RADNI RADY GMINY WALIM

KADENCJA 2002-2006

1. Bodurka Zuzanna                   Przewodnicząca Komisji RGBiF

2. Bokota Janina                             

3. Borkowska Inga                      Przew. Komisji OiPP

4. Fiedorowicz Świst Teresa    Przew. Komisji KSiT

5. Hausman Adam                       Przew. Komisji Rewizyjnej

6. Janik Małgorzata               

7. Jarek Zdzisław                   

8. Jakimowicz-Gałysa Olga       Przew. Komisji ZOS,RLGŻi OŚ

9. Młynarczyk Maria             

10. Radlińska Maria                     Z-ca Przew. Rady Gminy

11. Rudnicki Jan                           Przewodniczący Rady Gminy

12. Rosicki Bogdan                    

13. Sobczyński Marek                     

14. Sikorski Zbigniew

15. Zając Jan