Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Walim

Kolorowy pasek

/PYTANIE I ODPOWIEDZI 06-08-2007/ Termomodernizacja budynku usługowego przy ul. Długiej 8 w Walimiu - II przetarg

Administracja Budynków Komunalnych
* ul. Długa 8,   58-320 Walim , (+Ă? 0048/74/8457-324, " e-mail: dyrektorabk@wp.pl
                Bank PKO BPS.A. o/Wałbrzych, k-to nr   75102050950000550200113407
NiP 886-25-05-831                                                  REGON 890653402
 
 
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawa /usługa / robota budowlana
 
nazwa zamówienia: Termomodernizacja budynku usługowego przy ul. Długiej 8 w Walimiu
 
1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
 
Administracja Budynków Komunalnych
ul. Długa 8
58-320 Walim
 
2) Określenie trybu zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości powyżej 60.000 euro
 
3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona zostanie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: walim.bip.net.pl
 
4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częśiowych:
Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
-         wymianę instalacji centralnego ogrzewania wraz z modernizację kotłowni,  
-         remont stropodachu obejmujący docieplenie całości stropodachu z wykonaniem nowego pokrycia papę termozgrzewalną, przemurowanie zwieńczeń kominów i murków ogniowych, wymianę obróbek blacharskich, montaż nasad kominowych,
-         wymianę częśi instalacji odgromowej,
-         remont wszystkich elewacji obejmujący docieplenie ścian metodę lekką mokrą, naprawę i częśiową wymianę tynków i malowanie wysokiego komina, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę obróbek blacharskich, remont krat okiennych i stalowych balustrad, remont podestów i stopni schodów zewnętrznych
Przedmiot zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45000000-7,
45400000-1, 45450000-6, 45453000-7, 45421000-4.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częśiowych.
 
5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 
6) Termin wykonania zamówienia:
do dnia 30.11.2007 r.
 
7) Opis warunków udziału w postępwaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny speśniania tych warunków:
- oprócz warunków ustawowych Wykonawca musi wykazać się załwiadczeniami lub referencjami inwestorów o należytym wykonaniu, co najmniej dwóch podobnych zamówień na łączną kwotę 1 000 000, 00 zł.

 
8) Informacja na temat wadium:
- należy wnieĹ?Ä? wadium w kwocie 4 000,00zł
 
9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Ocena ofert będzie się odbywała według następujących zasad:
 
A/ CENA OFERTY                                           -           100%
najniższa cena : cena badanej oferty x 100 / punkty /
 
10) miejsce i termin składania ofert:
- w siedzibie zamawiającego - Administracja Budynków Komunalnych
ul. Długa 8
58-320 Walim
Pokój do dnia 14.08.2007 r. do godz. 8:30
 
11) miejsce i termin otwarcia ofert:
- w siedzibie zamawiającego - Administracja Budynków Komunalnych
ul. Długa 8
58-320 Walim
Pokój znak Dyrektor /I piętro/
dnia 14.08.2007 r. o godz. 9:00
 
12) termin związania ofertą:
1. Składający ofertą pozostaje nią związany przez okres 30 dni.
2. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 
13) informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej
- nie dotyczy
 
14) informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów
- nie dotyczy
 
15) informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna
- nie dotyczy

 

Załączniki

SIWZ (108.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zal._nr_1_Formularz_ofertowy (36kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zal._nr_2_Oswiadczenie_o_spelnieniu_warunkow (22.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zal._nr_3_Potencjal_kadrowy (22kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zal._nr_4_Wykaz_wykonanych_robot (33.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zal._nr_5_Kosztorys_Ślepy (166.3kB) Zapisz dokument  
Zal_nr_6_Wzor_umowy (39.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zal._nr_7_Specyfikacja_techniczna (445.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zal._nr_8_Inwentaryzacja (1.1MB) Zapisz dokument  
Projekt kotłownia wodna opalana gazem (3.5MB) Zapisz dokument  
Projekt remontu i docieplania elewacji oraz stropodachu (8.2MB) Zapisz dokument  
PYTANIA 06-08-2007 (67.9kB) Zapisz dokument  
Odpowiedz 06-08-2007 (81.1kB) Zapisz dokument  
INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT (32.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (24kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Administrator
Data wprowadzenia:2007-07-24 11:26:27
Opublikował:Administrator
Data publikacji:2007-08-20 12:58:01
Ostatnia zmiana:2011-05-07 19:23:38
Ilość wyświetleń:1228

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij