
2014-04-16 10:19:48 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 181/2012 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Walim" na "Zarządzenie Nr 181/2012 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Walim"
2014-04-16 10:19:48 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 182/2012 w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2012 r" na "Zarządzenie Nr 182/2012 w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2012 r"
2014-04-16 10:19:48 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 184/2012 w sprawie wprowadzenia zmian do wieloletniej prognozy finansowej" na "Zarządzenie Nr 184/2012 w sprawie wprowadzenia zmian do wieloletniej prognozy finansowej"
2014-04-16 10:19:48 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 185/2012 w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Walim za pierwsze półrocze 2012 roku" na "Zarządzenie Nr 185/2012 w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Walim za pierwsze półrocze 2012 roku"
2014-04-16 10:19:48 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 186/2012 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży" na "Zarządzenie Nr 186/2012 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży"
2014-04-16 10:19:48 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 187/2012 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży" na "Zarządzenie Nr 187/2012 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży"
2014-04-16 10:19:48 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 188/2012 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży" na "Zarządzenie Nr 188/2012 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży"
2014-04-16 10:19:48 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 189/2012 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży" na "Zarządzenie Nr 189/2012 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży"
2014-04-16 10:19:48 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 190/2012 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego zadania pn: „Odbudowa drogi gminnej dz. nr 81nw Jugowicach 0+000 do 0+180”" na "Zarządzenie Nr 190/2012 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego zadania pn: „Odbudowa drogi gminnej dz. nr 81nw Jugowicach 0+000 do 0+180”"
2014-04-16 10:19:48 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 191/2012 w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2012 r" na "Zarządzenie Nr 191/2012 w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2012 r"
2014-04-16 10:19:48 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 192/2012 w sprawie opracowania projektu budżetu Gminy Walim na 2013 rok." na "Zarządzenie Nr 192/2012 w sprawie opracowania projektu budżetu Gminy Walim na 2013 rok."
2014-04-16 10:19:48 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 193/2012 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego zadania pn. „Ścieżka edukacyjna – W Centrum Natury 2000”" na "Zarządzenie Nr 193/2012 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego zadania pn. „Ścieżka edukacyjna – W Centrum Natury 2000”"
2014-04-16 10:19:48 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 194/2012 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Walim" na "Zarządzenie Nr 194/2012 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Walim"
2014-04-16 10:19:48 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 195/2012 w sprawie : ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży" na "Zarządzenie Nr 195/2012 w sprawie : ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży"
2014-04-16 10:19:48 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 196/2012 w sprawie usystematyzowania zasad i procedur składających się na kontrolę zarządczą w Urzędzie Gminy Walim" na "Zarządzenie Nr 196/2012 w sprawie usystematyzowania zasad i procedur składających się na kontrolę zarządczą w Urzędzie Gminy Walim"
2014-04-16 10:19:48 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 197/2012 w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2012 r. " na "Zarządzenie Nr 197/2012 w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2012 r. "
2014-04-16 10:19:48 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 198/2012 w sprawie zmiany załącznika do zarządzenia w sprawie zasad zakupu, przydziału, użytkowania i korzystania z telefonów komórkowych do celów służbowych" na "Zarządzenie Nr 198/2012 w sprawie zmiany załącznika do zarządzenia w sprawie zasad zakupu, przydziału, użytkowania i korzystania z telefonów komórkowych do celów służbowych"
2014-04-16 10:19:48 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 199/2012 w sprawie wyborów uzupełniających na sołtysa wsi Michałkowa " na "Zarządzenie Nr 199/2012 w sprawie wyborów uzupełniających na sołtysa wsi Michałkowa "
2014-04-16 10:19:48 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 200/2012 w sprawie zasad gospodarowania gruntami stanowiącym własność gminy przeznaczonymi do wydzierżawiania pod garaże" na "Zarządzenie Nr 200/2012 w sprawie zasad gospodarowania gruntami stanowiącym własność gminy przeznaczonymi do wydzierżawiania pod garaże"
2014-04-16 10:19:49 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 201/2012w sprawie : ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży" na "Zarządzenie Nr 201/2012w sprawie : ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży"
2014-04-16 10:19:49 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 202/2012 w sprawie : ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy" na "Zarządzenie Nr 202/2012 w sprawie : ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy"
2014-04-16 10:19:49 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 203/2012 w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2012 r." na "Zarządzenie Nr 203/2012 w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2012 r."
2014-04-16 10:19:49 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 204/2012 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Walim" na "Zarządzenie Nr 204/2012 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Walim"
2014-04-16 10:19:49 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 205/2012 w sprawie ustalenia wysokości czynszu za dzierżawę działek położonych w Zagórzu Śląskim" na "Zarządzenie Nr 205/2012 w sprawie ustalenia wysokości czynszu za dzierżawę działek położonych w Zagórzu Śląskim"
2014-04-16 10:19:49 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 206/2012 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy" na "Zarządzenie Nr 206/2012 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy"
2014-04-16 10:19:49 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 207/2012 w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Walim" na "Zarządzenie Nr 207/2012 w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Walim"
2014-04-16 10:19:49 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 208/2012 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego " na "Zarządzenie Nr 208/2012 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego "
2014-04-16 10:19:49 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 209/2012 w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia Nr 179/2008 z dnia 20 maja 2008 r w sprawie Regulaminu Pracy Urzędu Gminy w Walimiu" na "Zarządzenie Nr 209/2012 w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia Nr 179/2008 z dnia 20 maja 2008 r w sprawie Regulaminu Pracy Urzędu Gminy w Walimiu"
2014-04-16 10:19:49 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 210/2012 w sprawie projektu budżetu Gminy Walim na 2013 rok. " na "Zarządzenie Nr 210/2012 w sprawie projektu budżetu Gminy Walim na 2013 rok. "
2014-04-16 10:19:49 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 211/2012 w sprawie: zatwierdzenia instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” oraz zakresu i warunków stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochrony w Urzędzi" na "Zarządzenie Nr 211/2012 w sprawie: zatwierdzenia instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” oraz zakresu i warunków stosowania środków bezpieczeńst
2014-04-16 10:19:49 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 212/2012 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gminnych na okres do 3 lat." na "Zarządzenie Nr 212/2012 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gminnych na okres do 3 lat."
2014-04-16 10:19:49 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 213/2012 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gminnych na rzecz dotychczasowych dzierżawców na okres do 3 lat" na "Zarządzenie Nr 213/2012 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gminnych na rzecz dotychczasowych dzierżawców na okres do 3 lat"
2014-04-16 10:19:49 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 214/2012 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży" na "Zarządzenie Nr 214/2012 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży"
2014-04-16 10:19:50 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 215/2012 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy" na "Zarządzenie Nr 215/2012 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy"
2014-04-16 10:19:50 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 216/2012 w sprawie powołania zespołu ds. opracowania i koordynacji Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Gminy Walim na lata 2012-2015" na "Zarządzenie Nr 216/2012 w sprawie powołania zespołu ds. opracowania i koordynacji Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Gminy Walim na lata 2012-2015"
2014-04-16 10:19:50 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 217/2012w sprawie uporządkowania gospodarki materiałowo-technicznej sprzętu OC i przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu w magazynie obrony cywilnej w Urzędzie Gminy w Walimiu" na "Zarządzenie Nr 217/2012w sprawie uporządkowania gospodarki materiałowo-technicznej sprzętu OC i przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu w magazynie obrony cywilnej w Urzędzie Gminy w Walimiu"
2014-04-16 10:19:50 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 218/2012 w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2012 r" na "Zarządzenie Nr 218/2012 w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2012 r"
2014-04-16 10:19:50 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 219/2012 w sprawie ustalenia wysokości czynszu dzierżawnego z tytułu dzierżawy nieruchomości położonej w Walimiu ul. 3-go Maja 26" na "Zarządzenie Nr 219/2012 w sprawie ustalenia wysokości czynszu dzierżawnego z tytułu dzierżawy nieruchomości położonej w Walimiu ul. 3-go Maja 26"
2014-04-16 10:19:50 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 220/2012 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy" na "Zarządzenie Nr 220/2012 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy"
2014-04-16 10:19:50 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 221/2012 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości gminnej na okres do 3 lat" na "Zarządzenie Nr 221/2012 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości gminnej na okres do 3 lat"
2014-04-16 10:19:50 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 222/2012 w sprawie przeglądu materiałów zawierających informacje niejawne w zakresie spełnienie ustawowych przesłanek ochrony, zmiany lub zniesienia klauzuli tajności" na "Zarządzenie Nr 222/2012 w sprawie przeglądu materiałów zawierających informacje niejawne w zakresie spełnienie ustawowych przesłanek ochrony, zmiany lub zniesienia klauzuli tajności"
2014-04-16 10:19:50 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 223/2012 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego zadania pn. Zabezpieczenie konstrukcji zabytkowych Zamku Grodno – mury zamku górnego dz. nr 89 obręb 10 Zagórze Śląskie" na "Zarządzenie Nr 223/2012 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego zadania pn. Zabezpieczenie konstrukcji zabytkowych Zamku Grodno – mury zamku górnego dz. nr 89 obręb 10 Zagórze Śląskie"
2014-04-16 10:19:50 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 224/2012 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości do drugiego przetargu" na "Zarządzenie Nr 224/2012 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości do drugiego przetargu"
2014-04-16 10:19:50 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 225/2012 w sprawie: przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Walim" na "Zarządzenie Nr 225/2012 w sprawie: przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Walim"
2014-04-16 10:19:51 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 226/2012 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2013 r" na "Zarządzenie Nr 226/2012 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2013 r"
2014-04-16 10:19:51 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 227/2012 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji" na "Zarządzenie Nr 227/2012 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji"
2014-04-16 10:19:51 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 228/2012 w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2012 r" na "Zarządzenie Nr 228/2012 w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2012 r"
2014-04-16 10:19:51 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 229/2012 w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej" na "Zarządzenie Nr 229/2012 w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej"
2014-04-16 10:19:51 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 230/2013 w sprawie planu finansowego Gminy Walim na rok 2013" na "Zarządzenie Nr 230/2013 w sprawie planu finansowego Gminy Walim na rok 2013"
2014-04-16 10:19:51 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 231/2013 w sprawie planu finansowego zadań z administracji rządowej na 2013 r" na "Zarządzenie Nr 231/2013 w sprawie planu finansowego zadań z administracji rządowej na 2013 r"
2014-04-16 10:19:51 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 232/2013 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli stanu ewidencji podatków i opłat lokalnych" na "Zarządzenie Nr 232/2013 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli stanu ewidencji podatków i opłat lokalnych"
2014-04-16 10:19:51 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 233/2013 w sprawie wprowadzenia zmian do regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Walim" na "Zarządzenie Nr 233/2013 w sprawie wprowadzenia zmian do regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Walim"
2014-04-16 10:19:51 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 234/2013 w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych" na "Zarządzenie Nr 234/2013 w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych"
2014-04-16 10:19:51 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 235/2013 w sprawie zniesienia klauzuli tajności „poufne” i „zastrzeżone” na dokumentach niejawnych wytworzonych w Urzędzie Gminy Walim " na "Zarządzenie Nr 235/2013 w sprawie zniesienia klauzuli tajności „poufne” i „zastrzeżone” na dokumentach niejawnych wytworzonych w Urzędzie Gminy Walim "
2014-04-16 10:19:51 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 236/2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży" na "Zarządzenie Nr 236/2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży"
2014-04-16 10:19:51 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 237/2013 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Walim w 2013 r." na "Zarządzenie Nr 237/2013 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Walim w 2013 r."
2014-04-16 10:19:51 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 238/2013 w sprawie: przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Walim" na "Zarządzenie Nr 238/2013 w sprawie: przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Walim"
2014-04-16 10:19:52 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 239/2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży." na "Zarządzenie Nr 239/2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży."
2014-04-16 10:19:52 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 240/2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży." na "Zarządzenie Nr 240/2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży."
2014-04-16 10:19:52 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 241/2013 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gminnych na okres do 3 lat" na "Zarządzenie Nr 241/2013 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gminnych na okres do 3 lat"
2014-04-16 10:19:52 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 242/2013 w sprawie: przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Walim" na "Zarządzenie Nr 242/2013 w sprawie: przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Walim"
2014-04-16 10:19:52 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 243/2013 w sprawie : ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy" na "Zarządzenie Nr 243/2013 w sprawie : ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy"
2014-04-16 10:19:52 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 244/2013 w sprawie powołania komisji konkursowej mającej na celu wybór trenera w ramach projektu ,,Animator-Moje Boisko ORLIK 2012" " na "Zarządzenie Nr 244/2013 w sprawie powołania komisji konkursowej mającej na celu wybór trenera w ramach projektu ,,Animator-Moje Boisko ORLIK 2012" "
2014-04-16 10:19:52 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 245/2013 w sprawie wyborów uzupełniających do rady sołeckiej wsi Michałkowa" na "Zarządzenie Nr 245/2013 w sprawie wyborów uzupełniających do rady sołeckiej wsi Michałkowa"
2014-04-16 10:19:52 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 246/2013 w sprawie : ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży" na "Zarządzenie Nr 246/2013 w sprawie : ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży"
2014-04-16 10:19:52 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 247/2013 w sprawie stawek czynszu za najem lokali użytkowych i garaży będących w zasobach komunalnych Gminy Walim" na "Zarządzenie Nr 247/2013 w sprawie stawek czynszu za najem lokali użytkowych i garaży będących w zasobach komunalnych Gminy Walim"
2014-04-16 10:19:52 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 248/2013 w sprawie:ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Walim na 2013r" na "Zarządzenie Nr 248/2013 w sprawie:ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Walim na 2013r"
2014-04-16 10:19:52 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 249/2013 w sprawie zamiany działki numer 378/1 stanowiącej własność Gminy Walim na działkę 377/18 stanowiąca własność Państwa Danuty i Tadeusza małż. Rodak" na "Zarządzenie Nr 249/2013 w sprawie zamiany działki numer 378/1 stanowiącej własność Gminy Walim na działkę 377/18 stanowiąca własność Państwa Danuty i Tadeusza małż. Rodak"
2014-04-16 10:19:52 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 250/2013 w sprawie powołania Zespołu Oceny Ryzyka Zawodowego" na "Zarządzenie Nr 250/2013 w sprawie powołania Zespołu Oceny Ryzyka Zawodowego"
2014-04-16 10:19:53 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 251/2013 w sprawie: przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Walim" na "Zarządzenie Nr 251/2013 w sprawie: przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Walim"
2014-04-16 10:19:53 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 252/2013 w sprawie : ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży" na "Zarządzenie Nr 252/2013 w sprawie : ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży"
2014-04-16 10:19:53 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 253/2013 w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2013 r." na "Zarządzenie Nr 253/2013 w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2013 r."
2014-04-16 10:19:53 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 254/2013 w sprawie powołania komisji do przeprowadzania kontroli realizacji umów na świadczenie usług w ramach transportu zbiorowego osób na terenie Gminy Walim " na "Zarządzenie Nr 254/2013 w sprawie powołania komisji do przeprowadzania kontroli realizacji umów na świadczenie usług w ramach transportu zbiorowego osób na terenie Gminy Walim "
2014-04-16 10:19:53 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 255/2013 w sprawie zmiany w składzie zespołu interdyscyplinarnego " na "Zarządzenie Nr 255/2013 w sprawie zmiany w składzie zespołu interdyscyplinarnego "
2014-04-16 10:19:53 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 256/2013 w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Walim za rok 2012" na "Zarządzenie Nr 256/2013 w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Walim za rok 2012"
2014-04-16 10:19:53 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 256/1/2013 w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2013 r. " na "Zarządzenie Nr 256/1/2013 w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2013 r. "
2014-04-16 10:19:53 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 257/2013 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą" na "Zarządzenie Nr 257/2013 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą"
2014-04-16 10:19:53 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 258/2013 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Walim" na "Zarządzenie Nr 258/2013 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Walim"
2014-04-16 10:19:53 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 259/2013 w sprawie : ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży" na "Zarządzenie Nr 259/2013 w sprawie : ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży"
2014-04-16 10:19:53 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 260/2013 w sprawie powołania Zespołu Konsultacyjnego w celu przeprowadzenia konsultacji o ustalenie nazwy obiektu fizjograficznego" na "Zarządzenie Nr 260/2013 w sprawie powołania Zespołu Konsultacyjnego w celu przeprowadzenia konsultacji o ustalenie nazwy obiektu fizjograficznego"
2014-04-16 10:19:53 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 261/2013 w sprawie opracowania planu obrony cywilnej dla Gminy Walim" na "Zarządzenie Nr 261/2013 w sprawie opracowania planu obrony cywilnej dla Gminy Walim"
2014-04-16 10:19:53 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 262/2013 w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2013 r. " na "Zarządzenie Nr 262/2013 w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2013 r. "
2014-04-16 10:19:54 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 263/2013 w sprawie oceny ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach pracy oraz sposobie informowania pracowników Urzędu Gminy Walim o ryzyku zawodowym" na "Zarządzenie Nr 263/2013 w sprawie oceny ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach pracy oraz sposobie informowania pracowników Urzędu Gminy Walim o ryzyku zawodowym"
2014-04-16 10:19:54 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 264/2013 w sprawie : ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży" na "Zarządzenie Nr 264/2013 w sprawie : ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży"
2014-04-16 10:19:54 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 265/2013 w sprawie: przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Walim." na "Zarządzenie Nr 265/2013 w sprawie: przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Walim."
2014-04-16 10:19:54 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 266/2013w sprawie: przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Walim" na "Zarządzenie Nr 266/2013w sprawie: przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Walim"
2014-04-16 10:19:54 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 267/2013 w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości do II przetargu." na "Zarządzenie Nr 267/2013 w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości do II przetargu."
2014-04-16 10:19:54 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 268/2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży." na "Zarządzenie Nr 268/2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży."
2014-04-16 10:19:54 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 269/2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży." na "Zarządzenie Nr 269/2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży."
2014-04-16 10:19:54 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 270/2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży." na "Zarządzenie Nr 270/2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży."
2014-04-16 10:19:54 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 271/2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży." na "Zarządzenie Nr 271/2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży."
2014-04-16 10:19:54 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 272/2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w najem i do dzierżawy." na "Zarządzenie Nr 272/2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w najem i do dzierżawy."
2014-04-16 10:19:54 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 273/2013 w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2013 r. " na "Zarządzenie Nr 273/2013 w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2013 r. "
2014-04-16 10:19:54 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 274/2013 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walim" na "Zarządzenie Nr 274/2013 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walim"
2014-04-16 10:19:55 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 275/2013 w sprawie powołania Komisji do ustalenia szkód i szacowania strat powstałych wskutek ulewnych deszczów, które wystąpiły na terenie Gminy Walim w dniach 9. – 10.06.2013 roku" na "Zarządzenie Nr 275/2013 w sprawie powołania Komisji do ustalenia szkód i szacowania strat powstałych wskutek ulewnych deszczów, które wystąpiły na terenie Gminy Walim w dniach 9. – 10.06.2013 roku"
2014-04-16 10:19:55 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 276/2013 w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2013 r." na "Zarządzenie Nr 276/2013 w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2013 r."
2014-04-16 10:19:55 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 276-1/2013 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walim" na "Zarządzenie Nr 276-1/2013 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walim"
2014-04-16 10:19:55 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 277/2013 w sprawie: ustalenia wysokości czynszu za dzierżawę budynku gospodarczego o powierzchni zabudowy 97 m2 do remontu, położonego w Walimiu przy ul. Wyszyńskiego 61 na działce numer 151/4." na "Zarządzenie Nr 277/2013 w sprawie: ustalenia wysokości czynszu za dzierżawę budynku gospodarczego o powierzchni zabudowy 97 m2 do remontu, położonego w Walimiu przy ul. Wyszyńskiego 61 na działce numer 151/4."
2014-04-16 10:19:55 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 278/2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w najem i do dzierżawy" na "Zarządzenie Nr 278/2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w najem i do dzierżawy"
2014-04-16 10:19:55 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 279/2013 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego zadania pn: „Odbudowa drogi gminnej dz. nr 372,373 w Zagórzu Śl. 0+000 – 0+250”." na "Zarządzenie Nr 279/2013 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego zadania pn: „Odbudowa drogi gminnej dz. nr 372,373 w Zagórzu Śl. 0+000 – 0+250”."
2014-04-16 10:19:55 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 280/2013 w sprawie powołania zespołu ds. opracowania wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2014– 2018." na "Zarządzenie Nr 280/2013 w sprawie powołania zespołu ds. opracowania wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2014– 2018."
2014-04-16 10:19:55 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 281/2013 w sprawie ustalenia Regulaminu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Jugowicach." na "Zarządzenie Nr 281/2013 w sprawie ustalenia Regulaminu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Jugowicach."
2014-04-16 10:19:55 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 282/2013 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości do rokowań." na "Zarządzenie Nr 282/2013 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości do rokowań."
2014-04-16 10:19:55 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 283/2013 w sprawie ustanowienia służebności drogowej na działce numer 330/14 położonej w Walimiu oraz 166/1 położonej w Rusinowej." na "Zarządzenie Nr 283/2013 w sprawie ustanowienia służebności drogowej na działce numer 330/14 położonej w Walimiu oraz 166/1 położonej w Rusinowej."
2014-04-16 10:19:55 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 284/2013 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Walim." na "Zarządzenie Nr 284/2013 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Walim."
2014-04-16 10:19:55 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 285/2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży." na "Zarządzenie Nr 285/2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży."
2014-04-16 10:19:56 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 286/2013 w sprawie wyborów uzupełniających do rady soleckiej wsi Walim" na "Zarządzenie Nr 286/2013 w sprawie wyborów uzupełniających do rady soleckiej wsi Walim"
2014-04-16 10:19:56 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 287/2013 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy uczniom objętym Rządowym programem pomocy uczniom w 2013r "Wyprawka szkolna"" na "Zarządzenie Nr 287/2013 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy uczniom objętym Rządowym programem pomocy uczniom w 2013r "Wyprawka szkolna""
2014-04-16 10:19:56 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 288/2013 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego Pani Sylwii Jurczewskiej-Fuksa ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego" na "Zarządzenie Nr 288/2013 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego Pani Sylwii Jurczewskiej-Fuksa ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego"
2014-04-16 10:19:56 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 289/2013 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego Pani Sylwii Szymańskiej ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowaneg" na "Zarządzenie Nr 289/2013 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego Pani Sylwii Szymańskiej ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowaneg"
2014-04-16 10:19:56 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 290/2013 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego Moniki Lubińskiej ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego" na "Zarządzenie Nr 290/2013 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego Moniki Lubińskiej ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego"
2014-04-16 10:19:56 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 291/2013 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości do II przetargu. " na "Zarządzenie Nr 291/2013 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości do II przetargu. "
2014-04-16 10:19:56 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 292/2013 w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Walim za pierwsze półrocze 2013 roku" na "Zarządzenie Nr 292/2013 w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Walim za pierwsze półrocze 2013 roku"
2014-04-16 10:19:56 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 293/2013 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Walim dotyczącego Programu Współpracy Gminy Walim z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na rok 2014" na "Zarządzenie Nr 293/2013 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Walim dotyczącego Programu Współpracy Gminy Walim z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publi
2014-04-16 10:19:56 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 294/2013 w sprawie zmiany Zarządzenie Nr 286/2013 Wójta Gminy walim z dnia 5 sierpnia 2013 r w sprawie wyborów uzupełniających do rady soleckiej wsi Walim" na "Zarządzenie Nr 294/2013 w sprawie zmiany Zarządzenie Nr 286/2013 Wójta Gminy walim z dnia 5 sierpnia 2013 r w sprawie wyborów uzupełniających do rady soleckiej wsi Walim"
2014-04-16 10:19:56 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 295/2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży." na "Zarządzenie Nr 295/2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży."
2014-04-16 10:19:57 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 296/2013 w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2013 r. " na "Zarządzenie Nr 296/2013 w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2013 r. "
2014-04-16 10:19:57 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 297/2013 w sprawie opracowania projektu budżetu Gminy Walim na 2014 rok" na "Zarządzenie Nr 297/2013 w sprawie opracowania projektu budżetu Gminy Walim na 2014 rok"
2014-04-16 10:19:57 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 298/2013 w sprawie : ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w najem i do dzierżawy" na "Zarządzenie Nr 298/2013 w sprawie : ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w najem i do dzierżawy"
2014-04-16 10:19:57 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 299/2013 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej działki do II przetargu" na "Zarządzenie Nr 299/2013 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej działki do II przetargu"
2014-04-16 10:19:57 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 300/2013 w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2013 r" na "Zarządzenie Nr 300/2013 w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2013 r"
2014-04-16 10:19:57 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 301/2013 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walim" na "Zarządzenie Nr 301/2013 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walim"
2014-04-16 10:19:57 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 302/2013 w sprawie: przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Walim." na "Zarządzenie Nr 302/2013 w sprawie: przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Walim."
2014-04-16 10:19:57 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 303/2013 w sprawie : ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży" na "Zarządzenie Nr 303/2013 w sprawie : ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży"
2014-04-16 10:19:57 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 304/2013 w sprawie powołania zespołu ds. opracowania Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych" na "Zarządzenie Nr 304/2013 w sprawie powołania zespołu ds. opracowania Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych"
2014-04-16 10:19:57 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 305/2013 w sprawie wydzielenia lokali socjalnych z zasobu mieszkaniowego gminy Walim" na "Zarządzenie Nr 305/2013 w sprawie wydzielenia lokali socjalnych z zasobu mieszkaniowego gminy Walim"
2014-04-16 10:19:57 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 306/2013 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej." na "Zarządzenie Nr 306/2013 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej."
2014-04-16 10:19:58 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 307/2013 w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 303/2013 Wójta Gminy Walim z dnia 02 października 2013 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży" na "Zarządzenie Nr 307/2013 w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 303/2013 Wójta Gminy Walim z dnia 02 października 2013 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży"
2014-04-16 10:19:58 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 308/2013 w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania w przypadku nieobecności dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Jugowicach." na "Zarządzenie Nr 308/2013 w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania w przypadku nieobecności dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Jugowicach."
2014-04-16 10:19:58 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 309/2013 w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2013 r." na "Zarządzenie Nr 309/2013 w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2013 r."
2014-04-16 10:19:58 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 310/2013 w sprawie: przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Walim" na "Zarządzenie Nr 310/2013 w sprawie: przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Walim"
2014-04-16 10:19:58 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 311/2013 w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów stanowiących własność Gminy Walim" na "Zarządzenie Nr 311/2013 w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów stanowiących własność Gminy Walim"
2014-04-16 10:19:58 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 312/2013 w sprawie projektu budżetu Gminy Walim na 2014 rok." na "Zarządzenie Nr 312/2013 w sprawie projektu budżetu Gminy Walim na 2014 rok."
2014-04-16 10:19:58 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 313/2013 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego zadania pn „Remont konstrukcji zabytkowych obiektów Zamku Grodno w Zagórzu Śląskim - wieża bramna, basteja wschodnia” dz. nr 89 obręb 10 Zagórze Śląskie" na "Zarządzenie Nr 313/2013 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego zadania pn „Remont konstrukcji zabytkowych obiektów Zamku Grodno w Zagórzu Śląskim - wieża bramna, basteja wschodnia” dz. nr 89 obręb 10 Z
2014-04-16 10:19:58 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 314/2013 w sprawie zmiany w składzie Zespołu Interdyscyplinarnego" na "Zarządzenie Nr 314/2013 w sprawie zmiany w składzie Zespołu Interdyscyplinarnego"
2014-04-16 10:19:58 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 315/2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży" na "Zarządzenie Nr 315/2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży"
2014-04-16 10:19:58 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 316/2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży" na "Zarządzenie Nr 316/2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży"
2014-04-16 10:19:58 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 317/2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy i do oddania w najem oraz ustalenia wysokości czynszu." na "Zarządzenie Nr 317/2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy i do oddania w najem oraz ustalenia wysokości czynszu."
2014-04-16 10:19:59 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 318/2013 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości do II przetargu." na "Zarządzenie Nr 318/2013 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości do II przetargu."
2014-04-16 10:19:59 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 319/2013 w sprawie przeprowadzenia kontroli w jednostce organizacyjnej gminy" na "Zarządzenie Nr 319/2013 w sprawie przeprowadzenia kontroli w jednostce organizacyjnej gminy"
2014-04-16 10:19:59 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 320/2013 w sprawie przyjęcia do użytku służbowego cennika na sprzedaż drewna z lasów i terenów zieleni Gminy Walim" na "Zarządzenie Nr 320/2013 w sprawie przyjęcia do użytku służbowego cennika na sprzedaż drewna z lasów i terenów zieleni Gminy Walim"
2014-04-16 10:19:59 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 321/2013 w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2013 r. " na "Zarządzenie Nr 321/2013 w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2013 r. "
2014-04-16 10:19:59 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 322/2013 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gminnych na rzecz dotychczasowych dzierżawców na okres do 3 lat" na "Zarządzenie Nr 322/2013 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gminnych na rzecz dotychczasowych dzierżawców na okres do 3 lat"
2014-04-16 10:19:59 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 323/2013 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gminnych na okres do 3 lat." na "Zarządzenie Nr 323/2013 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gminnych na okres do 3 lat."
2014-04-16 10:19:59 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 324/2013 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości do rokowań." na "Zarządzenie Nr 324/2013 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości do rokowań."
2014-04-16 10:19:59 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 325/2013 w sprawie przeprowadzenia kontroli w samorządowej instytucji kultury " na "Zarządzenie Nr 325/2013 w sprawie przeprowadzenia kontroli w samorządowej instytucji kultury "
2014-04-16 10:20:00 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 326/2013 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji" na "Zarządzenie Nr 326/2013 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji"
2014-04-16 10:20:00 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 327/2013 w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2013 r " na "Zarządzenie Nr 327/2013 w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2013 r "
2014-04-16 10:20:00 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 328/2013 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej" na "Zarządzenie Nr 328/2013 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej"
2014-04-16 10:20:00 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 329/2013 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Walim." na "Zarządzenie Nr 329/2013 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Walim."
2014-04-16 10:20:00 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 330/2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży." na "Zarządzenie Nr 330/2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży."
2014-04-16 10:20:00 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 331/2013 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2014 roku" na "Zarządzenie Nr 331/2013 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2014 roku"
2014-04-16 10:20:00 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 332/2014 w sprawie ustalenia harmonogramu kontroli w Urzędzie Gminy Walim oraz jednostkach organizacyjnych gminy na 2014 rok" na "Zarządzenie Nr 332/2014 w sprawie ustalenia harmonogramu kontroli w Urzędzie Gminy Walim oraz jednostkach organizacyjnych gminy na 2014 rok"
2014-04-16 10:20:00 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 333/2014 w sprawie przeprowadzenia kontroli w Urzędzie Gminy Walim oraz jednostkach organizacyjnych gminy w roku 2014" na "Zarządzenie Nr 333/2014 w sprawie przeprowadzenia kontroli w Urzędzie Gminy Walim oraz jednostkach organizacyjnych gminy w roku 2014"
2014-04-16 10:20:00 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 334/2014 w sprawie planu finansowego Gminy Walim na 2014 r" na "Zarządzenie Nr 334/2014 w sprawie planu finansowego Gminy Walim na 2014 r"
2014-04-16 10:20:00 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 335/2014 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2014 r" na "Zarządzenie Nr 335/2014 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2014 r"
2014-04-16 10:20:01 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 336/2014 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości do II przetargu." na "Zarządzenie Nr 336/2014 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości do II przetargu."
2014-04-16 10:20:01 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 337/2014 w sprawie ustalenia normy zużycia oleju napędowego oraz zasad korzystania i używania pojazdów eksploatowanych przez Gminę Walim " na "Zarządzenie Nr 337/2014 w sprawie ustalenia normy zużycia oleju napędowego oraz zasad korzystania i używania pojazdów eksploatowanych przez Gminę Walim "
2014-04-16 10:20:01 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 338/2014 w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2014 r." na "Zarządzenie Nr 338/2014 w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2014 r."
2014-04-16 10:20:01 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 339/2014 w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie na realizacje zadań publicznych" na "Zarządzenie Nr 339/2014 w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie na realizacje zadań publicznych"
2014-04-16 10:20:01 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 340/2014w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży." na "Zarządzenie Nr 340/2014w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży."
2014-04-16 10:20:01 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 341/2014w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w najem" na "Zarządzenie Nr 341/2014w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w najem"
2014-04-16 10:20:01 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 342/2014 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Walim w 2014 roku" na "Zarządzenie Nr 342/2014 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Walim w 2014 roku"
2014-04-16 10:20:01 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 343/2014 w sprawie w sprawie uporządkowania gospodarki materiałowo-technicznej sprzętu OC i przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu w magazynie obrony cywilnej w Urzędzie Gminy w Walimiu" na "Zarządzenie Nr 343/2014 w sprawie w sprawie uporządkowania gospodarki materiałowo-technicznej sprzętu OC i przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu w magazynie obrony cywilnej w Urzędzie Gminy w Walimiu"
2014-04-16 10:20:01 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 344/2014 w sprawie zmiany w składzie zespołu interdyscyplinarnego" na "Zarządzenie Nr 344/2014 w sprawie zmiany w składzie zespołu interdyscyplinarnego"
2014-04-16 10:20:02 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 345/2014w sprawie stawek czynszu za najem lokali użytkowych i garaży będących w zasobach komunalnych Gminy Walim" na "Zarządzenie Nr 345/2014w sprawie stawek czynszu za najem lokali użytkowych i garaży będących w zasobach komunalnych Gminy Walim"
2014-04-16 10:20:02 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 346/2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy" na "Zarządzenie Nr 346/2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy"
2014-04-16 10:20:02 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 347/2014w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres do 3 lat" na "Zarządzenie Nr 347/2014w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres do 3 lat"
2014-04-16 10:20:02 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 348/2014 w sprawie stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Walim." na "Zarządzenie Nr 348/2014 w sprawie stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Walim."
2014-04-16 10:20:02 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 349/2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres 7 lat" na "Zarządzenie Nr 349/2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres 7 lat"
2014-04-16 10:20:02 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 350/2014 w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Walim “Instrukcji egzekucji administracyjnej należności pieniężnych” " na "Zarządzenie Nr 350/2014 w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Walim “Instrukcji egzekucji administracyjnej należności pieniężnych” "
2014-04-16 10:20:02 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 351/2014 w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2014 r." na "Zarządzenie Nr 351/2014 w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2014 r."
2014-04-16 10:20:02 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 352/2014 w sprawie ustalenie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Walim na 2014r" na "Zarządzenie Nr 352/2014 w sprawie ustalenie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Walim na 2014r"
2014-04-16 10:20:02 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 353/2014 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Walim." na "Zarządzenie Nr 353/2014 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Walim."
2014-04-16 10:20:03 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 354/2014 w sprawie : ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży." na "Zarządzenie Nr 354/2014 w sprawie : ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży."
2014-04-16 10:20:03 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 355/2014 w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości do rokowań" na "Zarządzenie Nr 355/2014 w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości do rokowań"
2014-04-16 10:20:03 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 356/2014 w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości, instrukcji obiegu dowodów księgowych i kontroli wewnętrznej - dla projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Walim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu " na "Zarządzenie Nr 356/2014 w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości, instrukcji obiegu dowodów księgowych i kontroli wewnętrznej - dla projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Walim” ws
2014-04-16 10:20:03 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 357/2014 w sprawie: przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Walim." na "Zarządzenie Nr 357/2014 w sprawie: przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Walim."
2014-04-16 10:20:03 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 358/2014 w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Walim za 2013 r" na "Zarządzenie Nr 358/2014 w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Walim za 2013 r"
2014-04-16 10:20:03 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 359/2014 w sprawie zmian budżetu gminy Walim na 2014 r" na "Zarządzenie Nr 359/2014 w sprawie zmian budżetu gminy Walim na 2014 r"
2014-04-16 10:20:03 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 360/2014 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Walim na 2014 r" na "Zarządzenie Nr 360/2014 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Walim na 2014 r"
2014-04-16 10:20:07 Administrator Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 361/2014 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie pn. „Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Walim” "
2014-04-16 10:20:07 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 362/2014w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży " na "Zarządzenie Nr 362/2014w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży "
2014-04-16 10:20:07 Administrator Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 363/2014w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży i do oddania w użytkowanie wieczyste " na "Zarządzenie Nr 363/2014w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży i do oddania w użytkowanie wieczyste "
2014-04-16 10:20:08 Administrator Aktualizacja
2014-04-16 10:26:58 Administrator Aktualizacja
2014-04-16 10:55:26 Administrator Usunięto załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 361/2014 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie pn. „Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Walim” "
2014-04-16 10:56:05 Administrator Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 361/2014 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie pn. „Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Walim” " w pozycji nr 361
2014-04-16 10:56:08 Administrator Aktualizacja
2014-04-23 10:40:30 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 364/2014 w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego"
2014-04-23 10:40:32 Joanna Sidor Aktualizacja
2014-05-19 08:03:22 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 365/2014 w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2014 r"
2014-05-19 08:03:23 Joanna Sidor Aktualizacja
2014-05-19 08:04:27 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 366/2014 w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku"
2014-05-19 08:04:28 Joanna Sidor Aktualizacja
2014-05-19 08:05:25 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 367/2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży"
2014-05-19 08:05:26 Joanna Sidor Aktualizacja
2014-05-19 08:09:57 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 368/2014 w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego"
2014-05-19 08:09:59 Joanna Sidor Aktualizacja
2014-06-04 13:07:40 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 369/2014 w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2014 r. "
2014-06-04 13:07:42 Joanna Sidor Aktualizacja
2014-06-10 09:53:22 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 370/2014 w sprawie utworzenia zasobu tymczasowych pomieszczeń, które przeznacza się na wynajem"
2014-06-10 09:53:23 Joanna Sidor Aktualizacja
2014-06-18 09:04:11 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 371/2014 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej"
2014-06-18 09:04:13 Joanna Sidor Aktualizacja
2014-06-23 12:03:58 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 372/2014 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Walim"
2014-06-23 12:04:00 Joanna Sidor Aktualizacja
2014-06-23 12:05:21 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 373/2014 w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 372/ 2014 Wójta Gminy Walim z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Walim"
2014-06-23 12:05:23 Joanna Sidor Aktualizacja
2014-06-26 08:56:12 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 374/2014 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego zadania pn: "Odbudowa przepustu dz. nr 428 w Dziećmorowicach km 0+000 - 0+080.""
2014-06-26 08:56:13 Joanna Sidor Aktualizacja
2014-07-10 14:22:54 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 375/2014 w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2014 r"
2014-07-10 14:22:57 Joanna Sidor Aktualizacja
2014-07-10 14:24:15 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 376/2014 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walim"
2014-07-10 14:24:16 Joanna Sidor Aktualizacja
2014-07-10 14:25:30 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 377/2014 w sprawie zmiany w składzie zespołu interdyscyplinarnego"
2014-07-10 14:25:31 Joanna Sidor Aktualizacja
2014-07-10 14:26:40 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 378/2014. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży"
2014-07-10 14:26:42 Joanna Sidor Aktualizacja
2014-07-28 09:20:15 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 379/2014. w sprawie powołania Komisji Negocjacyjnej dla potrzeb uzgodnienia wysokości odszkodowania za działki gruntu wydzielone pod poszerzenie drogi publicznej, które z mocy prawa przechodzą na własność Gminy Walim"
2014-07-28 09:20:17 Joanna Sidor Aktualizacja
2014-07-29 09:43:23 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 380/2014 w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego Pani Aleksandry Wójcik ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego"
2014-07-29 09:43:25 Joanna Sidor Aktualizacja
2014-08-27 08:04:46 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 381/2014 zmian budżetu Gminy Walim na 2014 r. "
2014-08-27 08:04:48 Joanna Sidor Aktualizacja
2014-08-27 08:06:14 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 382/2014 w sprawie: ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego na terenie Gminy Walim"
2014-08-27 08:06:15 Joanna Sidor Aktualizacja
2014-08-27 08:07:33 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 383/2014 w sprawie zmiany w składzie zespołu interdyscyplinarnego"
2014-08-27 08:07:35 Joanna Sidor Aktualizacja
2014-08-27 08:08:51 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 384/2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych "
2014-08-27 08:08:52 Joanna Sidor Aktualizacja
2014-08-27 08:09:54 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 385/2014 w sprawie powołania komisji do ustalenia szkód i szacowania strat powstałych wskutek klęski żywiołowej powodzi w dniu 30.07.2014 r"
2014-08-27 08:09:56 Joanna Sidor Aktualizacja
2014-08-27 08:11:12 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 386/2014 w sprawie odwołania alarmu przeciwpowodziowego na terenie Gminy Walim"
2014-08-27 08:11:13 Joanna Sidor Aktualizacja
2014-08-27 08:12:29 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 387/2014 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego zadania pn: "Odbudowa drogi gminnej dz. nr 413, 416 w Jugowicach km 0+000 - 0+630""
2014-08-27 08:12:30 Joanna Sidor Aktualizacja
2014-08-27 08:13:38 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 388/2014 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Walim dotyczącego Programu Współpracy Gminy Walim z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na rok 2015."
2014-08-27 08:13:40 Joanna Sidor Aktualizacja
2014-09-02 10:04:45 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 389/2014 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy uczniom w formie dofinasowania zakupu podręczników w roku szkolnym 2014/2015"
2014-09-02 10:04:46 Joanna Sidor Aktualizacja
2014-09-02 10:05:55 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 390/2014 w sprawie przeprowadzenia analizy w Samorządowej Instytucji Kultury Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu"
2014-09-02 10:05:57 Joanna Sidor Aktualizacja
2014-09-02 10:07:25 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 391/2014w sprawie wyznaczenie nauczyciela do zastępowania w przypadku nieobecności dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Jugowicach"
2014-09-02 10:07:27 Joanna Sidor Aktualizacja
2014-09-02 10:08:42 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 392/2014 w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2014 r"
2014-09-02 10:08:44 Joanna Sidor Aktualizacja
2014-09-02 10:09:49 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 393/2014 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walim"
2014-09-02 10:09:50 Joanna Sidor Aktualizacja
2014-09-03 09:21:00 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 394/2014 w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Walim za pierwsze półrocze 2014 roku"
2014-09-03 09:21:01 Joanna Sidor Aktualizacja
2014-09-16 10:27:52 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 395/2014 w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2014 r"
2014-09-16 10:27:54 Joanna Sidor Aktualizacja
2014-09-16 10:29:08 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 396/2014 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Walim"
2014-09-16 10:29:09 Joanna Sidor Aktualizacja
2014-09-16 10:31:46 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 397/2014 w sprawie opracowania projektu budżetu Gminy Walim na 2015 rok"
2014-09-16 10:31:48 Joanna Sidor Aktualizacja
2014-09-16 10:32:52 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 398/2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży "
2014-09-16 10:32:54 Joanna Sidor Aktualizacja
2014-10-21 11:45:02 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 399/2014 w sprawie: przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Walim"
2014-10-21 11:45:04 Joanna Sidor Aktualizacja
2014-10-21 11:47:34 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 400/2014 w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2014 r. "
2014-10-21 11:47:36 Joanna Sidor Aktualizacja
2014-10-21 11:48:39 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 401/2014 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walim"
2014-10-21 11:48:40 Joanna Sidor Aktualizacja
2014-10-21 11:50:09 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 402/2014 w sprawie zmiany zarządzenia nr 371/2014 Wójta Gminy Walim z dnia 16 czerwca 2014 r w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej"
2014-10-21 11:50:11 Joanna Sidor Aktualizacja
2014-10-24 11:56:55 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 403/2014 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego zadania pn: "Odbudowa drogi gminnej ul. Górnośląska dz. nr 192 w Walimiu km 0+000 - 0+100""
2014-10-24 11:56:57 Joanna Sidor Aktualizacja
2014-10-24 11:58:05 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 404/2014 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Walim."
2014-10-24 11:58:06 Joanna Sidor Aktualizacja
2014-10-24 11:59:19 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 405/2014 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Walim"
2014-10-24 11:59:21 Joanna Sidor Aktualizacja
2014-10-24 12:00:24 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 406/2014 w sprawie: przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Walim."
2014-10-24 12:00:26 Joanna Sidor Aktualizacja
2014-10-24 12:01:30 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 407/2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży"
2014-10-24 12:01:32 Joanna Sidor Aktualizacja
2014-10-24 12:02:59 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 408/2014 w sprawie : ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy i do oddania w najem "
2014-10-24 12:03:01 Joanna Sidor Aktualizacja
2014-11-20 08:23:18 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 409/2014 w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2014 r."
2014-11-20 08:23:20 Joanna Sidor Aktualizacja
2014-11-20 08:26:52 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 410/2014 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walim"
2014-11-20 08:26:54 Joanna Sidor Aktualizacja
2014-11-20 08:28:17 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 411/2014 w sprawie zmiany w składzie zespołu interdyscyplinarnego"
2014-11-20 08:28:19 Joanna Sidor Aktualizacja
2014-11-20 08:29:29 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 412/2014 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Walim"
2014-11-20 08:29:30 Joanna Sidor Aktualizacja
2014-11-20 08:30:38 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 413/2014 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu"
2014-11-20 08:30:40 Joanna Sidor Aktualizacja
2014-11-20 08:31:44 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 414/2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży"
2014-11-20 08:31:45 Joanna Sidor Aktualizacja
2014-11-24 09:05:32 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 415/2014 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego Pani Małgorzaty Śliwińskiej ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego"
2014-11-24 09:05:33 Joanna Sidor Aktualizacja
2014-11-28 09:11:11 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 416/2014 w sprawie projektu budżetu Gminy Walim na 2015 rok"
2014-11-28 09:11:13 Joanna Sidor Aktualizacja
2014-11-28 09:12:30 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 417/2014 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego zadania pn:"Odbudowa drogi gminnej dz. nr 250 w Jugowicach km 0+000 - 0+200"."
2014-11-28 09:12:32 Joanna Sidor Aktualizacja
2014-11-28 09:16:20 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 418/2014 w sprawie : ustalenia wysokości czynszu za wydzierżawienie gruntu stanowiącego własność Gminy Walim w celu ustawienia pojemników na odzież używaną oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy"
2014-11-28 09:16:22 Joanna Sidor Aktualizacja
2014-11-28 09:20:25 Joanna Sidor Usunięto załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 418/2014 w sprawie : ustalenia wysokości czynszu za wydzierżawienie gruntu stanowiącego własność Gminy Walim w celu ustawienia pojemników na odzież używaną oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy"
2014-11-28 09:20:27 Joanna Sidor Aktualizacja
2014-11-28 09:22:45 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 418/2014 w sprawie : ustalenia wysokości czynszu za wydzierżawienie gruntu stanowiącego własność Gminy Walim w celu ustawienia pojemników na odzież używaną oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy"
2014-11-28 09:22:47 Joanna Sidor Aktualizacja
2014-11-28 09:24:08 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 419/2014 w sprawie : ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w najem lub dzierżawę"
2014-11-28 09:24:10 Joanna Sidor Aktualizacja
2014-11-28 09:25:26 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 420/2014 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy na rzecz dotychczasowych dzierżawców na okres do 3 lat"
2014-11-28 09:25:28 Joanna Sidor Aktualizacja
2014-11-28 09:26:45 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 421/2014 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy na okres 6 lat w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego dzierżawcy"
2014-11-28 09:26:47 Joanna Sidor Aktualizacja
2014-11-28 09:28:09 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 422/2014 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat"
2014-11-28 09:28:11 Joanna Sidor Aktualizacja
2015-01-08 08:06:55 Joanna Sidor Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 423/2014 w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2014 r. "
2015-01-08 08:06:57 Joanna Sidor Aktualizacja

Powrót

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij