Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Walim

Kolorowy pasek

Remont dachów Kościuszki 5-7 i Główna 19-20

dachy Kościuszki i Główna
Walim, 2006-11-03
 
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawa /usługa / robota budowlana 
 
nazwa zamówienia: Remont dachów Kościuszki 5-7 i Główna 19-20
 
1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Wspólnoty Mieszkaniowe:
"Kościuszki 5-7 w Walimiu"
"Główna 19-2o w Zagórzu Śl."
 
zarządca - Administracja Budynków Komunalnych
ul. Długa 8
58-320 Walim
 
2) Określenie trybu zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000 euro
 
3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona zostanie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: walim.bip.net.pl
 
4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
- wymiana pokrycia dachu z dachówki na blachodacówkę, z pokryć papowych na papy termozgrzewalne, naprawy i uzupełnienia pokryć ceramicznych, przemurowanie kominów, wymiana orynnowania i opierzeń,
- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 
Wspólny Słownik Zamówień: 45000000-7
 
5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 
6) Termin wykonania zamówienia:
- do 22.12.2006r.
 
7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
- oprócz warunków ustawowych Wykonawca musi wykazać się zaświadczeniami lub referencjami inwestorów o należytym wykonaniu, co najmniej 3 robót o charakterze, jak przedmiot zamówienia
 
8) Informacja na temat wadium:
- należy wnie?ć wadium w kwocie 2.000,00zł
 
9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
 
Nazwa kryterium
Waga
cena
100
 
10) miejsce i termin składania ofert:
- w siedzibie zamawiającego - Administracja Budynków Komunalnych
ul. Długa 8
58-320 Walim
Pokój-znak Administratorzy /parter/
 
do dnia 2006-11-10 do godz. 12:00
 
11) miejsce i termin otwarcia ofert:
 
- w siedzibie zamawiającego - Administracja Budynków Komunalnych
ul. Długa 8
58-320 Walim
Pokój ? znak Dyrektor /I piętro/
 
dnia 2006-11-10 o godz. 12:30
                         
12) termin związania ofertą
okres 30 dni , tj. do dnia 2006-12-09
                          
13) informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej
- nie dotyczy
 
14) informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów
- nie dotyczy
 
13) informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna
- nie dotyczy
 
 
____________________________________
Administracja Budynków Komunalnych
 
 
 

Załączniki

Specyfikacja_Istotnych_Warunków_Zamówienia.doc (107.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał._nr_4_Wzór_umowy.doc (46kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał._nr_5_książka_przedmiar.doc (3.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał._nr_1_Formularz_ofertowy.doc (36kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał._nr_2_Oswiadczenie_o_spełnieniu_warunków.doc (22.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał._nr_3_Wykaz_wykonanych_robót.doc (31kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Administrator
Data wprowadzenia:2006-11-03 14:37:47
Opublikował:Administrator
Data publikacji:2006-11-03 15:29:20
Ostatnia zmiana:2011-05-07 19:23:44
Ilość wyświetleń:1207

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij